BACTIM® MIXER

BACTIM<sup>®</sup> MIXER
Mikrobiologiczny preparat do wzbogacania podłoży
Zastosowanie
przygotowanie substratów do siewu, pikowania, sadzenia, przesadzania wszystkich roślin
Techniki zastosowania
doglebowo (wymieszać z substratem bądź wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego roślin)
Dostępne opakowania:
  •     5kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

BACTIM® MIXER zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych oraz drożdży silnie stymulujących wzrost i rozwój roślin oraz zwiększających biologiczną aktywność gleby.

BACTIM® MIXER polecany jest do przygotowania substratów do sadzonkowania truskawek i innych roślin jagodowych oraz do aplikacji w trakcie sadzenia drzewek owocowych.


Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3247/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

SKŁAD BIOPREPARATU

ZAWARTOŚĆ

Glomus spp. GB 67
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41

40%

Agrobacterium radiobacter AR 39
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 14
Pochonia chlamydosporia PC 50
Trichoderma harzianum TH 01
Pichia pastoris PP 59

18,60%
124 miliony komórek/g
12,4 x 107 jtk/g

Biopreparat  BACTIM® MIXER nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ze stosownia bioaktywatora BACTIM® MIXER:

  • Skraca czas produkcji rozsady.

Aktywnie wspiera procesy wzrostu i rozwoju roślin poprzez działanie biostymulujące dzięki czemu rośliny szybciej się rozwijają. Umożliwia przygotowanie silnej rozsady w krótszym czasie, co przekłada się na znaczące obniżenie kosztów produkcji (niższe koszty ogrzewania, energii, pracy).

  • Zmniejsza presję chorób więdnięcia i chorób systemu korzeniowego.

Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie ochronne, zabezpieczają system korzeniowy przed patogenami odglebowymi, a dodatkowo indukują naturalne mechanizmy obronne roślin.

  • Buduje bioróżnorodność gleby i podłoży (np. po odkażaniu).

Duża różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów zawartych w biopreparacie buduje korzystne środowisko dla intensywnego wzrostu i rozwoju roślin w glebie i podłożach. Zapewnia to wielokierunkowe działanie, lepsze wykorzystanie nawozów doglebowych oraz ograniczenie możliwości rozwoju sprawców chorób odglebowych.

UPRAWY

ZALECANE TERMINY STOSOWANIA

SPOSÓB APLIKACJI

JEDNORAZOWE DAWKI

DRZEWA OWOCOWE – nowe nasadzenia

w trakcie sadzenia drzew

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub przy użyciu dozowników ręcznych. Po posadzeniu drzew i zastosowaniu biopreparatu, uprawę nawadniać.

7–8 g/drzewo

DRZEWA OWOCOWE – sady starsze, w tym owocujące

w trakcie okresu wegetacji

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego (na głębokość 10–15 cm) za pomocą urządzenia do inkorporacji granulatu do gleby. Po zastosowaniu biopreparatu sad nawadniać.

25 kg/ha

ROŚLINY JAGODOWE

przygotowanie substratów do sadzenia, przesadzania sadzonek

Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multiplatów (i innych pojemników).

10 kg/m3

WARZYWA (z wyjątkiem kapustnych)

przygotowanie substratów do siewu, pikowania

Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multiplatów (i innych pojemników).

10 kg/m3

w trakcie sadzenia rozsady na miejsce stałe

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub w czasie pielenia przy użyciu pielników wyposażonych w aplikatory do granulatów. Po zastosowaniu biopreparatu plantację nawadniać.

20 kg/ha

ROŚLINY OZDOBNE

przygotowanie substratów do siewu, pikowania sadzenia, przesadzania

Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multiplatów (i innych pojemników).

10 kg/m3

w trakcie sadzenia rozsady na miejsce stałe

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub w czasie pielenia przy użyciu pielników wyposażonych w aplikatory do granulatów. Po zastosowaniu biopreparatu plantację nawadniać.

20 kg/ha