Agroinnowator Nr 2 - page 4

4
AGRO
INNOWATOR
N
o
2 | Grudzień 2013
Nasi Sąsiedzi i Przyjaciele zaszczycili nas swoją obecnością, na dodatek z kwiatami i upominkami.
Pracowitość
i odpowiedzialność,
zaangażowanie
i kreatywność
cechy pracowników,
od których zależy
powodzenie każdej
firmy.
W INTERMAGU,
z okazji Jubileuszu
wyróżnieni zostali:
Stanisław Bilczyński
Tadeusz Czaja
Krzysztof Czopek
Konrad Karpiński
Marek Kiełtyka
Piotr Korman
Anna Krężel
Piotr Lubaszka
Teresa Łydka
Sylwester Mączka
Józef Moń
Marek Skawiński
Irena Tarasin
Leszek Tyliba
Tadeusz Woszczek
.
Pracują na różnych stanowiskach i różne są zakresy ich kompetencji, ale wszyscy identyfikują się
z problemami Przedsiębiorstwa i swoją solidną pracą przyczyniają się do jego rozwoju.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...20
Powered by FlippingBook