Agroinnowator nr 8 - page 26

AGRO
INNOWATOR
026
ACIDHERB
FARMERSKI
Pierwszy z produktów to ACIDHERB FARMERSKI mający za zadanie poprawianie odporności swoistej
organizmu, czego efektem jest utrzymanie właściwego poziomu zawartości komórek somatycznych wmleku.
Zastosowane w preparacie lotne kwasy tłuszczowe (mrówkowy, octowy, mlekowy) pobudzają układ pokarmo-
wy zwierzęcia do lepszego wykorzystania składników z paszy, wspomagają proces trawienia oraz stymulują
odporność i działają antybakteryjnie.
Dzięki tym właściwościom ACIDHERB FARMERSKI generuje oszczędności na paszach treściwych przy
jednoczesnym utrzymaniu wydajności, wydłuża także czas wykorzystania hodowlanego potencjału bydła.
DIGEST
FARMERSKI
Wysokowydajna i zdrowa krowa, to przede wszystkim zasługa wcześniejszego, prawidłowego odchowu
cielęcia. Na przebieg zdrowego rozwoju często nakłada się problem nawracającej biegunki u cieląt.
Ten jeden z dominujących przypadków chorobowych młodego bydła, ma duży wpływ na późniejszą wartość
hodowlaną dorosłego zwierzęcia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zaburzeń pokarmowych czy też szybkie
jej zwalczanie. W tego typu przypadkach kiedy pojawia się oporna na leczenie biegunka, wyjściem może być
zastosowanie prozdrowotnego preparatu DIGEST FARMERSKI.
Produkt zwiększa odporność na infekcje bakteryjne, pierwotniacze, zapobiega odwodnieniu i w konsekwencji
przywraca homeostazę organizmu oraz wspomaga prawidłową pracę układu pokarmowego.
INSEMIN
FARMERSKI
Kolejnym produktem z Linii Farmerskiej jest INSEMIN FARMERSKI. Specyfik zastosowany w odpowiednim
momencie cyklu rujowego krowy, wpływa regulująco na układ rozrodczy dzięki czemu wzmaga objawy rui
oraz poprawia skuteczność inseminacji. Preparat jest przygotowany w odpowiedniej butelce, ułatwiającej
jego zastosowanie oraz stanowiący jedną dawkę.
Jego głównym zadaniem jest dostarczanie do organizmu trzech aminokwasów egzogennych: metioniny, lizyny
oraz tryptofanu. Dzięki temu w organizmie nie dochodzi do nadmiernego gromadzenia się amoniaku, który
najczęściej odpowiada za niską skuteczność inseminacji oraz problem tzw. „cichej rui”.
Do tej pory, gros produktów paszowych INTERMAG
skierowanych było do profesjonalnych hodowców oraz
dystrybutorów obejmujących swoim działaniem duże fermy zwierząt.
Wraz z początkiem bieżącego roku postanowiliśmy to zmienić
i rozszerzyć naszą ofertę o linię produktów dla odbiorców
półprofesjonalnych.
Tekst:
Lek. wet. Marcin Majcher
LINIA FARMERSKA
NOWOŚCI PASZOWE
G
łównym założeniem było przygotowanie pre-
paratów, które swoją jakością oraz ceną będą
mogły wyróżnić się i konkurować na rynku
polskim. Z naszą nową ofertą chcemy trafić głównie
do punktów zajmujących się sprzedażą produktów dla
bydła, stąd asortyment Farmerski jest przeznaczony
przede wszystkim dla tej grupy zwierząt.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,...36