Agroinnowator Nr 2 - page 3

3
AGRO
INNOWATOR
Świętowanie 25-lecia rozpoczęliśmy
od uroczystego
spotkania z czołowymi Kontrahentami w Jachrance pod
Warszawą, we wrześniu 2012 r.
W części oficjalnej spotkania, Prezes przypomniał
historię firmy i zaprezentował perspektywy rozwojowe,
a także wręczył wyróżnionym Gościom czterolistne
„KRYSZTAŁOWE KONICZYNY” w podziękowaniu za part-
nerską współpracę.
Później mieliśmy całe popołudnie na wspomnienia,
rozmowy i indywidualne spotkania towarzyskie.
Uroczystą kolację poprzedził występ Artura Andrusa z ze-
społem, którego znakomity humor udzielił się wszystkim
i panował przez cały wieczór.
Położenie kompleksu hotelowego w pięknym ogrodzie
i ciepła wrześniowa pogoda, dodawały szczególnego uro-
ku miejscu spotkania i wprawiały zgromadzonych Gości
w optymistyczny nastrój.
Zakończenie świętowania Jubileuszu
zaplanowane zo-
stało przez Zarząd jako wielka firmowa uroczystość – Piknik
Rodzinny Załogi INTERMAG, na dzień 8. czerwca 2013 r.
Przedsięwzięcie było sporym wyzwaniem organizacyj-
nym i wymagało dużego zaangażowania wielu osób.
Przygotowania przebiegały planowo, ale humory orga-
nizatorów pogarszały się wmiarę zbliżania się terminu im-
prezy, bowiem pogoda była straszna – zimno i intensywne
opady. Nawet w dniu imprezy nad stadionem w Osieku
przeszła ulewa.
A jednak… zaświeciło nam słońce!!!
Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Ko-
ściele Parafialnym w Osieku, a po niej Uczestnicy pikniku
przeszli na teren stadionu LKS Spójni Osiek, gdzie czekało
mnóstwo atrakcji.
Czy piknik był udany? ... niech przemówią fotografie:
Zbliża się ku końcowi 2013 rok, dla nas szczególny, bo jubileuszowy.
Parasole w pogotowiu…, ale już złożone.
POGODA
NAM DOPISAŁA
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...20
Powered by FlippingBook