Agroinnowator nr 8 - page 7

AGRO
INNOWATOR
07
W poprzednim numerze AGROINNOWATORA (nr 7) przedstawiliśmy
wyniki z kilku doświadczeń polowych z zastosowaniem biopreparatów
BACTIM w uprawach warzyw.
Tekst:
Marcin Oleszczak
Jan Wcisło
Sprawdzone
NA PLANTACJACH
cd.
W
sezonie 2017 założyliśmy kolejne doświadczenia
własne w 15 lokalizacjach (kontynuowaliśmy niektó-
re doświadczenia w tych samych gospodarstwach co
w 2016 r., a także rozpoczynaliśmy nowe w innych lokalizacjach).
Badaliśmy wpływ na plonowanie papryki w uprawie pod osłona-
mi i papryki w uprawie polowej, pomidora w uprawie pod osłonami
i pomidora w uprawie polowej, warzyw cebulowych (cebuli, czosn-
ku), warzyw korzeniowych (pietruszki, marchwi, selera). Dodatko-
wo zajmowaliśmy się także możliwością zastosowania preparatów
z serii BACTIMw procesie przygotowywania sadzonek truskawek.
Oprócz doświadczeń własnych, w sezonie 2017 prowadziliśmy
także badania w niezależnych jednostkach badawczych.
Doświadczenia w uprawie warzyw polowych powierzyliśmy Stacji Doświad-
czalnej Oceny Odmian (SDOO) w Węgrzcach k/Krakowa.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36