Agroinnowator nr 7 - page 16

AGRO
INNOWATOR
16
3. PAPRYKA w uprawie polowej
Zastosowanie naszych biopreparatów m.in. w uprawie papryki
polowej testowaliśmy w specjalizującym się w uprawie warzyw
gospodarstwie Państwa Pawłowskich, znajdującym się w okoli-
cach Brzeska (woj. małopolskie). Skupiliśmy się tutaj na biopre-
paratach służących do przygotowywania rozsad.
Testowaliśmy granulowany biopreparat
BACTIM MIXER
– stosowany w ilości 10 kg na każdy m
3
substratu, na etapie
przygotowania podłoża pod produkcję rozsady.
1.
KONTROLA 0/0;
2. BACTIM MIXER
Łatwo zauważyć na zdjęciu różnice w wielkości systemu
korzeniowego roślin papryki. Bogaty system korzeniowy przeło-
żył się na bardzo dobre przyjęcie się rozsady, brak stresu replan-
tacji i oczywiście na plonowanie papryki.
4. PAPRYKA w uprawie pod osłonami
Główną naszą lokalizacją badawczą w uprawie papryki pod
osłonami było największe zagłębie produkcji papryki pod osło-
nami – okolice Potworowa (woj. mazowieckie).
W gospodarstwach Panów Pawła Zakrzewskiego, Grzegorza
Markowskiego oraz Sławomira Solińskiego badaliśmy nasz bio-
preparat do stosowania pod osłonami –
BACTIM FERTIMAX
.
Produkt był stosowany w uprawie papryki pod osłonami wraz
z zabiegami fertygacji.
W pierwszym zabiegu stosowaliśmy fertygację roślin dawką 0,5 kg/ha bioprepara-
tu BACTIM FERTIMAX. W kolejnych zabiegach stosowaliśmy mniejsze dawki bio-
preparatu – 0,25 kg/ha. Łącznie, w całym sezonie wegetacyjnym, zastosowaliśmy
1 kg/ha biopreparatu BACTIM FERTIMAX.
Rośliny, w których stosowaliśmy zabiegi fertygacji przy użyciu
biopreparatu
BACTIM FERTIMAX
miały większy wigor, były lepiej
odżywione składnikami pokarmowymi, wiązały więcej owoców,
a parametry owoców były znacznie lepsze – owoce były większe,
miały grubszą ściankę. Rośliny papryki były ponadto zdrowsze,
obserwowaliśmy znacznie mniejsze nasilenie chorób odglebo-
wych w tunelach, gdzie stosowaliśmy
BACTIM FERTIMAX
.
KONTROLA
kontrola bez produktów
BACTIM MIXER
10 kg/m
3
przygotowanie substratu
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
12 kg/m
3
przygotowanie substratu
KONTROLA
BACTIM FERTIMAX
wzrost plonu papryki w uprawie polowej
w stosunku do kontroli [%]
150
100
50
0
KONTROLA
BACTIM MIXER
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
100%
131%
120%
plon ogólny papryki
w uprawie pod osłonami [kg/m
2
]
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
KONTROLA
BACTIM FERTIMAX
8,7
10,25
1
2
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40