Agroinnowator nr 8 - page 35

AGRO
INNOWATOR
035
wizytówek Sandomierza. Wokół Rynku zbudowanego na planie
prostokąta, znajdują się kamienice mieszczańskie z widocznymi
na fasadach cennymi detalami architektonicznymi. Starówka oto-
czona jest fragmentami średniowiecznych murów obronnych.
Po przejściu przez Rynek udaliśmy się w kierunku
Bramy Opa-
towskiej
– jednej z najlepiej zachowanych brammiejskich w Polsce,
która była budowana w okresie od XIV do XVI wieku i stanowi frag-
ment średniowiecznychmurówobronnych. Z tarasuwidokowego na
wysokości 30-metrówpodziwialiśmy panoramęmiasta i jego okolic.
Kolejnym punktem naszej wycieczki była
Podziemna Trasa
Turystyczna
– zwiedzaliśmy piwnice i lochy, które dawniej wielo-
krotnie służyły mieszkańcom jako schronienie przed najeźdźcami.
W podziemiach Rynku kręcono sceny do filmu „Ziarno prawdy”
z RobertemWięckiewiczem w roli głównej.
Zobaczyliśmy także
Zamek Kazimierzowski
– dawną siedzibę
królów i książąt polskich – oraz
kościoły św. Jakuba i św. Pawła
.
Przyroda
Po obiedzie przespacerowaliśmy się
wąwozem lessowym
Królowej Jadwigi
(o długości 500 m) o stromych, dochodzą-
cych do 10 m wysokości, ścianach porośniętych zielenią. Konary
drzew tworzą swego rodzaju tunel, a prześwitujące przez liście
słońce nadaje dodatkowego uroku i tajemniczości temu miejscu.
Blisko centrummiasta znajduje się
Park Piszczele
, którego nazwa
związana jest ze znalezieniem na jego terenie ludzkich kości. Znaj-
dują się w nim ścieżki rowerowe i spacerowe oraz miejsca do odpo-
czynku. Siedząc na jednej z licznych ławeczekmożna podziwiaćm.in.
wzgórze zamkowe. Z Parku Piszczele do centrum Starego Miasta
wychodzi się przez furtę dominikańską (tzw. "
Ucho Igielne
"), która
jest jednym z fragmentów średniowiecznych murów obronnych.
Spacerowaliśmy także alejami Parku Miejskiego, które zostały
obsadzone kasztanami – jeden z nich zakwitł, pomimo jesieni!
Ostatnim punktem wycieczki był rejs statkiem po Wiśle, w trak-
cie którego podziwialiśmy panoramę miasta od strony rzeki.
Do domów wróciliśmy późnym wieczorem, zmęczeni, ale
równocześnie bardzo zadowoleni!
z
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36