Agroinnowator nr 8 - page 24

AGRO
INNOWATOR
024
Ładny i zadbany trawnik to podstawa każdego ogrodu.
Pełni funkcję „dywanu” i jest elementem kompozycji
oraz tłem dla pozostałych roślin.
Tekst:
Krystian Kowalski
TRUDNY TRAWNIK
profesjonalna pielęgnacja
HORTIFORM
TRAWNIK
zawiera niezbędne
ilości makro- i mikroelementów potrzebne
dla prawidłowego wzrostu, rozwoju i trwałości
darni. Składniki pokarmowe zawarte w nawo-
zie występują w związkach o różnym okre-
sie uwalniania do roztworu glebowego, co
umożliwia sukcesywne odżywianie trawnika,
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów
jego pielęgnacji.
Do pielęgnacji roślin ozdobnych sadzonych
na pasach rozdzielających i obrzeżach dróg, po-
lecamy nawozy długodziałające
HORTIFORM
OGRÓD
i
HORTIFORM
IGLAK
.
z
A
by grunt pokryty trawą nie stał się łąką, trzeba go starannie pielęgnować. Podstawowe zabiegi jakie należy systematycznie
wykonywać to m.in.: koszenie (należy przeprowadzać systematycznie), podlewanie (największe zapotrzebowanie na wodę
występuje w okresie intensywnego wzrostu trawy) oraz odpowiednie nawożenie (wpływa na dobry wygląd trawnika, zdolność
regeneracyjną, a także na przetrwanie w niesprzyjających warunkach, np. niedobory wody, niska temperatura).
Zabiegi te są szczególnie ważne w przypadku trawników inten-
sywnie użytkowanych, jakimi są:
boiska sportowe, pola golfowe,
parki i inne obiekty rekreacyjne
.
Specjaliści INTERMAG opracowali serię specjalistycznych pre-
paratów nawozowych, a sposób ich aplikacji przedstawiamy
w formie programów nawożenia, dzięki którymmożna prowadzić
skuteczną pielęgnację trawnika na intensywnie użytkowanych te-
renach. Skład poszczególnych produktów został tak dobrany, żeby
umożliwiały one kompleksowe nawożenie profesjonalnych traw-
ników w poszczególnych okresach całego sezonu użytkowania.
Produkty te to seria nawozów granulowanych ACTIVE-GREEN:
TRAWNIK WCZESNOWIOSENNY, WIOSENNY, LETNI, JESIENNY.
Nawozy ACTIVE-GREEN umożliwiły stworzenie czterech
programów o różnym poziomie nawożenia, w zależności
od stopnia intensywności użytkowania trawnika:
Ŕ PROGRAM ECO
– dla trawników rekreacyjnych
Ŕ PROGRAM ECO PLUS
– dla trawników rekreacyjnych
i sportowych
Ŕ PROGRAM OPTY
– dla trawników sportowych i zieleni
miejskiej
Ŕ PROGRAM PREMIUM
– dla boisk z murawą podgrzewaną.
Ŕ
Przykład:
PROGRAM ECO PLUS
– przeznaczony dla trawników rekreacyjnych i sportowych
Lp.
Zalecane
terminy
nawożenia
Polecane nawozy
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg nawozu % (m/m)
Powierzchnia
boiska
Dawka
nawozu na
powierzchnię
boiska
Azot
(N)
Fosfor
(P
2
O
5
)
Potas
(K
2
O)
Magnez
(MgO)
Siarka
(SO
3
)
Bor
(B)
Miedź
(Cu)
Żelazo
(Fe)
Mangan
(Mn)
Molibden
(Mo)
Cynk
(Zn)
Kwasy
organiczne
1.
10.04.
ACTIVE GREEN
WCZESNOWIOSENNY
14,0
5,0
8,0
2,0 23,0 0,02 0,015 8,0 0,03 0,005 0,025
+
0,8 ha
160 kg
2.
5.05.
ACTIVE GREEN
WIOSENNY
20,0 5,0
11,0
2,0
18,0 0,02 0,015 1,0
0,03 0,005 0,025
+
0,8 ha
160 kg
3.
10.06.
ACTIVE GREEN
WIOSENNY
20,0 5,0
11,0
2,0
18,0 0,02 0,015 1,0
0,03 0,005 0,025
+
0,8 ha
160 kg
4.
20.07.
ACTIVE GREEN
LETNI
14,0
6,0
17,0
2,0 23,0 0,02 0,015 2,0 0,03 0,005 0,025
+
0,8 ha
160 kg
5.
25.08.
ACTIVE GREEN
LETNI
14,0
6,0
17,0
2,0 23,0 0,02 0,015 2,0
0,03 0,005 0,025
+
0,8 ha
160 kg
6.
25.09.
ACTIVE GREEN
JESIENNY
7,0
5,0
14,0 10,0 19,0 0,03 0,020 6,0 0,04 0,010 0,040
+
0,8 ha
160 kg
Innym rodzajem „trudnych trawników” są obsiane trawą
obrzeża autostrad
,
zjazdów i skrzyżowań dróg
oraz inne
obiekty, na których regularna pielęgnacja trawnika jest tech-
nicznie i organizacyjnie utrudniona. W tych warunkach naj-
korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu
długo działającego HORTIFORM TRAWNIK.
Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wy-
konania jednorazowego nawożenia, wystarczającego na cały
sezon wegetacyjny. Dodatkowo zastosowanie nawozu HOR-
TIFORMTRAWNIK eliminuje ryzyko nadmiernie intensywnego
wzrostu trawy bezpośrednio po nawożeniu, a także ogranicza
straty składników pokarmowych przez wypłukiwanie.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...36