Agroinnowator nr 7 - page 14

AGRO
INNOWATOR
14
Opisane w poprzednim artykule nowe biopreparaty z serii BACTIM
testowaliśmy na wielu plantacjach w sezonie 2016.
Przeprowadziliśmy szereg doświadczeń i wdrożeń,
m.in. w uprawach warzyw.
Tekst:
Marcin Oleszczak
Jan Wcisło
Sprawdzone
NA PLANTACJACH
B
adaliśmy wpływ biopreparatów z serii BACTIM na wzrost,
rozwój i plonowanie warzyw zarówno w uprawie polowej,
jak i pod osłonami.
Interesował nas szczególnie wpływ naszych biopreparatów na
parametry systemu korzeniowego roślin, tempo rozwoju korzeni,
możliwość ograniczania stresu replantacji (związanego z prze-
sadzeniem lub wysadzeniem roślin na miejsce stałe uprawy),
wielkość oraz jakość plonów poszczególnych warzyw. Bardzo
ważne były dla nas obserwacje i opinie Plantatorów, u których
prowadzone były doświadczenia z zastosowaniem bioprepara-
tów BACTIM. To właśnie Oni, jako pierwsi zapoznali się z meto-
dami aplikacji biopreparatów BACTIM i jako pierwsi poznali efekty
działania tych produktów.
Doświadczenia w uprawach warzyw, w sezonie 2016 prowadzi-
liśmy w 6 lokalizacjach.
Badaliśmy wpływ biopreparatów BACTIM na plonowanie cebu-
li, warzyw korzeniowych (pietruszki, marchwi, selera), pomidora
w uprawie pod osłonami oraz papryki w uprawie polowej i pod
osłonami.
W tym artykule przedstawiamy Państwu kilka z tych doświadczeń.
1. CEBULA
1.
KONTROLA 0/0;
2. BACTIM VIGOR
2 kg/ha, opryskiwanie gleby przed siewem;
3. BACTIM STARTER
50 g/ha zaprawianie nasion +
BACTIM VIGOR
2 kg/ha
opryskiwanie gleby przed siewem.
Doświadczenia w uprawie cebuli prowadziliśmy w gospodar-
stwie Jana Wcisło, na polach zlokalizowanych w okolicy Skalb-
mierza (woj. świętokrzyskie).
Doświadczenie składało się z trzech kombinacji. Na kombinacji kontrolnej nie
stosowaliśmy żadnych biopreparatów. W drugiej kombinacji stosowaliśmy tylko
preparat
BACTIM VIGOR
przed siewem niezaprawionych nasion. W trzeciej kom-
binacji zaprawiliśmy nasiona cebuli preparatem
BACTIM STARTER
w ilości 50 g na
ilość nasion, jaką wysialiśmy na 1 ha. Dodatkowo zastosowaliśmy przed siewem
bioprepara
t BACTIM VIGOR
w ilości 2 kg/ha.
Wyraźnie korzystny wpływ zastosowanych biopreparatów był
zauważalny już w okresie kiełkowania i wschodów roślin cebu-
li, w postaci wyrównanych i przyspieszonych wschodów oraz
szybszego tempa rozwoju systemu korzeniowego.
Zastosowane zabiegi biopreparatami BACTIM wpłynęły
istotnie na zwyżkę plonów cebuli.
plon ogólny cebuli
[t/ha]
60,0
55,0
50,0
40,0
35,0
30,0
KONTROLA
BACTIM VIGOR
BACTIM STARTER
BACTIM VIGOR
42,0
53,0
57,67
1
2
3
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40