Agroinnowator nr 8 - page 11

AGRO
INNOWATOR
011
średnia, świeża masa części
nadziemnej papryki [g/roślinę]
12
10
8
6
4
2
0
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
5,23
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
4,95
10,61
średni plon handlowy papryki
dwa zbiory łącznie [t/ha]
40
30
10
20
0
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
17,1
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
14,7
29,6
średnia, świeża masa sytemu
korzeniowego papryki [g/roślinę]
4
3
2
1
0
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
1,99
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
2,03
3,76
średni zasięg systemu
korzeniowego papryki [cm]
18,5
18,0
17,0
17,5
16,5
16,0
15,5
15,0
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
16,45
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
16,15
17,90
System korzeniowy papryki – kontrola.
System korzeniowy papryki – Preparat konkurencyjny.
System korzeniowy papryki –
BACTIM MIXER.
5. WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PRZEPROWADZONYCH W SDOO
w Węgrzcach k/ Krakowa, 2017 r.
W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach ocenialiśmy wpływ biopreparatów z serii BACTIM na parametry rozsady
papryki w uprawie polowej, pomidora w uprawie polowej, selera korzeniowego oraz kapusty pekińskiej. Badaliśmy także wpływ zasto-
sowanych biopreparatów na plon poszczególnych gatunków. Część z tych wyników już otrzymaliśmy i je prezentujemy, a pozostałe
omówimy w kolejnym wydaniu AGROINNOWATORA.
Ŕ
Wpływ biopreparatu BACTIM MIXER na rozwój systemu korzeniowego i plon papryki
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36