Agroinnowator nr 7 - page 6

AGRO
INNOWATOR
06
BACTIM SŁOMA został przekazany do wdrożeń polowych jesie-
nią 2015 roku i bardzo szybko zyskał opinię skutecznego i profe-
sjonalnego produktu.
Ten innowacyjny biopreparat zawiera wyselekcjonowane szcze-
py bakterii
Bacillus subtilis
i
Bacillus licheniformis
wyspecjalizo-
wane w szybkiej i efektywnej dekompozycji resztek pożniwnych
nawet w bardzo niskiej temperaturze. Bakterie produkują miesza-
ninę specyficznych enzymów oraz związków organicznych, które
są odpowiedzialne m.in. za reakcję rozkładu celulozy do prostych
związków odżywczych dla roślin. Nieoczekiwanie okazało się w
trakcie prowadzenia badań nad izolatami, iż posiadają one dodat-
kową funkcjonalność udostępniania uwstecznionego fosforu, co
wzmacnia ich potencjał w promowaniu wzrostu roślin.
Bakterie zawarte w biopreparacie BACTIM SŁOMA biorą czynny
udział w procesie tworzenia próchnicy, dzięki czemu poprawia się
struktura gleby, zwiększa pojemność wodna, wzrasta aktywność
biologiczna. BACTIM SŁOMA stymuluje wzrost i rozwój systemu
korzeniowego, zwiększa biodostępność składników odżywczych
dla roślin oraz zwiększa plonowanie roślin, co zostało udowod-
nione przeprowadzonymi badaniami naukowymi.
Unikatowa kompozycja bakterii
Bacillus subtilis
szczep B00105
oraz
Bacillus licheniformis
szczep B00106 (o koncentracji 500milio-
nów komórek na 1 mililitr) jest innowacją na rynku. Produkt został
dodatkowo wzbogacony w związki indukujące u bakterii efektywną
syntezę enzymów i związków aktywnych, wspomagających dekom-
pozycję resztek pożniwnych i stymulujących rozwój roślin.
Przykładowe wyniki badań:
Badania IUNG w Puławach, pole doświadczalne – Grabów nad Wisłą, 2015–2016 r.
RZEPAK
– opryskiwanie resztek pożniwnych (słoma po pszenicy) wykonano przed siewem rzepaku ozimego w dniu 25.08.2015 r. Nawożenie NPK pod obiektami opryski-
wanymi preparatami, zmniejszono o 30% w stosunku do obiektów kontrolnych. Próbki do analizy gleby pobrano w dniu 30.10.2015 r., z warstwy gleby 0–30 cm.
KUKURYDZA
– opryskiwanie resztek pożniwnych (słoma po pszenicy) wykonano, w dniu 08.09.2015 r. Próbki do analizy gleby pobrano w dniu 26.10.2015 r. oraz 08.12.2015 r.,
z warstwy gleby 0–30 cm.
RZEPAK – wpływ preparatów na zawartość dostępnego fosforu w glebie.
KUKURYDZA – wpływ stosowanych preparatów na zawartość magnezu w glebie.
KUKURYDZA – wpływ preparatu BACTIM SŁOMA na zawartość dostępnego potasu w glebie w zależności od dawki preparatu i dodatku azotu.
KUKURYDZA – wpływ zastosowanych preparatów na odczyn gleby [pH w KCl].
KUKURYDZA – wpływ zastosowanych preparatów na odczyn gleby [pH w KCl].
zawartość fosforu w glebie
[mg P
2
O
5
/ 100 g]
30
25
20
15
10
5
0
KONTROLA BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
Preparat
porównawczy
1
Preparat
porównawczy
2
12,5
17,8
27,6
23,0
25,9
zawartość potasu w glebie
[mg K
2
O / 100 g]
14
13
12
11
9
8
7
6
10
5
10,2
11,7
26.10.2015 r.
08.12.2015 r.
mocznik
(30 kg N/ha)
11,5
10,6
26.10.2015 r.
08.12.2015 r.
BACTIM SŁOMA
1 l/ha
+ 30 kg N/ha
10,4
12,6
26.10.2015 r.
08.12.2015 r.
BACTIM SŁOMA
2 l/ha
+ 30 kg N/ha
10,5
10,0
26.10.2015 r.
08.12.2015 r.
KONTROLA
10,1
13,0
26.10.2015 r.
08.12.2015 r.
BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
10,6
12,8
26.10.2015 r.
08.12.2015 r.
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
pH gleby
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
26.10.2015 r.
mocznik (30 kg N/ha)
08.12.2015 r.
5,2
6,0
6,2
6,3
6,2
6,1
5,4
5,3
6,1 6,0 6,1 6,1
BACTIM SŁOMA 1 l/ha + 30 kg N/ha
BACTIM SŁOMA 2 l/ha + 30 kg N/ha
KONTROLA
BACTIM SŁOMA 1 l/ha
BACTIM SŁOMA 2 l/ha
pH gleby
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
KONTROLA
6,0
BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
6,3
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
6,1
6,1
Preparat
porównawczy
1
5,6
Preparat
porównawczy
2
zawartość magnezu w glebie
[mg Mg / 100 g]
10
8,8
7,6
6,4
9
8
7
6
5
KONTROLA BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
Preparat
porównawczy
1
Preparat
porównawczy
2
9,8
9,9
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40