Agroinnowator nr 8 - page 23

AGRO
INNOWATOR
023
W praktyce ogrodniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO i BIOSTYMULACJI,
uwzgledniający wymagania pokarmowe marchwi w kolejnych fazach rozwojowych.
Wskazuje on także potrzebę wzmocnienia naturalnej odporności roślin
poprzez zastosowanie aminokwasów, stymulatorów i aktywatorów mineralnych (
AMINOPRIM
,
TYTANIT
,
OPTYSIL
,
OPTY
CAL
),
a także produktów zawierających pożyteczne mikroorganizmy (
BACTIM
).
Przedstawiony graficznie PROGRAMDOKARMIANIA DOLISTNEGO I BIOSTYMULACJI, w sposób obrazowy przypomina o potrzebie wykonania kolejnych zabiegów w uprawie marchwi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...36