Agroinnowator nr 8 - page 8

AGRO
INNOWATOR
08
1. PAPRYKA W UPRAWIE POD OSŁONAMI
– doświadczenie własne
W największym zagłębiu produkcji papryki pod osłonami
– w okolicach Potworowa, kontynuowaliśmy doświadczenia
własne z zastosowaniem biopreparatu
BACTIM MIXER
do sto-
sowania przy produkcji rozsady.
BACTIM MIXER
stosowaliśmy w 2 wariantach, jako dodatek
do substratu stosowanego do bezpośredniego siewu nasion
papryki w multiplaty oraz w drugim wariancie, jako dodatek do
substratu do pikowania siewek papryki.
Celem tych doświadczeń było sprawdzenie skuteczności
biopreparatu
BACTIM MIXER
w intensyfikacji rozwoju systemu
korzeniowego rozsady papryki i roślin posadzonych na miejsce
stałe.
Ŕ
Rozwój systemu korzeniowego roślin papryki pod wpływem
działania biopreparatu BACTIM MIXER zastosowanego jako
dodatek do substratu, do wysiewu nasion.
Ŕ
Różnica w tempie tworzenia systemu korzeniowego tuż po posadzeniu roślin papryki do tunelu i 11 dni później.
Ŕ
Wpływ biopreparatu BACTIM MIXER na rozwój systemu
korzeniowego papryki pikowanej do substratu, do którego
dodano ten biopreparat.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1.
KONTROLA bez dodatku biopreparatu.
2.
Siewki papryki wyrosłe z nasion zasianych do substratu
z dodatkiem biopreparatu
BACTIM MIXER.
1.
KONTROLA bez dodatku biopreparatu.
2.
Rośliny wyrosłe w substracie do którego dodano biopreparat
BACTIM MIXER.
1.
KONTROLA bez dodatku biopreparatu.
2.
Rośliny wyrosłe z nasion zasianych do substratu
z dodatkiem biopreparatu
BACTIM MIXER.
1.
KONTROLA bez dodatku biopreparatu.
2.
Rośliny, których rozsadę produkowano w substracie (do pikowania) z dodatkiem biopreparatu
BACTIM MIXER.
Pod wpływem biopreparatu obserwowaliśmy znacznie lepsze przyjęcie się roślin, szybsze podjęcie wzrostu, lepsze ukorzenienie roślin po posadzeniu na miejsce stałe.
Nie jest możliwe omówienie wszystkich tegorocznych doświadczeń w jednym artykule,
ale mamy nadzieję, że zapoznanie się chociaż z częścią wyników, będzie dla Państwa interesujące.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36