Agroinnowator nr 8 - page 9

AGRO
INNOWATOR
09
2. PAPRYKA W UPRAWIE POLOWEJ
– doświadczenie własne
W paprykowym zagłębiu kontynuowaliśmy doświadczenie z uprawą papryki polowej. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tego-
rocznym doświadczeniu mogliśmy zaobserwować bardzo korzystny wpływ biopreparatu
BACTIM MIXER
na rozwój systemu korze-
niowego i plonowanie roślin.
3. WPŁYW BACTIM MIXER NA JAKOŚĆ PLONU PAPRYKI
– doświadczenie własne
W ubiegłym sezonie interesowaliśmy się także wpływem biopreparatu
BACTIM MIXER
na jakość plonów. Zbadaliśmy zawartość
makro- i mikroelementów w owocach papryki na plantacji zlokalizowanej w miejscowości Potkana.
1
2
2
2
1.
KONTROLA bez dodatku biopreparatu.
2.
Rośliny zapikowane do substratu przygotowanego na bazie
BACTIM MIXER
.
wzrost plonu papryki w uprawie polowej
w stosunku do kontroli [%]
150
100
50
0
KONTROLA
BACTIM MIXER
10 kg/m
3
100
125
zawartość potasu w owocach papryki
zbieranej na zielono [mg/kg świeżej masy]
1590
1540
1490
1440
KONTROLA
BACTIM MIXER
10 kg/m
3
1465,73
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
12 kg/m
3
1575,97
1569,38
zawartość fosforu w owocach papryki
zbieranej na zielono [mg/kg świeżej masy]
150
145
135
140
130
125
120
KONTROLA
BACTIM MIXER
10 kg/m
3
122,34
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
12 kg/m
3
144,83
139,46
zawartość boru w owocach papryki
zbieranej na zielono [mg/kg świeżej masy]
2,0
1,8
1,4
1,6
1,2
0,8
1,0
KONTROLA
BACTIM MIXER
10 kg/m
3
1,39
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
12 kg/m
3
1,85
1,31
zawartość wapnia w owocach papryki
zbieranej na zielono [mg/kg świeżej masy]
106
104
102
100
98
96
KONTROLA
BACTIM MIXER
10 kg/m
3
101,41
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
12 kg/m
3
97,43
103,81
zawartość magnezu w owocach papryki
zbieranej na zielono [mg/kg świeżej masy]
99
94
89
84
KONTROLA
BACTIM MIXER
10 kg/m
3
86,71
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
12 kg/m
3
97,85
94,05
zawartość cynku w owocach papryki
zbieranej na zielono [mg/kg świeżej masy]
1,85
1,80
1,70
1,75
1,65
1,60
KONTROLA
BACTIM MIXER
10 kg/m
3
1,69
PREPARAT
PORÓWNAWCZY
12 kg/m
3
1,80
1,74
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36