Agroinnowator nr 8 - page 12

AGRO
INNOWATOR
012
średnia, swieża masa części
nadziemniej pomidora [g/roślina]
15
10
5
0
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
8,84
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
9,63
14,19
średni łączny
plon hadlowy pomidora [t/ha]
110
105
100
95
90
85
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
99,0
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
93,7
108,5
łaczny plon Brix
[t/ha]
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
2,96
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
2,66
3,32
średnia, świeża masa systemu
korzeniowego pomidora [g/roślina]
2,0
1,5
0,5
1
0
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
1,23
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
1,51
1,71
średnia, sucha masa systemu
korzeniowego pomidora [g/roślina]
0,23
0,22
0,21
0,20
0,19
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
0,201
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
0,209
0,222
udział owoców chorych
w plonie ogólnym pomidora [%]
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
KONTROLA
BACTIM MIXER
przygotowanie
substratu
do pikowania
8
PREPARAT
KONKURENCYJNY
podlewanie
po pikowaniu
9
5
System korzeniowy pomidora – kontrola
System korzeniowy pomidora – Preparat konkurencyjny System korzeniowy pomidora –
BACTIM MIXER
Ŕ
Wpływ biopreparatu BACTIM MIXER na rozwój systemu korzeniowego, parametry jakościowe i plon pomidora.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...36