Agroinnowator nr 7 - page 12

AGRO
INNOWATOR
12
BACTIM RUTER
Biopreparat szczególnie polecany do przygotowywania rozsad warzyw i roślin ozdobnych przeznaczony do podlewania siewek
roślin. Zawiera zestaw wyselekcjonowanych, wysokoskoncentrowanych, unikatowych szczepów bakterii, grzybów saprofitycz-
nych oraz grzybów mikoryzowych.
Œ
Wzmacnia ukorzenianie roślin.
Wpływa na znaczące zwiększenie masy i zasięgu oraz zdrowotność systemu korzeniowego.
Zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników.
Œ
Zwiększa odporność na stres suszy.
Intensyfikuje rozwój systemu korzeniowego oraz wspiera proces pobierania składników
pokarmowych i wody z gleby w całym okresie wegetacji roślin, przez co zapewnia im większą odporność na stres suszy.
Œ
Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe.
Zwiększa pobieranie składników odżywczych oraz zapewnia lepszą
biodostępność makro- i mikroelementów.
Œ
Zmniejsza podatność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie
ochronne zabezpieczające ryzosferę przed groźnymi fitopatogenami, a także indukują naturalne mechanizmy obronne roślin.
Œ
Intensyfikuje fotosyntezę.
Zwiększenie intensywności procesu fotosyntezy zapewnia zwiększoną pulę energii i większą ilość
cukrów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.
Zestaw grzybów saprofitycznych i mikoryzowych w biopreparacie
BACTIMRUTER
jest uzupełniony o bakterie
Bacillus subtilis
,
Bacil-
lus megaterium
i
Pseudomonas fluorescens
, które odpowiadają za udostępnianie uwstecznionego fosforu w glebie i udostępnianie
go dla roślin, a także za silną biostymulację poprzez produkcję fitohormonów roślinnych takich jak m.in. auksyny, cytokininy i gibere-
liny. Zawiera także bakterie
Azospirillum brasilense
,
Azotobacter chroococcum
odpowiedzialne za wiązanie azotu atmosferycznego.
Zastosowanie preparatu polecane jest w szczególności w produkcji wysokiej jakości rozsad. Mikroorganizmy, po wprowadzeniu do
środowiska glebowego roślin, szybko rozmnażają się oraz aktywnie pobudzają wzrost i rozwój roślin.
SKŁAD
grzyby mikoryzowe:
Glomus spp.
bakterie ryzosferowe:
Bacillus spp., Paenibacillus spp.,
bakterie ryzosferowe:
Pseudomonas spp., Azospirillum spp., Azotobacter spp.
grzyby saprofityczne:
Gliocladium spp., Trichoderma spp.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
50 g
BACTIM FERTIMAX
Biopreparat szczególnie polecany w uprawach warzyw pod osłonami oraz do przygotowania rozsad warzyw kapustnych.
Zawiera zestaw wysoce skoncentrowanych mikroorganizmów silnie wspomagających plonowanie roślin oraz zwiększających
biologiczną aktywność gleby.
Œ
Stymuluje wzrost i rozwój roślin w całym okresie wegetacji.
Wpływa na znaczące zwiększenie masy, zasięgu oraz zdrowotność
systemu korzeniowego. Zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników.
Œ
Intensyfikuje procesy fotosyntezy.
Zwiększenie intensywności procesu fotosyntezy zapewnia zwiększoną pulę energii i więk-
szą ilość cukrów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.
Œ
Zwiększa zdrowotność systemu korzeniowego.
Zapewnia wzrost odporności systemu korzeniowego na oddziaływanie niektó-
rych patogenów, a także poprawę odporności na stresy biotyczne i abiotyczne.
Œ
Poprawia zawiązywanie pąków kwiatowych.
Wspiera procesy udostępniania fosforu, który jest jednym z kluczowych pierwiast-
ków niezbędnych dla prawidłowego zawiązywania pąków kwiatowych, kwitnienia i zawiązywania owoców, nasion, ziaren.
Œ
Zwiększa masę i jakość owoców.
Dostarcza roślinom wiele łatwo przyswajalnych związków biostymulujących, hormonów
roślinnych oraz sideroforów, aktywnie wspierając proces plonowania roślin.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie
BACTIM FERTIMAX
po wprowadzeniu do gleby szybko namnażają się i kolonizują ry-
zosferę roślin. Bakterie i grzyby ryzosferowe są dla roślin źródłem wielu cennych substancji, w tym m.in hormonów roślinnych,
sideroforów, enzymów i związków bioaktywnych. Mikroorganizmy z rodzaju
Bacillus sp.
odpowiadają za procesy udostępniania
roślinom uwstecznionego fosforu. Dzięki dynamicznemu zasiedlaniu ryzosfery mikroorganizmy zawarte w biopreparacie ogra-
niczają możliwość wystąpienia wielu chorób powodowanych przez patogeny odglebowe.
SKŁAD
bakterie ryzosferowe:
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium,
bakterie ryzosferowe:
Paenibacillus polymyxa, Pseudomonas fluorescens
grzyby saprofityczne:
Trichoderma harzianum, Trichoderma reesei,
grzyby saprofityczne:
Trichoderma viride, Gliocladium virens
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
1 kg
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40