Agroinnowator nr 8 - page 13

AGRO
INNOWATOR
013
O czym należy pamiętać stosując preparaty na bazie mikroorganizmów w uprawie warzyw
w polu i pod osłonami, w rodzimym gruncie lub substratach organicznych?
1. W przypadku uprawy warzyw z rozsady najbardziej efektywnym sposobem stosowania biopreparatów jest dodawanie ich
w czasie przygotowywania substratów do produkcji rozsad (BACTIM MIXER) oraz stosowanie biopreparatów w trakcie upra-
wy przez system nawadniania kroplowego pod osłonami (BACTIM FERTIMAX) lub w uprawach polowych (BACTIM VIGOR):
Ŕ najlepsze efekty uzyskuje się przy jednoczesnym zastosowaniu preparatów do przygotowywanych substratów i stosowanie
preparatów przez nawadnianie kroplowe
Ŕ biopreparat BACTIM MIXER jest szczególnie potrzebny w przypadku wcześniejszego zabiegu odkażania gleby.
2. W przypadku uprawy warzyw z siewu najbardziej efektywne jest zastosowanie biopreparatów (BACTIM STARTER) do zapra-
wiania nasion w połączeniu z aplikacjami doglebowymi przed siewem nasion lub przed formowaniem redlin (BACTIM VIGOR,
BACTIM RECEPTOR).
3. Biopreparaty do nawadniania kroplowego można mieszać z roztworami nawozów, w stężeniach stosowanych do bezpo-
średniej fertygacji roślin, natomiast biopreparatów nie należy mieszać z koncentratami i stężonymi pożywkami nawozowymi.
4. Biopreparaty BACTIM najlepiej stosować, gdy powierzchniowa warstwa gleby nagrzała się do co najmniej 10
o
C. Zastosowane
w niższej temperaturze wolniej będą kolonizować glebę i ryzosferę.
5. Działanie biopreparatów BACTIM jest uzależnione od nawiązania relacji mikroorganizmów z systemem korzeniowym roślin,
stąd konieczne jest staranne i zgodne z instrukcją wykonywanie zabiegów związanych z ich stosowaniem.
6. Pożyteczne mikroorganizmy są wrażliwe na niektóre środki ochrony roślin (w tym fungicydy miedziowe), preparaty oparte na
nadtlenku wodoru i na związkach chloru, dlatego ważne jest, aby biopreparat stosować odrębnie. Odstęp czasowy pomiędzy
stosowaniem biopreparatów, a stosowaniem środków ochrony roślin powinien wynosić co najmniej kilka dni.
7. Biopreparaty BACTIM najlepiej aplikować przy braku silnej operacji słonecznej.
Korzyści ze stosowania biopreparatów BACTIM w uprawach w polu i pod osłonami:
Ŕ
wzrost bioróżnorodności gleby
Ŕ
ukierunkowanie procesów mikrobiologicznych zachodzących w glebie
Ŕ
poprawa fizykochemicznych parametrów gleby
Ŕ
wzrost dostępności składników pokarmowych z gleby
Ŕ
szybkie, dynamiczne wschody roślin
Ŕ
ograniczenie stresu replantacji
Ŕ
wyrównanie wzrostu wszystkich roślin na plantacji
Ŕ
większy system korzeniowy
Ŕ
dodatkowa porcja azotu wiązana przez bakterie
Ŕ
pozytywny wpływ na wigor roślin
Ŕ
wyższy poziom fotosyntezy
Ŕ
poprawa poziomu zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe
Ŕ
możliwość ograniczenia nawożenia mineralnego
Ŕ
poprawa zaopatrzenia roślin w wodę
Ŕ
silna biostymulacja roślin
Ŕ
wzrost odporności na stresy biotyczne i abiotyczne
Ŕ
ograniczenie występowania niektórych agrofagów
Ŕ
poprawa parametrów jakościowych plonu.
Działanie mikroorganizmów wnoszonych w biopreparatach BACTIM
umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie nakładów
ponoszonych przez Plantatora
na materiał siewny, nawozy czy środki ochrony roślin,
a efektem końcowym jest wyższy i lepszy jakościowo plon.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...36