Agroinnowator nr 8 - page 3

AGRO
INNOWATOR
03
IMWIĘCEJ WIEMY
tym bardziej doceniamy
S
łowa: mikrobiologia, mikroorganizm, bakteria czy
grzyb niekoniecznie wywołują pozytywne skoja-
rzenia. Zwykle, odruchowo, kojarzymy je z czymś
szkodliwym – z chorobą czy z infekcją. W dużej mierze
skojarzenia takie są uzasadnione – przecież nie sposób
zaprzeczyć, że mikroorganizmy są sprawcami chorób
roślin, zwierząt i ludzi. Powinniśmy jednak pamiętać, że
ogromna liczba mikroorganizmów pełni bardzo pozytyw-
ną rolę, a ponadto była i jest coraz częściej, na co dzień,
wykorzystywana przez nas samych.
Mikrobiolodzy, biotechnolodzy od lat pracują nad zastoso-
waniem przeróżnych mikroorganizmów w życiu codziennym.
Z pozytywnym działaniem mikroorganizmów, z dobrymi efekta-
mi ich pracy spotykamy się coraz częściej. Na śniadanie zajadamy
jogurt czy kefir, pijemy piwo czy wino do kolacji, kisimy ogórki
czy kapustę, a gdy jesteśmy chorzy – zażywamy witaminy czy
antybiotyki, będące wynikiem pracy mikroorganizmów właśnie.
Mikroorganizmy lub ich metabolity stosowane są na ogromną
skalę w ochronie środowiska, w farmacji, w przemyśle, a także
w rolnictwie pod postacią biopestycydów, bionawozów, szcze-
pionek służących do zaprawiania nasion lub korzeni, jak również
aplikowane są do gleby w celu zwiększenia jej bioróżnorodności.
Podwaliny pod zastosowanie mikroorganizmów w rolnictwie
stworzono w końcu XIX wieku, kiedy to rozpoczęto badanie zja-
wisk zachodzących w glebie, w których uczestniczą mikroorgani-
zmy. Mieli w tym swój udział także polscy naukowcy, np. Franciszek
Kamieński w 1882 r. jako pierwszy wyjaśnił zjawisko współżycia
roślin wyższych z grzybami. Zjawisku temu później nadano nazwę
– mikoryza.
Od tamtych czasów zmieniło się wiele, coraz więcej wiemy, coraz
więcej umiemy, coraz więcej możemy. Dzięki rozwojowi techniki
zakres i precyzja badań nad mikroorganizmami glebowymi postę-
pują z ogromną szybkością.
Rozwój mikrobiologii gleby, badań nad mikroorganizmami, ich
metabolitami, możliwościami zastosowania mikroorganizmów
w praktyce, także rolniczej czy ogrodniczej, w istocie nie ma granic.
Czy dla rolników i ogrodników ma to znaczenie? Sądzę,
że ma i to ogromne. Przecież to niewidoczne gołym okiem
mikroorganizmy, tak zupełnie po cichu – niezauważalnie,
kształtują środowisko życia uprawianych przez nas roślin,
a także środowisko, w którym żyjemy my – ludzie.
Im więcej o nich wiemy
– tym bardziej je doceniamy
z
Tekst:
Marcin Oleszczak
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36