Agroinnowator nr 7 - page 31

AGRO
INNOWATOR
31
Obecnie wMedellín jest względnie bezpiecznie, choć wmieście
nadal działają grupy przestępcze. Aktualnie miasto szybko rozwija
się i zmienia swój dotychczasowy wizerunek.
Miasto Medellín położone jest w górach w paśmie Kordylierów
u podnóża Andów. Jest to region, w którym znajdują się najwięk-
sze plantacje kawy.
Uprawa wysokogatunkowej kawy wymaga określonych warunków
klimatycznych tj. nasłonecznionych przez cały rok stoków leżących
na wysokości 1200–1800 m n.p.m., stałej temperatury 17–23
o
C,
wilgotnego klimatu i odpowiedniej gleby. Położenie Kolumbii
spełnia wszystkie te wymogi, dlatego uprawiana tam kawa, cha-
rakteryzująca się delikatnym i mocno owocowym smakiem, uzna-
wana jest za najlepszą na świecie.
Kawa to skarb narodowy Kolumbii i główny produkt napędzający
całą gospodarkę kraju. Kolumbia jest trzecim po Brazylii i Wiet-
namie największym producentem i eksporterem kawy na świecie.
Oprócz kawy w Kolumbii uprawia się również banany, bawełnę,
trzcinę cukrową, tytoń, kwiaty i konopie. Hoduje się bydło, owce,
trzodę chlewną i kozy.
Targi w Medellín były doskonałą okazją do zaprezentowania
oferty produktowej INTERMAG. Duże zainteresowanie wzbudzały
nowatorskie preparaty biostymulujące, a także produkty prozdro-
wotne dla zwierząt hodowlanych.
Wyjazd do Medellín okazał się bardzo interesującym doświad-
czeniem, nawiązaliśmy liczne kontakty i wierzymy, że uda się roz-
począć współpracę handlową, choć nie będzie to proces szybki
i łatwy. Ta podróż kolejny raz potwierdziła, że w każdej dziedzinie
życia, a zwłaszcza zawodowej, należy przełamywać strach, nie
bać się angażować i podejmować wyzwania bo dzięki temu pra-
ca, którą wykonujemy sprawia nam satysfakcję, a my czujemy się
zadowoleni z życia.
z
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40