Agroinnowator nr 7 - page 40

QUIZ
DLA CZYTELNIKÓW !!!
Dla uważnych Czytelników przygotowaliśmy quiz, w którym do wygrania jest 15 atrakcyjnych nagród. Wystarczy od-
powiedzieć na 5 pytań związanych z treścią naszego biuletynu, aby wziąć udział w quizie i wygrać praktyczne nagrody.
ΠPytanie 1.
Podaj nazwę biopreparatu przyspieszającego rozkład resztek pożniwnych, a testowanego już przez rolników
w sezonie 2015–2016.
ΠPytanie 2.
Co kryje się pod nazwą „Akademia Nawożenia INTERMAG”?
ΠPytanie 3.
Podaj co najmniej cztery wyciągi roślinne zawarte w preparacie KOKCIDIN.
ΠPytanie 4.
Jaka jest powierzchnia nowego tunelu eksperymentalnego Działu Badań i Rozwoju?
ΠPytanie 5.
Które 3 nawozy z serii MIKROCHELAT od września 2016 roku mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym?
Do wygrania
15 eleganckich teczek na dokumenty
opatrzonych logo elitarnego
KLUBU AGROINNOWATORA
Podstawowe zasady konkursu:
1. Quiz polega na udzielaniu prawidłowych odpowiedzi na przedstawione pytania i przesłaniu ich drogą korespondencji elektronicznej
na adres e-mail:
, z podaniem imienia, nazwiska oraz danych adresowych i numeru telefonu osoby biorącej udział
w konkursie (Zgłoszenie).
2. Niezbędnym elementem zgłoszenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora dla
celów przeprowadzenia Quizu. Szczegóły dotyczące przesłania prawidłowego Zgłoszenia znajdują się w Regulaminie.
3. Konkurs trwa od 01.12.2016 do 31.12.2016 r. W tym czasie można przesyłać zgłoszenia.
Zgłoszenia dokonane przed 01.12.2016 r. i po 31.12.2016 r. nie będą ważne.
4. Każda z pierwszych 15 osób, które przyślą poprawne odpowiedzi, otrzyma powyżej opisaną teczkę na dokumenty. O przyznaniu na-
grody decyduje kolejność zgłoszeń!
5. Owygranej Uczestnik zostanie powiadomiony po zakończeniu konkursu drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail, z którego
dokonał zgłoszenia.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy INTERMAG sp. z o.o.
Formularz zgłoszeniowy oraz pełny Regulamin
konkursu przedstawione są na stronie
Zwycięzcy Quizu z AGROINNOWATORA nr 6, to:
Pan Michał z Nagłowic, Pan Eugeniusz z Kamienia Wielkiego, Pan Dominik ze Starego Cykarzewa,
Pan Zbigniew z Przemkowa, Pani Joanna ze Szprotawy, Pani Monika ze Szprotawy, Pan Wojciech z Boleszkowic, Pan Grzegorz z Kluczborka, Pani Małgorzata z Kęt,
Pan Marek z Krakowa, Pan Julian z Bytomia Odrzańskiego, Pan Zbigniew z Niegosławic, Pani Beata z Białej Rawskiej, Pani Anna z Olkusza, Pan Wojciech z Sierakowic.
Wesołych Świąt
Radosny czas oczekiwania na zbliżające się Święta to okres, w którym
odczuwamy szczególną potrzebę wyrażenia naszej sympatii i dobrych życzeń
dla wszystkich Państwa, do których dotrze ten biuletyn.
Życzymy wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom i Współpracownikom
oraz wszystkim Czytelnikom AGROINNOWATORA,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były pełnym wytchnienia i radości czasem spędzonym w ciepłej rodzinnej atmosferze.
Z okazji zbliżającego się 2017 roku
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym
oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej.
Z pozdrowieniami
Zarząd
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 40