Agroinnowator nr 8 - page 31

AGRO
INNOWATOR
031
Zapierające dech w piersiach krajobrazy, piękne piaszczyste plaże,
lazurowe morze i wyłaniające się z niego...
mogoty
.
Tekst:
Joanna Jochymek
Roksana Trzcionkowska
CHCIELIBYŚMY
powrócić....
P
ołudniowo-wschodnia Azja to
bez wątpienia doskonałe miejsce
na wypoczynek, tymczasem my
dotarliśmy tutaj w poszukiwaniu nowych
rynków zbytu dla produktów INTERMAG.
Okazją do tego stały się Międzynarodo-
we Targi SIMA-ASEAN, które odbyły się
w Bangkoku w dniach 7–9 września.
Nasz wybór padł na Tajlandię, ponie-
waż jest ona najszybciej rozwijającym się
gospodarczo krajem w Azji. Swój rozwój
zawdzięcza korzystnemu położeniu geo-
graficznemu – jej północna część leży pod
Zwrotnikiem Raka, a południowa w okoli-
cach Równika, cały kraj jest zatempołożony
w obrębie dwóch stref klimatycznych,
»
Mogoty
: krasowe ostańce o bardzo stromych,
skalistych zboczach.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36