Agroinnowator nr 7 - page 17

5. SELER KORZENIOWY
W trakcie przygotowywania rozsady selera (w gospodar-
stwie Państwa Pawłowskich) stosowaliśmy biopreparat
BACTIM
RUTER
do podlewania siewek tuż po pikowaniu – w dawce 5 g
biopreparatu / 1000 roślin selera.
Zastosowanie biopreparatu
BACTIM RUTER
w uprawie rozsady
selera, prowadzi do lepszego rozwoju systemu korzeniowego
siewek, co następnie przekłada się na lepsze przyjęcie się rozsa-
dy oraz wzrost jakości i ilości plonu.
średnia masa 1 oczyszczonego
korzenia [g]
700
600
500
400
300
200
100
0
KONTROLA
BACTIM RUTER
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
430
580
490
średni udział odpadów w masie
pojedynczego korzenia [%]
30
25
20
15
10
5
0
KONTROLA
BACTIM RUTER
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
27,12%
18,31%
23,44%
WNIOSKI Z DOŚWIADCZEŃ
Przeprowadzone przez nas doświadczenia wykazały, że biopreparaty z serii BACTIM przyczyniają się do wzrostu efektywności
produkcji poprzez:
Ŕ
lepsze przyjęcie się roślin, lepszą obsadę docelową
Ŕ
brak stresu replantacji
Ŕ
dynamiczny wzrost początkowy siewek i rozsady
Ŕ
większy system korzeniowy rozsady
Ŕ
lepsze zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe
Ŕ
zwiększony wigor roślin
Ŕ
wzrost odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
Ŕ
lepsze plonowanie
Ŕ
poprawę parametrów fizycznych gleby
Ŕ
mniejsza spoistość gleby
Ŕ
trwalsza struktura gruzełkowata gleby
Ŕ
wyższą jakość plonów
Ŕ
większa zawartość witaminy C
Ŕ
większa zawartość karotenoidów
Ŕ
większy udział plonu handlowego w plonie ogólnym
Ŕ
mniejsze porażenie systemu korzeniowego przez nicienie.
1
2
1
2
3
1.
KONTROLA 0/0;
2. BACTIM RECEPTOR
1.
KONTROLA 0/0;
2. BACTIM RUTER
;
3.
PREPARAT PORÓWNAWCZY;
AGRO
INNOWATOR
17
W gospodarstwie Państwa Pawłowskich, założyliśmy jeszcze
jedno doświadczenie w uprawie selera.
Nasi Gospodarze narzekali na uszkodzenia warzyw korzeniowych
przez nicienie na jednym z pól.
Na tym polu założyliśmy doświadczenie składające się z dwóch
kombinacji. Pierwsza kombinacja to kontrola, gdzie nie stosowa-
liśmy żadnych biopreparatów. W drugiej kombinacji przed sadze-
niem rozsady selera wykonaliśmy zabieg opryskiwania gleby
biopreparatem
BACTIM RECEPTOR
– 2 kg/ha. W składzie pro-
duktu znajduję się grzyb o nazwie
Pochonia
, znany z możliwości
ograniczania występowania nicieni.
Efekty działania biopreparatu
BACTIM RECEPTOR
możemy
zaobserwować na zdjęciu. Wyraźnie widzimy mniej uszkodzeń
powodowanych przez nicienie oraz mniejszą „brodę” korzenio-
wą na korzeniu pochodzącym z kombinacji gdzie stosowaliśmy
BACTIM RECEPTOR
.
Ograniczenie występowania nicieni w selerze pozwala na uzy-
skanie większych plonów i lepszej jakości korzeni.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40