Agroinnowator nr 8 - page 10

AGRO
INNOWATOR
010
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1.
KONTROLA bez dodatku biopreparatu.
2.
Wyraźnie większa biomasa roślin po zostosowaniu biopreparatu
BACTIM MIXER
.
1.
KONTROLA bez dodatku biopreparatu.
2.
Rośliny wyrosłe w substracie do którego dodano biopreparat
BACTIM MIXER
.
1
1
2
2
4. POMIDOR W UPRAWIE POD OSŁONAMI
– doświadczenie własne
Doświadczenia z zastosowaniem biopreparatu
BACTIM
MIXER
w produkcji pomidorów w uprawie pod tunelami
foliowymi przeprowadziliśmy w poprzednim sezonie, w miej-
scowości Cesinów Las.
Podobnie jak w przypadku papryki przygotowaliśmy substrat
z dodatkiem biopreparatu
BACTIM MIXER
, do którego pikowano
siewki pomidorów.
Obserwowaliśmy wpływ biopreparatu
BACTIM MIXER
na
intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego rozsady pomi-
dora i poprawę kondycji roślin posadzonych na miejsce stałe.
Doświadczenie wykazało, że rośliny rosnące w substracie
z mikroorganizmami BACTIM wytworzyły większy system
korzeniowy, były bardziej zielone, wytworzyły większą bio-
masę, lepiej przetrwały stres replantacji tuż po posadzeniu do
tunelu. Oczywiście, także wydały większy plon owoców z 1 m
2
.
Ŕ
Rozwój systemu korzeniowego pomidora pod wpływem
biopreparatu BACTIM MIXER stosowanego jako dodatek do
substratu, do pikowania siewek pomidora.
Ŕ
Rozsada pomidora.
Ŕ
Podjęcie wzrostu przez rośliny pomidora.
1.
KONTROLA bez dodatku biopreparatu.
2.
Rośliny wyrosłe w substracie do którego dodano biopreparat
BACTIM MIXER.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36