Agroinnowator nr 7 - page 9

AGRO
INNOWATOR
09
Ŕ R. Wilk:
Czy zaobserwowali Panowie jakieś istotne cechy
poprawy wyglądu roślin w uprawach kukurydzy?
Ŕ mgr inż. Witold Stasiak:
W doświadczeniach z kukurydzą
zaobserwowaliśmy widoczne różnice w wysokości roślin
oraz w rozwoju systemu korzeniowego. W doświadcze-
niach gdzie stosowany był biopreparat BACTIM SŁOMA
rośliny były zastymulowane i lepiej rozwinięte. Podobnie jak
w doświadczeniach z rzepakiem, rośliny były wyższe i zie-
leńsze, a system korzeniowy bardziej rozwinięty. Kukurydza
była zbierana na zielonkę. Najlepsze rezultaty w plonowa-
niu zaobserwowaliśmy w kombinacji, gdzie zastosowano
na resztki pożniwne biopreparat BACTIM SŁOMA w ilości
2 litry na hektar. Z zaciekawieniem będziemy prowadzić dla
firmy INTERMAG tegoroczne doświadczenia z zastosowa-
niem biopreparatu BACTIM SŁOMA i z chęcią o wynikach
opowiemy w przyszłym roku.
Ŕ Dyrektor Marek Sowiński:
W sezonie wegetacyjnym
2016/2017 prowadzimy dalsze doświadczenia i będzie-
my obserwować działanie preparatu BACTIM SŁOMA, aby
potwierdzić wyniki pierwszorocznych badań. Musimy to
zrobić, ponieważ jednoroczne wyniki badań nie są na tyle
miarodajne, aby można było jednoznacznie potwierdzić
skuteczność działania danego preparatu. To standardowa
procedura dla wszystkich nowych preparatów.
Ŕ R. Wilk:
Bardzo dziękuję za rozmowę.
BACTIM SŁOMA został zastosowany w sezonie 2016 na ponad 10 tysiącach hektarów. Farmerzy, którzy testowali produkt jesienią
2015 r., bardzo pozytywnie ocenili jego działanie na glebę oraz rośliny i w tym sezonie zastosowali BACTIM SŁOMA na całym swoim
areale. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się z nami Pan Jan Jaroń z Brzezinki i Pan Robert Herian z Morawicy.
Pan Jan Jaroń:
Gospodarstwo rolne „JAN JAROŃ” znajduje się w województwie małopolskim, w odległości 10 km od Krakowa. Powierzchnia
gospodarstwa to 450 ha. Głównie uprawiana jest pszenica, a także kukurydza i rzepak.
Preparat BACTIM SŁOMA zastosowaliśmy po raz pierwszy w 2015 r. i już w pierwszym roku zyskał nasze zaufanie. Zastosowali-
śmy go bezpośrednio na resztki pożniwne, które zauważalnie szybciej się rozłożyły. Zanotowaliśmy również pozytywny wpływ
na zwiększenie plonu oraz wigoru roślin. W tym sezonie z chęcią zastosowaliśmy biopreparat BACTIM SŁOMA na całym areale
i będziemy prowadzić dalsze obserwacje wpływu na naszą produkcję.
Pan Robert Herian:
Naszą produkcję prowadzimy w gospodarstwie o powierzchni 400 ha, gdzie uprawiamy m.in. pszenicę odmiany Artist i Tobak.
Preparat BACTIM SŁOMA zastosowaliśmy w sezonie 2015 r. w celu przyspieszenia ich rozkładu oraz poprawy żyzności gleby. Pre-
parat spełnił nasze oczekiwania – zauważyliśmy lepsze rozłożenie słomy oraz lepsze wschody, które przełożyły się bezpośrednio
na zwyżkę plonu. W tym roku również wykonaliśmy oprysk biopreparatem BACTIM SŁOMA i czekamy na pozytywne wyniki.
BACTIM SŁOMA to produkt zainspirowany naturą i mechanizmami,
które od zawsze towarzyszą procesom zachodzącym w ekosystemie glebowym.
INTERMAG dołoży starań, aby każdy z zainteresowanych Rolnikówmógł w najbliższym czasie, na swoim polu, przekonać się do
efektów jakie można uzyskać po zastosowaniu biopreparatu BACTIM SŁOMA na resztki pożniwne.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40