Agroinnowator nr 7 - page 11

AGRO
INNOWATOR
11
BACTIM STARTER
Biopreparat przeznaczony do zaprawiania nasion warzyw i kwiatów uprawianych z siewu wprost do gruntu. Zawiera wyso-
koskoncentrowany zestaw unikatowych mikroorganizmów ryzosferowych o działaniu silnie biostymulującym i zwiększającym
biologiczną aktywność gleby.
Œ
Przyspiesza i wyrównuje wschody.
Specyficzne interakcje bakterii promujących wzrost i rozwój roślin, które efektywnie ko-
lonizują ryzosferę, zapewniają optymalne warunki do intensywnych i wyrównanych wschodów.
Œ
Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego.
Aktywnie wspomaga rozwój korzenia pierwotnego, zwiększa liczbę korzeni
bocznych i włośników zapewniając głębsze ukorzenienie roślin.
Œ
Poprawia zaopatrzenie roślin w fosfor i azot.
Dzięki obecności unikatowych szczepów bakterii zdolnych do asymilacji azotu
atmosferycznego oraz solubilizacji fosforu zwiększa poziom odżywienia roślin w te składniki w całym okresie wegetacji roślin.
Œ
Ogranicza podatność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie
ochronne zabezpieczające ryzosferę przed groźnymi fitopatogenami, a także indukują naturalne mechanizmy obronne roślin.
BACTIM STARTER
zawiera unikalne bakterie z grupy PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) oraz PHPR (Plant He-
alth Promoting Rhizobacteria), które silnie i bezpośrednio stymulują rozwój roślin poprzez produkcję cennych fitohormonów.
Dzięki wytwarzanym sideroforomwspomagają transport składników odżywczych, przez co rośliny są lepiej odżywione, a system
korzeniowy większy i zdrowszy. Mikroorganizmy po wprowadzeniu do środowiska glebowego szybko rozmnażają się, aktywnie
pobudzając wzrost i rozwój roślin.
SKŁAD
bakterie ryzosferowe:
Bacillus spp., Pseudomonas spp.,
SKŁAD bakterie ryzosferowe:
Azospirillum spp., Azotobacter spp.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
50 g
BACTIM MIXER
Biopreparat w formie granulowanej szczególnie polecany do przygotowania podłoży do siewu, pikowania, sadzenia i prze-
sadzania roślin oraz do stosowania wraz z sadzeniem roślin na miejsce stałe. Zawiera zestaw starannie dobranych, wysoko-
skoncentrowanych bakterii ryzosferowych, grzybów mikoryzowych i drożdży silnie stymulujących wzrost i rozwój roślin oraz
zwiększających biologiczną aktywność gleby.
Œ
Ogranicza stres przesadzania.
Zapewnia szybkie i głębokie ukorzenienie roślin w glebie po przesadzeniu, ułatwiając im odpo-
wiednie zaopatrzenie wwodę oraz składniki pokarmowe. Stymuluje procesy fizjologiczne związane z utrzymaniem prawidłowego
uwodnienia tkanek i turgoru całej rośliny.
Œ
Pobudza wzrost i rozwój systemu korzeniowego.
Aktywnie wspomaga rozwój korzenia pierwotnego, zwiększa liczbę korzeni
bocznych i włośników zapewniając głębsze ukorzenienie roślin.
Œ
Zapewnia harmonijny wzrost i rozwój roślin.
Aktywnie wspiera proces wzrostu i rozwoju roślin dostarczając roślinom łatwo-
przyswajalne związki biostymulujące, hormony roślinne oraz siderofory.
Œ
Zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie
ochronne zabezpieczające ryzosferę przed groźnymi fitopatogenami, a także indukują naturalne mechanizmy obronne roślin
i wspierają odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Œ
Poprawia zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe.
Zwiększa pobieranie składników odżywczych oraz zapewnia
lepszą biodostępność makro- i mikroelementów. Wspiera pobieranie wody z gleby.
Grzyby mikoryzowe zawarte w biopreparacie
BACTIM MIXER
zasiedlając system korzeniowy roślin ułatwiają im po-
bieranie fosforu i cynku. Wspomagają także rośliny w procesie pobierania wody – rośliny stają się mniej wrażliwe na jej
okresowe niedobory. Występowanie zjawiska mikoryzy powoduje także niezakłócony wzrost korzeni na długość. Bakte-
rie i grzyby ryzosferowe są dla roślin źródłem wielu substancji, w tym substancji bioaktywnych. Mikroorganizmy zawarte
w produkcie są zdolne do syntezy między innymi hormonów roślinnych, elicitorów, sideroforów i innych substancji wpływa-
jących bezpośrednio i pośrednio na metabolizm uprawianych roślin, aktywnie pobudzając ich wzrost.
SKŁAD
grzyby mikoryzowe:
Glomus spp.
bakterie ryzosferowe:
Agrobacterium spp., Bacillus spp., Streptomyces spp.
grzyby saprofityczne:
Pochonia spp., Trichoderma spp.
drożdże:
Pichia spp.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
5 kg
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40