Jak zapewnić szybki rozkład resztek pożniwnych?


12.08.2019

Słoma nie daje natychmiastowych efektów

 

Nawet po zebraniu słomy z pola, na każdym hektarze zostaje ponad 12 ton pozostałości po roślinach. Aby te resztki przekształcić w wartościowy nawóz muszą ona przejść skomplikowany proces rozkładu, za który odpowiadają przede wszystkim mikroorganizmy glebowe. W jego wyniku uwalniane są do środowiska glebowego stosunkowo duże ilości składników odżywczych w formach łatwo przyswajalnych dla roślin. To dzięki resztkom pożniwnym, które zostają na polu po zbiorach, a także dzięki zasilaniu gleby nawozami organicznymi możliwe jest zwiększenie zawartości próchnicy. Należy pamiętać, iż czynnikami wpływającymi na efektywność tego procesu są: odczyn gleby, zawartość azotu, a także aktywność biologiczna gleby determinowana przez zasiedlające ją mikroorganizmy. Nie możemy zapominać o regulowaniu pH gleby przez jej okresowe wapnowanie. Korzystny efekt przynosi nawożenie wapnem węglanowym. Trzeba też pamiętać o zasileniu gleby azotem. Wyczerpanie dostępnych form tego pierwiastka spowolni tempo rozkładu słomy. Aby zapobiec temu zjawisku należy stosować na każdą tonę przeoranej słomy 5–10 kg azotu. Trzecim kluczowym czynnikiem wpływającym na proces rozkładu materii organicznej oraz jej humifikację (przekształcanie materii organicznej w próchnicę) jest aktywność biologiczna gleb. Przy niskiej – resztki pożniwne zalegają w glebie przez cały rok, nie zostają prawidłowo i szybko rozłożone, a rośliny następcze nie czerpią z nich żadnych profitów. 

 

 

Jak przyspieszyć rozkład resztek pożniwnych?

 

Materia organiczna pozostawiona na polu może wnieść do gleby bardzo duże ilości substancji odżywczych pod warunkiem, że zostanie szybko rozłożona. Uwolnione składniki pokarmowe pochodzące z jej rozkładu bardzo dobrze odżywiają rośliny,  szczególnie w początkowej fazie ich wzrostu. Przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych umożliwia także oszczędności na zakupie nawozów doglebowych. Poprzez zastosowanie odpowiednich preparatów szybciej oddamy do gleby część wyniesionych z plonem składników pokarmowych. Przykładem produktu o takich właściwościach jest biopreparat BACTIM SŁOMA. Zawiera on w swoim składzie szczepy wyspecjalizowanych mikroorganizmów przyspieszajacych rozkładu resztek pożniwnych. Dzięki aktywnemu wspomaganiu procesu rozkładu resztek pożniwnych generuje substancje, z których w konsekwencji przemian biochemicznych tworzy się próchnica. Jego zastosowanie powoduje wzrost zawartości składników pokarmowych w glebie, łatwiejszą i szybszą uprawę roli, lepsze wchody, rozwój i zdrowotność roślin. Bakterie zawarte w biopreparacie biorą czynny udział w procesie tworzenia próchnicy, dzięki czemu poprawia się struktura gleby, zwiększa pojemność wodna, wzrasta aktywność biologiczna. Stymuluje on wzrost i rozwój systemu korzeniowego, zwiększa biodostępność składników odżywczych dla roślin oraz zwiększa plonowanie roślin, co zostało udowodnione przeprowadzonymi badaniami naukowymi i praktyką rolniczą.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu: Akademia Nawożenia INTERMAG - Rozkład resztek pożniwnych

 

Wiecej informacji o działaniu BACTIM SŁOMA w arykułe: "Susza daje się we znaki" 

 

 

 

 


Można komentować ten artykuł.