Czy warto nawozić nasiona?


04.02.2019

Korzyści z nawożenia nasion?

 

Warunki w okresie kiełkowania nasion w znacznym stopniu decydują o późniejszym wzroście i rozwoju roślin, a w efekcie o ich plonowaniu. Zastosowanie nawozów donasiennych stymuluje wigor siewek oraz zapewnia skuteczniejszy rozwój korzeni, co bezpośrednio przełoży się na wydajniejszą gospodarkę wodą oraz zagwarantuje młodym roślinom wyższą tolerancję na słabszej jakości stanowiska i większą odporność na złe warunki wilgotnościowe gleby. Szybki wzrost roślin sprawia, że dla prawidłowego rozwoju w okresie wschodów,  roślina potrzebuje zapewnienia przyswajalnych form składników pokarmowych w bezpośrednim sąsiedztwie korzenia. Z tego względu korzystne jest stosowanie „startowej dawki” makro- i mikroelementów w postaci nawozów donasiennych.

 

Donasienne dostarczenie łatwo przyswajalnych składników pokarmowych jest korzystne w uprawach wszystkich roślin i w każdych warunkach. Jednak szczególne znaczenie ma ono:

  • przy zmiennych warunkach pogodowych, kiedy po deszczu umożliwiającym kiełkowanie nasion nastąpi suchy okres,
  • na glebach lekkich i średnich, ponieważ składniki pokarmowe wymywane są w głąb (nawet przez małe opady atmosferyczne) i wierzchnia warstwa gleby jest uboga,
  • na wszystkich glebach ubogich w składniki pokarmowe (niezależnie od ich zwięzłości).

Wielu rolników wciąż jeszcze uważa, że nawożenie donasienne jest zabiegiem kosztownym i zbędnym. Trudno się zgodzić z takim myśleniem, jeśli weźmie się pod uwagę uzyskiwane korzyści. W praktyce bowiem zaprawianie nasion jest najtańszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem zabezpieczającym plon. Obleczenie powierzchni nasion makro- i mikroelementami powinno być pierwszym etapem nawożenia, które zapewni odpowiednie odżywienie plantacji podczas całego sezonu wegetacyjnego.

Zdj. Dobrze odżywione rosliny juz "na starcie"

 

Produkty do nawożenia nasion

 

Firmy nasienne sprzedają zaprawione ziarno. Niektórzy producenci wolą samodzielnie przygotować materiał siewny i osobiście dobrać odpowiedni preparat. Uniwersalnymi nawozami donasiennymi są:

  • PRIMUS L  – specjalistyczny zawiesinowy, mineralny nawóz donasienny. Zawiera składniki pokarmowe, które po naniesieniu na nasiona w trakcie przygotowania materiału siewnego, stają się łatwo dostępne dla tworzącego się systemu korzeniowego w okresie kiełkowania i początkowego rozwoju roślin.
  • PRIMUS B+ – to zmodyfikowany i wzbogacony zawiesinowy nawóz donasienny. Wyróżniają go bardzo korzystne właściwości użytkowe: skład produktu wzbogacony w kompleks biostymulujący intensyfikujący rozwój korzeni i siewek, co korzystnie wpływa m.in. na zwiększenie odporności na suszę, zmniejszenie pylenia zaprawionych nasion podczas wsypywania ich do siewnika, intensywniejsze zabarwienie zaprawionych nasion i większą stabilność zawiesiny.

 

Fungicyd Primus B+

FUNGICYD                    PRIMUS B+

FUNGICYD PRIMUS B+

FUNGICYD                PRIMUS B+

Zdj. Efekt działania nawozu PRIMUS B+  w doświadczeniu wykonanym na pszenicy

 

Czytaj także: "Pierwszy zabieg agrotechniczny - nawozy donasienne"

 


Można komentować ten artykuł.