MIKROCHELAT Cu-15

MIKROCHELAT Cu-15
Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja, oprysk/podlewanie gleby, posypowo
Dostępne opakowania:
 •     1kg; 5kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA.
Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana, przemieszczana i przyswajana przez rośliny niż miedź dostarczana roślinom w innych formach.

 

MIKROCHELAT Cu-15 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie)
 • OPRYSK / PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi.

 

MIKROCHELAT Cu-15 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło miedzi dla innych chemikaliów.

 

Miedź (Cu) dostarczana roślinom w nawozie MIKROCHELAT Cu-15 jest:

 • efektywnie i szybko pobierana przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczna dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami)
 • stabilna w roztworach wieloskładnikowych stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby
 • stabilna w szerokim zakresie pH roztworów/pożywek
 • stabilna w glebach w szerokim zakresie pH.

 

MIKROCHELAT Cu-15 został zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym
pod numerem NE/319/2016.

 

Składniki                            

g/kg

 % (m/m)

Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA

150

15,0

 

• MIKROCHELAT Cu-15 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do miedzi (np. zboża, cebula, marchew, burak ćwikłowy, sałata, szpinak) – jest najefektywniejszym źródłem miedzi. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność miedzi dla roślin (wysokie pH, wysoki współczynnik przepuszczalności, wysoka zawartość substancji organicznej, a szczególnie w uprawach na glebach użytkowanych rolniczo od niedawna i zasobnych w próchnicę – tzw. „choroba nowin”).
MIKROCHELAT Cu-15 stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru miedzi w roślinach.

 

 

• MIKROCHELAT Cu-15 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór miedzi oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku wystąpienia wizualnych objawów niedoboru miedzi na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość miedzi (ukryte niedobory).

 

Miedź (Cu) dostarczana w nawozie MIKROCHELAT Cu-15 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • prawidłowy rozwój młodych części roślin, ich późniejszy wzrost oraz dojrzewanie owoców
 • prawidłowy rozwój tkanki przewodzącej – efektywny transport składników pokarmowych i wody w roślinach
 • zwiększenie mechanicznej wytrzymałości roślin (np. większa odporność zbóż na wyleganie)
 • efektywne wykorzystanie azotu
 • intensywny przyrost biomasy oraz lepsze parametry jakościowe plonu
 • poprawę zdrowotności roślin w okresie uprawy i w czasie przechowywania.

 

MIKROCHELAT Cu-15 wyróżniają bardzo dobre właściwości użytkowe, takie jak: 

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

 

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Cu-15:

 • produkt stabilny w zakresie pH 2–10 
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – 1000 g/dm3
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,4 mS/cm
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 5,6.
                                                    
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Cu-15 w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  Wskazana ostrożność przy doborze ilości zabiegów, aby nie przekroczyć dawki Cu bezpiecznej dla roślin.

  Interwencyjnie – stosować MIKROCHELAT Cu-15 w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru miedzi na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tego składnika w roślinach. Zabiegi wykonywać co 3–7 dni do ustąpienia niedoboru. Przy realizacji więcej niż 1-go zabiegu stosować MIKROCHELAT Cu-15 w dolnej zalecanej dawce:
 • uprawy rolnicze, krzewy owocowe, truskawka: 0,2–1 kg/ha
 • drzewa owocowe, winorośl: 0,5–1 kg/ka
 • warzywa, rośliny ozdobne: 0,1–0,5 kg/ha.


Profilaktycznie – stosować MIKROCHELAT Cu-15 w terminach i dawkach przedstawionych poniżej w tabeli Ad.1.
 

 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
  W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość miedzi (Cu) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.
   
 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
  Najczęściej zalecana zawartość miedzi (Cu) w pożywce gotowej do użycia to 0,1–0,3 mg Cu/l (tj. 0,7–2 g MIKROCHELAT Cu-15 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Cu-15 należy proporcjonalnie zwiększyć.

 

 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Stosując MIKROCHELAT Cu-15 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki). Zalecana ilość MIKROCHELAT Cu-15 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 0,5 kg/ha w 1 cyklu):
 • 1–3 kg/ha (uprawy rolnicze deszczowanie: zboża, soja i inne strączkowe, rzepak, kukurydza, słonecznik, ziemniak)
 • 2–4 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy, winorośl)
 • 1–3 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka)
 • 0,5–1,5 kg/ha (warzywa)
 • 0,5–0,8 kg/ha (rośliny ozdobne).

 

 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi.
  Opryskiwać glebę roztworem wodnym chelatu przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady, bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. Zalecana ilość MIKROCHELAT Cu-15 w całym sezonie wegetacyjnym: 2–3 kg/ha.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
W opryskach drzew owocowych oraz przy niskiej wilgotności powietrza unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,1% (1 kg nawozu/1000 l wody), dla uniknięcia ryzyka trwałego uszkodzenia liści. Stosując dolistnie w uprawach pod osłonami nie przekraczać stężenia 0,1%.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: faza 3.–6. liścia

0,2–1 kg/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

0,2–1 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian z tendencją do wylegania, a także na glebach z wysokim nawożeniem azotowym oraz na glebach o pH powyżej 6,5 z dużą ilością materii organicznej. Ponadto miedź zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła.

0,2–1 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie  0,2–1 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian z tendencją do wylegania, a także na glebach z wysokim nawożeniem azotowym oraz na glebach o pH powyżej 6,5 z dużą ilością materii organicznej. Ponadto miedź zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła.

0,2–1 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 0,2–1 kg/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia 0,2–1 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian z tendencją do wylegania, a także na glebach z wysokim nawożeniem azotowym oraz na glebach o pH powyżej 6,5 z dużą ilością materii organicznej. Ponadto miedź zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła.

0,2–1 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

0,2–1 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian z tendencją do wylegania, a także na glebach z wysokim nawożeniem azotowym oraz na glebach o pH powyżej 6,5 z dużą ilością materii organicznej. Ponadto miedź zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła.

0,2–1 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,2–1 kg/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
0,2–1 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 0,2–1 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 0,2–1 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 0,2–1 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
 rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,2–1 kg/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
0,2–1 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51) 0,2–1 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 0,2–1 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

0,2–1 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

0,2–1 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) 0,2–1 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: początek wzrostu pędu głównego

0,2–1 kg/ha
◇ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 0,2–1 kg/ha
RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
 rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego 0,2–1 kg/ha
rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 0,2–1 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

0,2–1 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 0,2–1 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 0,2–1 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

0,2–1 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 0,2–1 kg/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 0,2–1 kg/ha

CHMIEL
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ widoczna 3.–5. para pędów bocznych, po naprowadzeniu roślin na przewodniki (BBCH 13–19)

0,2–1 kg/ha
◆ rozwój kolejnych pędów bocznych (BBCH 22–29) 0,2–1 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów, widoczne pąki kwiatostanowe (BBCH 51–55) 0,2–1 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 1–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

0,2–1 kg/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 0,2–1 kg/ha
◇ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 0,2–1 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

0,2–1 kg/ha
◇ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 0,2–1 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

0,2–1 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39) 0,2–1 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

0,2–1 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 0,2–1 kg/ha

◇ początek rozwoju strąków i nasion

0,2–1 kg/ha

JABŁOŃ – sad owocujący bez fertygacji 
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza „mysie ucho”

0,5–1 kg/ha
◇ zielony pąk 0,5–1 kg/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ mysie ucho  (BBCH 10/54)

0,5–1 kg/ha
◇ zielony pąk – biały pąk (BBCH 55–59)  0,5–1 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

0,5–1 kg/ha
◇ biały pąk (BBCH 57–59) 0,5–1 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1 kg/ha
◇ biały pąk (BBCH 57–59) 0,5–1 kg/ha

ŚLIWA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

0,5–1 kg/ha
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 0,5–1 kg/ha
BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1 kg/ha
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 0,5–1 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 0,5–1 kg/ha
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 0,5–1 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni 0,2–1 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

0,2–1 kg/ha
◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 0,2–1 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków

0,2–1 kg/ha
◇ rozwój liści i pędów 0,2–1 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków (BBCH 07–09)

0,2–1 kg/ha
◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39) 0,2–1 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pękanie pąków

0,2–1 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść (BBCH 16–18) 

0,5–1 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 53–57) 0,5–1 kg/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Liczba zabiegów: 1–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

0,2–1 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów 

0,2–1 kg/ha

◇/◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–14 dni

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku koszenia liści po zbiorze.

0,2–1 kg/ha
TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie
Liczba zabiegów: do 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść

0,2–1 kg/ha

◇ początek rozwoju kwiatostanów

0,2–1 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowaneOdmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie
Liczba zabiegów:  do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,2–1 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.

Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść 0,2–1 kg/ha
◆ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 0,2–1 kg/ha
◆ okres owocowania: 1–2 zabiegi co 14–21 dni 0,2–1 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,2–1 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,2–1 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 1.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 0,2–1 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18)

0,1–0,5 kg/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 0,1–0,5 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 1–2 . 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięte 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

0,1–0,5 kg/ha
◇ początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,1–0,5 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19)

0,1–0,5 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,1–0,5 kg/ha
DYNIA
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19) 0,1–0,5 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,1–0,5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy  opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści (BBCH 16–19)

0,1–0,5 kg/ha
◆ cebula osiąga 50% typowej średnicy – początek załamywania szczypioru (BBCH 45–47) 0,1–0,5 kg/ha

WARZYWA KAPUSTNE

W uprawie polowej warzyw kapustnych praktycznie nie obserwuje się objawów niedoboru miedzi.

MIKROCHELAT Cu-15 stosować, jeżeli ilość miedzi dostarczona roślinom w nawozach ze standardowych programów dokarmiania jest niewystarczająca.
0,1–0,5 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)

0,1–0,5 kg/ha
◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 0,1–0,5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 0,1–0,5 kg/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 0,1–0,5 kg/ha
◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 0,1–0,5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 0,1–0,5 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 0,1–0,5 kg/ha
◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 0,1–0,5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 40–50% typowej średnicy (BBCH 44–45) 0,1–0,5 kg/ha

SELER
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia właściwego (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady

0,1–0,5 kg/ha

◇  faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać– korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 19/41–43)

0,1–0,5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 0,1–0,5 kg/ha
początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 0,1–0,5 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy (BBCH 13–15)

0,1–0,5 kg/ha
◆ rozwój pędów (BBCH 35–39) 0,1–0,5 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy (BBCH 13–15)

0,1–0,5 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 25–29) 0,1–0,5 kg/ha
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH 
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–3 zabiegi co 7–21 dni roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające): 
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–3 zabiegi co 7–21 dni roztwór 0,25–0,3%
ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w początkowych fazach rozwoju 2–3 zabiegi co 7–21 dni

roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY MAŁOOBSZAROWE 
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w początkowych fazach rozwoju 2–3 zabiegi co 7–21 dni roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY  HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w początkowych fazach rozwoju 2–3 zabiegi co 7–21 dni roztwór 0,25–0,3%

POLECANE PRODUKTY