Agroinnowator nr 8 - page 32

AGRO
INNOWATOR
032
dzięki czemu przez cały rok jest tu bar-
dzo ciepło – temperatura utrzymuje się
w granicach 27–29°C, a wilgotność prze-
kracza 70%.
Bangkok zamieszkuje ponad 8 milionów
ludzi, zarejestrowano tutaj także niewie-
le mniej samochodów. Ulice Bangkoku są
więc bardzo zatłoczone: tłumy turystów
i zakorkowane jezdnie przeistaczają go
w miejską dżunglę. Na terenie metropolii
zlokalizowanych jest ok. 400 bogato zdo-
bionych świątyń buddyjskich i hinduistycz-
nych. Miasto jest także ważnym ośrodkiem
uniwersyteckim, to tutaj także położony
jest największy w kraju Ośrodek Nauko-
wo-Badawczy.
Pomimo ciągle rozwijającego się sektora
turystycznego, gospodarka Tajlandii zale-
ży od eksportu towarów sektora rolniczego
i przemysłu lekkiego, i to na nich jest oparta.
Ciepły i wilgotny klimat pozwala na uprawę
takich roślin jak kukurydza, maniok, trzcina
cukrowa, tytoń czy kauczuk. Najważniejszą
uprawą jest tu jednak ryż, stanowiący 80%
powierzchni wszystkich upraw i będący
jednocześnie najważniejszym produktem
eksportowym Tajlandii.
Trzy targowe dni były bardzo intensyw-
ne, ale cel został osiągnięty. Nasze stoisko
cieszyło się dużą popularnością wśród
odwiedzających, dzięki czemu mogliśmy
zarówno przybliżyć Polskęwsensie geogra-
ficznym, wskazać INTERMAG jako dużego
europejskiego producenta i z dumą zapre-
zentować szerokągamęnaszychproduktów.
Szczególne zainteresowanie wzbudzały
nasze flagowe marki tj. TYTANIT i OPTYSIL
oraz MIKROCHELATY. Liczne pytania
wywoływał BACTIM – wynikało z nich
jasno, że zagadnienia rolnictwa ekolo-
gicznego to trend wyraźny i zyskujący na
znaczeniu w tym regionie.
Podczas Tragów SIMA-ASEAN nawią-
zaliśmy wiele interesujących kontaktów,
pracujemy teraz intensywnie nad tym, aby
przekuły się one w trwałą i długotermino-
wą współpracę.
W Bangkoku spędziliśmy zaledwie
trzy, ale bardzo pracowite dni. Pobyt tutaj
zapamiętamy jednak dobrze i na długo.
Na pewno chcielibyśmy kiedyś wrócić do
tego pięknego, pełnego kontrastów kraju,
by rozkoszować się pięknem tropikalnej
fauny i flory oraz dłużej nacieszyć lokal-
nym kolorytem.
Mamy nadzieję, że znajdzie się ku temu
więcej powodów, gdy nasze produkty
zagoszczą na tutejszym i okolicznych ryn-
kach, a lokalni dystrybutorzy i farmerzy
będą potrzebowali fachowych odpowiedzi
dotyczących ich zastosowania na polach
uprawnych.
Do zobaczenia Tajlandio!
z
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36