Agroinnowator nr 7 - page 27

Brazylia – kraj kojarzony przede wszystkim z pięknymi plażami,
widokami i atrakcjami turystycznymi – jest jedną z potęg
w produkcji rolniczej na świecie.
Tekst:
Grzegorz Cieśliński
MIKROCHELATY
na testach w Brazylii
AGRO
INNOWATOR
27
P
owierzchnia użytków rolnych w Brazylii wynosi 75,6
milionów ha, co stanowi zaledwie około 8,8% całkowitej
powierzchni tego kraju, która wynosi 8 511 965 km
2
, czyli
prawie 30 razy więcej niż Polski.
Rolnictwo jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki w Bra-
zylii, bowiem stanowi ok. 28% PKB, na co w ponad 70% składa
się produkcja roślinna. Produkty rolnicze Brazylii są też mocnym
elementem działalności eksportowej – stanowiąc ponad 40%
wartości całego eksportu brazylijskiego.
INTERMAG od kilku lat rozwija działalność w tym tak ciekawym
i nieco egzotycznym dla nas kraju. Na rynku nawozowym w Bra-
zylii oferujemy między innymi nowe formulacje mikroelemento-
we, których skuteczność w tamtejszych warunkach glebowych
i klimatycznych musi być sprawdzona, zwłaszcza w uprawie soi,
kukurydzy i zbóż – najważniejszych dla Brazylii upraw roślinnych.
Gleby w Brazylii
zawierają dużo żelaza,
ale niewiele cynku
i manganu, niezbędnych
w uprawie soi.
Copacabana – jedna z najsłynniejszych plaż
świata i atrakcja turystyczna Rio de Janeiro.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40