Agroinnowator nr 7 - page 13

AGRO
INNOWATOR
13
BACTIM RECEPTOR
Biopreparat szczególnie polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i kwiatów narażonych na występowanie nicieni.
Zawiera wysokoskoncentrowany zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saproficznych oraz bakterii.
Œ
Zapewnia dynamiczny rozwój systemu korzeniowego i lepsze wschody.
Aktywnie stymuluje rozwój korzenia pierwotnego,
zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników zapewniając głębsze ukorzenienie sadzonek.
Œ
Ogranicza porażenia systemu korzeniowego przez nicienie i inne fitopatogeny.
Zapewnia wzrost odporności, zawartości
enzymów, przeciwutleniaczy i polifenoli. Wpływa na pogrubienie warstwy ściany komórkowej kory korzeni.
Œ
Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę w całym okresie wegetacji.
Zwiększa pobieranie składników
odżywczych oraz zapewnia lepszą biodostępność makro- i mikroelementów. Wspiera pobieranie wody z gleby.
Œ
Ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinie.
Redukuje zawartość azotanów w produktach spożywczych oraz
pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.
Dzięki obecności bakterii ryzosferowych
BACTIM RECEPTOR
zapewnia w całym okresie wegetacji ciągłe dostarczanie roślinom
cennych substancji biostymulujących w postaci hormonów roślinnych i sideroforów, a także poprawia aktywność biologiczną
gleby oraz dostępność składników odżywczych. Dzięki dynamicznej kolonizacji gleby i systemu korzeniowego roślin, mikroor-
ganizmy działają szybko, dodatkowo skutecznie ograniczając możliwość wystąpienia wielu agrofagów glebowych, szczególnie
nicieni. Mikroorganizmy po wprowadzeniu do środowiska glebowego roślin szybko rozmnażają się, aktywnie pobudzają wzrost
i rozwój roślin.
SKŁAD
grzyby mikoryzowe:
Glomus spp., Rhizophagus spp.
bakterie ryzosferowe:
Streptomyces spp.
grzyby saprofityczne:
Pochonia spp.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
50 g
BACTIM VIGOR
Biopreparat szczególnie polecany do stosowania poprzez opryskiwanie, podlewanie gleby i roślin, bądź z wykorzystaniem
systemów do nawadaniania. Zawiera wysokoskoncentrowany zestaw grzybówmikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych
oraz drożdży.
Œ
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Aktywnie wspomaga rozwój korzenia pierwotnego, zwiększa liczbę korzeni bocz-
nych i włośników zapewniając głębsze ukorzenienie roślin.
Œ
Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę.
Zwiększa pobieranie składników odżywczych oraz zapewnia
lepszą biodostępność makro- i mikroelementów. Wspiera pobieranie wody z gleby.
Œ
Zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby.
Duża bioróżnorodność mikroorganizmów zawartych w preparacie zapewnia
możliwość przemian biochemicznych i wykorzystania wielu różnych substratów znajdujących się w glebie.
Œ
Obniża podatność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie
ochronne zabezpieczające ryzosferę przed groźnymi fitopatogenami, a także indukują naturalne mechanizmy obronne roślin
i wspierają odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Bakterie ryzosferowe, grzyby saprofityczne i mikoryzowe oraz drożdże zawarte w biopreparacie
BACTIM VIGOR
, poprzez syn-
tezę pożądanych przez rośliny związków aktywnych wpływają na zwiększanie jakości i ilości plonów, wspomagają mechanizmy
obronne przed fitopatogenami, a także ograniczają ich rozwój w ryzosferze roślin. Rośliny dzięki zastosowaniu tego biopreparatu
są lepiej ukorzenione, lepiej odżywione oraz lepiej radzą sobie w warunkach np. stresu suszy. Łatwość adaptacji do różnych
warunków środowiska zapewnia im szybkie tempo wzrostu oraz zdolność do metabolizowania wielu różnych substancji. Zasto-
sowanie preparatu zwiększa bioróżnorodność gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.
SKŁAD
grzyby mikoryzowe:
Glomus spp., Rhizophagus spp.
bakterie ryzosferowe:
Bacillus spp., Streptomyces spp.
grzyby saprofityczne:
Trichoderma spp.
drożdże:
Pichia spp.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
1 kg
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40