Agroinnowator nr 8 - page 20

AGRO
INNOWATOR
020
Większość gatunków uprawnych nie wytworzyła mechanizmów transportu boru z organów wegetatywnych do młodych
części rośliny. W tym przypadku niedobory objawiają się zatrzymaniem wzrostu komórek w stożkach wzrostu, co w warunkach
silnego niedoboru może prowadzić do ich zamierania. Inną reakcją na niedobór boru jest ograniczenie tempa rozwoju systemu
korzeniowego, a także zmniejszenie ilości zawiązków i ich masowe opadanie.
Ważna efektywność
W porównaniu z innymi mikroelementami bor jest słabo pobie-
rany i przemieszczany wewnątrz rośliny.
W tym miejscu należy zadać sobie pytanie: czy preparat, który
użyję jest odpowiednio dobrany do potrzeb roślin?
Doniesienia naukowe wskazują na różne tempo pobierania
i przemieszczania boru w zależności od gatunku rośliny uprawnej.
Wykazano, że obecność poliolu (alkoholu cukrowego) w roślinach
polepsza mobilność tego pierwiastka, jednak w większości roślin
uprawnych związek ten nie występuje lub dostępny jest w zbyt
małych ilościach.
Zainspirowani tymi faktami, rozpoczęliśmy prace nad nawo-
zem, w którym bor będzie występował w kompleksie z poliolem.
Po wielu eksperymentach laboratoryjnych powstała partia próbna
preparatu, który został przetestowany jesienią 2016 na roślinach
rzepaku. Efekty były zaskakująco dobre (wykres 1).
Badania polowe zostały powtórzone wiosną 2017 i potwierdziły
jesienne rezultaty (wykres 2).
W ten sposób powstała nowa wersja znanego nawozu
BORMAX
(150 g boru w 1 litrze w formie boroetanoloaminy).
Ze względu na dużo wyższą przyswajalność boru nowy preparat
został nazwany
BORMAX
TURBO
.
BORMAX
TURBO
został wzbogacony w Technologię INT przy-
spieszającą pobieranie i ułatwiającą transport boru w roślinie.
Został zaprojektowany tak, aby zwiększyć skuteczność zabiegów
dokarmiana dolistnego. Dużo lepsze pobieranie boru przez roślinę
pozwala na obniżenie dawki na hektar standardowo o 20% (badania
wykazały zwiększenie pobierania o co najmniej 30%) – po zasto-
sowaniu niższej dawki w porównaniu do nawozu standardowego
zwiększa się zawartość tego pierwiastka w roślinach, a tym samym
polepsza ich odżywienie. Ogólne zalecenia stosowania, poza obni-
żeniem dawki, nie różnią się od zaleceń dla nawozu BORMAX.
Nowy nawóz doskonale wpisuje się w filozofię firmy INTERMAG,
która jest spójna z zasadami rolnictwa precyzyjnego opierającego
sięmiędzy innymi na zwiększaniu wykorzystania substancji odżyw-
czych przez rośliny, a tym samym stworzenia możliwości obniżenia
dawek i zmniejszenia strat podczas aplikacji nawozów.
Takie podejście do zagadnienia przyczynia się do ograniczenia
negatywnego wpływu działalności człowieka, związanej z rol-
nictwem, na środowisko naturalne i pozostawienia go w stanie
niezmienionym dla przyszłych pokoleń.
z
Drobne, popękane, ordzawione
i zniekształcone owoce –
skutek niedoboru boru.
„Karbowatość liści” buraka
cukrowego –
skutek niedoboru boru.
Zamieranie najmłodszych liści
w rzepaku –
skutek niedoboru boru.
Puste komory w głąbie brokułu
(jamistość głąba) –
skutek niedoboru boru..
wzrost przyswajalności boru [%]
300
250
100
50
150
200
0
BOROETANOLOAMINA
najmłodsze
liście rzepaku
najstarsze
liście rzepaku
100
165
+65%
100
+183%
283
BORMAX TURBO
wzrost przyswajalności boru [%]
300
250
100
50
150
200
0
BOROETANOLOAMINA
najmłodsze
liście rzepaku
najstarsze
liście rzepaku
100
141,8
+42%
100
+183%
+32%
132
BORMAX TURBO
Wykres 1. Procentowy wzrost przyswajalności boru z
BORMAX
TURBO w po-
równaniu z produktem referencyjnym w liściach rzepaku ozimego.
Opryskiwano 4 górne liście najmłodsze i 4 dolne liście najstarsze. Analiza wyko-
nana po 24 h od zabiegu. IOR Poznań, ZD w Winnej Górze, październik 2016.
Wykres 2. Procentowy wzrost przyswajalności boru z
BORMAX
TURBO w po-
równaniu z produktem referencyjnym w liściach rzepaku ozimego.
Opryskiwano 4 górne liście najmłodsze i 4 dolne liście najstarsze. Analiza wyko-
nana po 24 h od zabiegu. SDOO Węgrzce, maj 2017.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...36