Agroinnowator nr 8 - page 29

AGRO
INNOWATOR
029
CZAT
Z EKSPERTEM,
AKADEMIA
NAWOŻENIA
Od 2014 roku firma organizuje spotkania z klientami w formie
CZATU. Eksperci INTERMAG podzieleni są na dwuosobowe zespoły.
Na portalu internetowym AGROFOTO.pl rolnicy i ogrodnicy w try-
bie online mogą uzyskać odpowiedzi na zadane przez nich pytania.
Tegoroczny CZAT odbył się 5 kwietnia i poświęcony był nawożeniu
dolistnemu i stymulacji roślin na początkuwiosennej wegetacji.Wzię-
ło w nim udział 64 uczestników, zadano 284 pytania. Łączna liczba
wyświetleń zapisu CZATU do końca października wyniosła 6167.
AKADEMIA NAWOŻENIA to cykl krótkich filmów, w których
Doradcy przedstawiają zalecenia dotyczące nawożenia i biosty-
mulacji różnych gatunków roślin uprawnych. Filmy dostępne są na
stronie
oraz na kanale youtube.com.
TARGI
BRANŻOWE,
SZKOLENIA
Doradcy INTERMAG obecni są na wielu targach branżowych
cieszących się dużym zainteresowaniem ze strony rolników
i ogrodników. Są one doskonałym sposobem dotarcia do szerszej
grupy klientów z różnych części Polski.
Jednym z przykładów są Targi Sadownictwa i Warzywnictwa
TSW, które odbyły się 11–12 stycznia w halach Ptak Warsaw
Expo w Nadarzynie k. Warszawy. Firma INTERMAG miała także
stoisko na Targach AGROTECH w Kielcach (17–19 marca), jednej
z największych imprez wystawienniczych w Polsce.
Koordynatorzy odpowiedzialni za uprawy rolnicze, warzyw-
nicze i sadownicze organizują także wiele lokalnych szkoleń dla
mniejszej liczby plantatorów.
z
Pod tym hasłem firmy Du Pont oraz INTERMAG
zorganizowały dwa Agrosympozja. Konferencje
odbyły się 2 lutego w Opolu oraz 15 lutego
w Gniewie (woj. pomorskie).
Tekst:
Anna Czarnecka
Produkcja rzepaku
DZIŚ I JUTRO
K
onferencje w obu lokalizacjach cie-
szyły się dużym zainteresowaniem
ze strony rolników – odwiedziło je
ponad 700 osób. Przedstawiciele firmy
INTERMAG mówili m.in. na temat nawo-
żenia dolistnego rzepaku.
Podczas wykładów Piotr Lubaszka
przedstawił rolę makro- i mikroelemen-
tów w uprawie rzepaku, zwrócił uwagę na
dynamikę pobierania i okresy, w których
występuje zwiększone zapotrzebowanie
roślin na poszczególne składniki pokar-
mowe. Uczestnicy spotkania uzyskali
także informacje na temat skutecznego
zapobiegania i usuwaniu skutków wystę-
powania niedoborów.
Wiesław Ciecierski mówił o wpływie
odżywiania dolistnego na kwitnienie rze-
paku. Zakłócenie kwitnienia, np. z powodu
wysokiej temperatury lub chłodnej i desz-
czowej pogody w okresie wiosennym,
doprowadza do zawiązywania mniejszej
ilości pełnowartościowych nasion i spad-
ku plonu. Można temu przeciwdziałać
stosując dolistnie TYTANIT, który stymu-
luje wzrost łagiewek pyłkowych, dzięki
czemu wpływa korzystnie na równomier-
ne zawiązywanie nasion na wszystkich
piętrach kwiatostanu.
Na Agrosympozjach nie zabrakło rów-
nież tematów związanych z ochroną
rzepaku przed szkodnikami i chorobami,
w tym najnowszych metod walki z agro-
fagami. Częścią konferencji była sesja
posterowa.
z
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36