Agroinnowator nr 7 - page 26

AGRO
INNOWATOR
26
W
yniki badań są wiarygodnym dowodem skuteczności rozwiązań INTERMAG. Wprowadzenie produktów na nowy rynek
poprzedzone jest rzetelnymi badaniami biologicznymi, które w danych warunkach środowiska potwierdzają ich efektyw-
ność w praktyce rolniczej i ogrodniczej.
Prezentujemy Państwu wyniki doświadczeń potwierdzających pozytywny wpływ stymulatora OPTYSIL na plonowanie roślin. Doświad-
czenia zostały przeprowadzone w 2015 roku we Włoszech, Wielkiej Brytanii, a nawet dalekiej Brazylii, gdzie obiektem badań był ryż,
gatunek dla nas dość egzotyczny. Z pewnością będą one kontynuowane.
Wniosek:
W przeprowadzonych doświadczeniach wykazano pozytywny wpływ stymulatora
OPTYSIL
na plonowanie roślin. Rośliny trakto-
wane tym preparatem charakteryzowały się wyższym plonem w porównaniu do roślin kontrolnych. Uzyskane wyniki potwierdzają
skuteczność stosowania stymulatora
OPTYSIL
w uprawie różnych gatunków roślin, w odmiennych warunkach geograficznych.
BRAZYLIA
Ŕ
GATUNEK:
ryż
Ŕ
ODMIANA:
IRGA 424 RI
Ŕ
LOKALIZACJA:
Triunfo, stan Rio Grande do Sul
Ŕ
DAWKA I TERMIN APLIKACJI:
2 × 0,5 l/ha
BBCH 14 – rozwój liści; czwarty liść w pełni rozwinięty
BBCH 33–37 – strzelanie w źdźbło; trzecie kolanko co najmniej 1 cm nad drugim –
widoczny nierozwinięty liść flagowy, kłos zaczyna pęcznieć
WYKRES 1.
Wpływ stymulatora OPTYSIL na plon ziarna ryżu.
WŁOCHY
Ŕ
GATUNEK:
jabłoń
Ŕ
ODMIANA:
Jeronime
Ŕ
LOKALIZACJA:
Verzuolo, region Piemont
Ŕ
DAWKA I TERMIN APLIKACJI:
6 × 0,5 l/ha co 7 dni
początek: BBCH 55–56 – rozwój kwiatostanów; widoczne pąki kwiatowe –
początek: BBCH 55–56 –
faza zielonego pąka
koniec: BBCH 72 – rozwój owoców; owoc osiąga wielkość do 20 mm
WYKRES 3.
Wpływ stymulatora OPTYSIL na plon owoców jabłoni.
WIELKA BRYTANIA
Ŕ
GATUNEK:
pszenica ozima
Ŕ
ODMIANA:
KWS Santiago
Ŕ
LOKALIZACJA:
Bishop Burton
Ŕ
DAWKA I TERMIN APLIKACJI:
3 × 0,5 l/ha
BBCH 13 – rozwój liści; trzeci liść w pełni rozwinięty
BBCH 25 – krzewienie; widoczne piąte rozkrzewienie
BBCH 31 – strzelanie w źdźbło; pierwsze kolanko co najmniej 1 cm
BBCH 31 –
nad węzłem krzewienia
WYKRES 2.
Wpływ stymulatora OPTYSIL na plon ziarna pszenicy ozimej.
WŁOCHY
Ŕ
GATUNEK:
pomidor
Ŕ
ODMIANA:
Pixel
Ŕ
LOKALIZACJA:
Falciano Del Massico, region Campania
Ŕ
DAWKA I TERMIN APLIKACJI:
4 × 0,5 l/ha
BBCH 16 – rozwój liści; rozwinięty szósty liść na pędzie głównym
BBCH 53 – rozwój kwiatostanu; widoczny trzeci pąk kwiatowy
BBCH 63 – kwitnienie; otwarty trzeci kwiat
BBCH 71 – rozwój owoców; pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształt
WYKRES 4.
Wpływ stymulatora OPTYSIL na plon handlowy owoców pomidora.
Tekst:
Anna Konieczny
OPTYSIL
podróżuje przez świat
plon ziarna
[t/ha]
0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
6,0
7,0
8,0
9,0
KONTROLA
6,64
7,64
OPTYSIL
plon owoców jabłoni
[t/ha]
0
20,0
10,0
30,0
40,0
50,0
60,0
KONTROLA
42,78
47,81
OPTYSIL
plon ziarna [t/ha]
przy 15% wilgotoności
11,5
12,5
12,0
13,0
13,5
14,0
14,5
KONTROLA
12,78
13,86
OPTYSIL
plon handlowy owoców pomidora
[t/ha]
0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
KONTROLA
38,5
47,0
OPTYSIL
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40