Agroinnowator nr 8 - page 2

AGRO
INNOWATOR
02
Pierwsze wydanie
AGROINNOWATORA
ukazało się 5 lat temu
z okazji 25-lecia istnienia
firmy. Niniejsza publikacja
zbiega się z kolejną
rocznicą – w 2018 roku
minie 30 lat działalności
INTERMAG.
MIKROORGANIZMY:
Im więcej wiemy – tym bardziej doceniamy.......................3
Mikroorganizmy glebowe – współtwórcy plonu................4
Pożyteczne warto aplikować.......................................................6
Sprawdzone na plantacjach cd. ................................................7
BACTIM SŁOMA zdobywa popularność..............................14
WIEDZA:
Nowości w laboratorium ............................................................15
Szybka regeneracja po stresie..................................................17
Bor – dlaczego tak ważny............................................................19
Smaczna i zdrowa, ale ...trzeba znać reguły........................21
TRUDNY TRAWNIK profesjonalna pielęgnacja.................24
NOWOŚCI
PRODUKTOWE 2018:
Produkty dla plantatorów – nowości 2018........................25
Linia farmerska – nowości paszowe......................................26
W KRAJU:
Bliżej klienta.......................................................................................28
Produkcja rzepaku dziś i jutro….............................................29
ZE ŚWIATA:
Rumunia – kraina szans i urodzaju.......................................30
Chcielibyśmypowrócić….............................................................31
AKTUALNOŚCI:
Diament Forbesa 2017.................................................................33
Konferencja prasowa.....................................................................33
INTERMAG w Biznes Lidzie.......................................................33
MIŁE WSPOMNIENIA:
Śladami Ojca Mateusza................................................................34
QUIZ:
Quiz dla Czytelników.....................................................................36
INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz
tel. 32 6455900, fax 32 6427044
Szanowni Państwo!
W numerze:
W historycznym już AGROINNOWATORZE
nr 1/2013 opowiedzieliśmy o początkach
firmy u schyłku systemu socjalistycznego,
gdy jej Założyciele bez zasobów finan-
sowych, za to z młodzieńczym zapałem,
pomysłowością i ogromną pracowitością –
stworzyli podstawy pod instytucję, jaką jest
INTERMAG dzisiaj.
Wtedy też, umownie, zamknęliśmy pierw-
szy rozdział istnienia naszej firmy, a wszyst-
kie nasze dążenia postanowiliśmy skierować
ku przyszłości.
W okresie minionych pięciu lat, na bieżąco,
w kolejnych wydaniach AGROINNOWATORA,
staraliśmy się informować o naszych działa-
niach w zakresie rozbudowy infrastruktury
produkcyjnej i logistycznej, a także o dzia-
łalności badawczo-rozwojowej, w wyniku
której INTERMAG wchodzi w nowe obszary
aktywności.
Z tego też powodu postanowiliśmy nie
celebrować 30-tej rocznicy wspomnieniowo,
lecz w myśl dewizy RAZEM DLA LEPSZEGO
ŚWIATA, chcemy jeszcze energiczniej poszu-
kiwać najlepszych rozwiązań przynoszących
korzyść naszym Klientom z równoczesną
dbałością o środowisko naturalne i bezpie-
czeństwo żywności.
W tym haśle podkreślamy też jak bardzo
ważni są dla nas nasi Partnerzy Biznesowi
i Współpracownicy, bez których osiąganie
wyznaczonych celów nie byłoby możliwe.
Wracając do spraw bieżących – zapraszam
do zapoznania się z AGROINNOWATOREM
nr 8. Znajdziecie w nim Państwo ciekawe
artykuły np. o pożytecznych mikroorgani-
zmach zawartych w biopreparatach BACTIM.
Ta nowa seria naszych produktów wzbudza
coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza
wśród plantatorów, dla których ważna jest
ekologia w uprawie roślin. Prezentujemy też
NOWOŚCI, w tym tak ważne jak np. orga-
niczny stymulator wzrostu AMINOPRIM czy
seria prozdrowotnych produktów dla zwierząt
– LINIA FARMERSKA. Jest też wiele innych
ciekawych merytorycznie tematów, a także
ciekawostek z życia naszej firmy. Mam na-
dzieję, że będzie to interesująca lektura.
Szanowni Państwo!
Grudzień to szczególny miesiąc roku
– czas podziękowań i życzeń. Dlatego
chciałbym serdecznie podziękować na-
szym Klientom i Kontrahentom za lojalność
i owocną współpracę w mijającym roku.
Dziękuję też całej Załodze INTERMAG za
zaangażowanie i wkład pracy w realizację
bieżących zadań i celów rozwojowych.
Życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2018
roku.
z
Z poważaniem
Prezes Zarządu INTERMAG
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...36