Agroinnowator nr 7 - page 38

AGRO
INNOWATOR
38
W mijającym 2016 roku mieliśmy wielką satysfakcję i radość
z otrzymania tak ważnych wyróżnień jak:
„TROJAK OLKUSKI”
21 maja 2016 r. firma INTERMAG została uhonorowana pierwszą, historyczną Nagrodą Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz – „Trojak Olkuski”.
Władze naszego miasta, ustanawiając tę nagrodę, chcą podkreślić jak ważne dla lokalnej społecz-
ności i rozwoju regionu są przedsiębiorstwa funkcjonujące w Olkuszu i okolicy.
Ugruntowana pozycja rynkowa, odpowiedzialne zarządzanie, ciągły rozwój oraz otwartość na
potrzeby lokalnego społeczeństwa są tymi atutami, które Kapitułę Nagrody przekonały do przy-
znania jej naszej firmie.
Cieszymy się, że „wśród swoich” INTERMAG ma opinię rozwojowej firmy, rzetelnego pracodawcy
i szczodrego sponsora aktywnie wspierającego działania instytucji edukacyjnych, kulturalnych i spor-
towych w naszymmieście.
„CERTYFIKAT JAKOŚĆ ROKU” w kategorii innowacja
W lipcu 2016 r. INTERMAG został nagrodzony „Certyfikatem JAKOŚĆ ROKU
®
” w pierwszej turze
11. edycji prestiżowego konkursu „Certyfikat JAKOŚĆ ROKU
®
2016” w kategorii innowacja.
Kapituła doceniła naszą firmę za nowy biopreparat BACTIM SŁOMA – pierwszy z serii produktów
mikrobiologicznych będący efektem prac w ramach innowacyjnego projektu rozwojowego „Nowa
generacja biopreparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”.
Organizatorem inicjatywy JAKOŚĆ ROKU
®
jest fundacja Qualitas – członek uznanych organizacji
działających w obszarze jakości, który od początku swojego istnienia stawia sobie za cel wspieranie
i promowanie idei jakości oraz dobrych praktyk w biznesie.
„MAŁOPOLSKA NAGRODA GOSPODARCZA 2016” w kategorii średnich firm
W październiku 2016 r. INTERMAG znalazł się wśród liderówmałopolskiej gospodarki jako laureat
„Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2016” w kategorii średnich firm.
Wyróżnienie to jest przyznawane od 2009 roku najprężniej działającymmałopolskim przedsiębior-
stwom. Laureatów nagrody wskazuje Małopolska Rada Gospodarcza, czyli grono ekspertów sku-
piające przedstawicieli regionalnych środowisk biznesowych i naukowych, którzy wspierają działania
samorządu swoją wiedzą i doświadczeniem w sferze gospodarki.
Nagroda promuje najaktywniejszych przedsiębiorców z terenu województwa małopolskiego, ich
postawy proinwestycyjne oraz konkretne dokonania w zakresie innowacji. W efekcie przyznania
nagrody INTERMAG stał się kandydatem do „Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP”.
z
Wszystkie nagrody i wyróżnienia są bardzo ważne i mobilizujące
dla Zarządu i Pracowników INTERMAG. Potwierdzają one
i wzmacniają wizerunek firmy jako wiarygodnego partnera
biznesowego oraz atrakcyjnego pracodawcy, a także są wyrazem
uznania dla wysokiej jakości naszych produktów.
Tekst:
Marta Rytel
WYRÓŻNIENIA
zobowiązują
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40