Agroinnowator nr 8 - page 25

AGRO
INNOWATOR
025
Jedną z misji INTERMAG jest tworzenie produktów przeznaczonych
do nawożenia precyzyjnego, które wpisują się w zasady rolnictwa
zrównoważonego. W myśl tej dewizy firma na przyszły sezon
wprowadza na rynek kilka nowości.
Tekst:
Anna Czarnecka
PRODUKTY DLA PLANTATORÓW
NOWOŚCI NA SEZON 2018
AMINOPRIM
Organiczny stymulator wzrostu roślin charakteryzujący się bardzo wysoką zawartością aminokwasów oraz krótkich
łańcuchów peptydowych pochodzenia naturalnego (50% aminokwasów). AMINOPRIM szczególnie polecany jest
do stosowania bezpośrednio po wystąpieniu niekorzystnych warunków uprawy, w celu wspomagania szybkiej
regeneracji roślin.
Więcej informacji na stronach 17–18.
BORMAX
TURBO
Najefektywniejsze źródło boru dla roślin. Jest ulepszoną formą znanego i od lat powszechnie stosowanego nawozu
BORMAX (150 g B/l w formie boroetanoloaminy).
W nawozie BORMAX TURBO zastosowano Technologię INT, która zwiększa szybkość i efektywność pobierania,
przemieszczania oraz przyswajania boru w roślinie. Ta właściwość pozwala na obniżenie dawki nawozu na hektar
średnio o 20% w stosunku do nawozów standardowych.
Więcej informacji na stronach 19–20.
CUPRAN
Dolistny preparat osłonowy ograniczający liczebność drobnoustrojów chorobotwórczych. Dzięki dużej zawartości
miedzi (tlenochlorek miedzi, 385 g Cu w 1 litrze) tworzy barierę przed stresami biotycznymi.
Szczególnie polecany jest do upraw sadowniczych – ogranicza występowanie chorób bakteryjnych. Korzystnie
wpływa na prawidłowy rozwój owoców i ich jakość, a także zwiększa przydatność do przechowywania.
CYNKO
-BOR
TURBO
Nowa generacja znanego, zwłaszcza Sadownikom, nawozu CYNKO-BOR. W tej nowej wersji nawozu zastosowano
Technologię INT (Innovative Nutrient Transfer), która zdecydowanie poprawia efektywność, szybkość wchłaniania
oraz przemieszczania cynku i boru w roślinie.
Bezpośrednim efektem działania Technologii INT jest możliwość obniżenia dawki w porównaniu z innymi nawozami
zawierającymi analogiczne ilości boru i cynku w 1 kg. Szybsze wchłanianie i transport składników pokarmowych
poprawia skuteczność stosowania nawozu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
DROPFERT
Nowa seria sześciu bezchlorkowych nawozów całkowicie rozpuszczalnych
w wodzie, zawierających mikroelementy w 100% schelatowane. Nawozy prze-
znaczone są do fertygacji w podłożach inertnych, organicznych i w gruncie.
Na uwagę zasługuje
DROPFERT BORÓWKA
, który można stosować przez cały
okres uprawy tego gatunku, odpowiednio regulując dawkę.
PLONVIT
ŻEL 20/20/20 + micro
Wysokoskoncentrowany nawóz NPK z mikroelementami w formie żelu (wodorozpuszczalna zawiesina), który łączy
w sobie zalety nawozu krystalicznego (wysoka zawartość składników pokarmowych) z zaletami nawozu płynnego
(łatwe dawkowanie i sporządzanie cieczy użytkowej). Produkt szczególnie polecany w sytuacjach osłabienia kondycji
roślin przez czynniki atmosferyczne, glebowe i patogeny.
z
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...36