Agroinnowator nr 7 - page 7

AGRO
INNOWATOR
07
RZEPAK – wpływ preparatów na zawartość próchnicy w glebie
pod uprawą rzepaku ozimego odmiany Adriana.
KUKURYDZA – wpływ preparatów na zawartość próchnicy w glebie.
WYŻSZA
ZAWARTOŚĆ
PRÓCHNICY to:
Ŕ
większa pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby
Ŕ
mniejsze straty składników pokarmowych z gleby
Ŕ
zwiększenie efektywności stosowanych nawozów doglebowych
Ŕ
ograniczenie naturalnego procesu zakwaszania gleby
Ŕ
intensyfikacja życia mikrobiologicznego gleby
Ŕ
wzrost pojemności wodnej gleby
Ŕ
mniejsze zużycie paliwa przy wykonywaniu zabiegów uprawowych oraz mniejsze zużycie maszyn.
Wpływ preparatów na biomasę roślin.
RZEPAK
– preparaty zastosowano przed siewem rzepaku w dniu 25.08.2015 r., biomasę zbadano 20.10.2015 r., zdjęcie wykonano 01.06.2016 r.
KUKURYDZA
– preparaty zastosowano na słomę (po pszenicy) 08.09.2015 r., zdjęcie wykonano 01.06.2016 r.
RZEPAK – wpływ preparatów służących do rozkładu resztek pożniwnych
na wzrost i rozwój systemu korzeniowego.
RZEPAK – wpływ preparatów służących do rozkładu resztek pożniwnych
na rozwój części nadziemnych roślin.
RZEPAK – wpływ preparatów służących do rozkładu resztek pożniwnych
na wzrost i rozwój roślin rzepaku ozimego.
KUKURYDZA – wpływ preparatów służących do rozkładu resztek pożniwnych
na wzrost i rozwój roślin kukurydzy.
zawartość próchnicy w glebie [%]
1,6
1,4
1,5
1,3
1,2
1,1
1,51
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
1,26
KONTROLA
1,54
BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
1,42
Preparat
porównawczy
1
1,26
Preparat
porównawczy
2
zawartość próchnicy w glebie [%]
1,40
1,30
1,20
1,10
1,37
BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
1,38
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
KONTROLA
1,28
1,26
Preparat
porównawczy
1
1,19
Preparat
porównawczy
2
sucha masa części nadziemnych [g/m
2
]
160
140
120
100
80
60
40
20
0
KONTROLA BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
Preparat
porównawczy
1
Preparat
porównawczy
2
105,6
151,2
140,7
115,7
114,4
sucha masa korzeni [g/m
2
]
40
35
30
25
20
15
10
5
0
KONTROLA BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
Preparat
porównawczy
1
Preparat
porównawczy
2
18,91
28,85
29,64
26,62
28,73
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
KONTROLA BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
Preparat
porównawczy 1
Preparat
porównawczy 2
KONTROLA BACTIM
SŁOMA
1 l/ha
BACTIM
SŁOMA
2 l/ha
Preparat
porównawczy 1
Preparat
porównawczy 2
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40