Jesienne dokarmianie zbóż ozimych


24.09.2019

Wschody roślin oraz rozwój i wzrost siewek

 

W okresie kiełkowania roślina korzysta ze składników pokarmowych zmagazynowanych w substancjach zapasowych nasion. Od tego momentu rozpoczyna się tworzenie przez roślinę systemu korzeniowego, a równocześnie kiełek wydłuża się i przebija na powierzchnię gleby. Dobre zaopatrzenie roślin w niezbędne składniki pokarmowe w tym czasie pozwala na szybki rozwój i wzrost siewek, a zwłaszcza dynamiczny rozwój systemu korzeniowego gwarantujący możliwość efektywnego pobierania wody wraz ze składnikami pokarmowymi z gleby.

Skutecznym sposobem poprawy warunków kiełkowania nasion oraz rozwoju siewek jest zastosowanie donasiennych preparatów nawozowych (PRIMUS B+).

 

Rozwój liści i krzewienie roślin

Począwszy od wschodów aż do końca fazy krzewienia ustala się maksymalna liczba pędów wegetatywnych wytworzo­nych przez pojedynczą roślinę. Na prawidłowy dalszy rozwój roślin wiosną – ilość roślin i wytworzonych przez nie pędów (źdźbeł) wegetatywnych – bardzo duży wpływ ma stan rozkrzewienia jesienią i dobre przezi­mowanie roślin.

 

Młode rośliny zbóż rosną w tym czasie bardzo intensywnie – potrzebują zatem zaopatrzenia w niezbędne składniki pokarmowe. W tym okresie intensywnie powinien rozwijać się system korzeniowy, który pozwoli roślinie jak najlepiej wykorzystać glebowe zasoby wody i składników pokarmowych w całym okresie wegetacji, a także umocuje roślinę w glebie. Dobrze rozwinięty system korzeniowy pozwoli roślinie lepiej przezimować i jest magazynem składników pokarmowych na wiosenny start po okresie spoczynku zimowego. Głównym składnikiem pokarmowym wpływającym na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego jest fosfor. Jednakże rośliny często mają ograniczone możliwości korzystania z fosforu z powodu jego małej mobilności w glebie oraz spadającej jej temperatury, bowiem w glebach o temperaturze poniżej 12°C pobieranie fosforu jest bardzo ograniczone lub wręcz zahamowane. W związku z tym wskazane jest dolistne dokarmianie roślin nawozami PLONVIT PHOSPHO  lub FOSTAR lub GROWON

 

W okresie krzewienia nie bez znaczenia jest również dodatkowe zaopatrzenie roślin w azot i magnez, którego najważniejszą funkcją jesienią jest budowa chlorofilu w powstających liściach oraz, w nieco późniejszym okresie, usprawnienie transportu asymilatów do szyjki korzeniowej i systemu korzeniowego. PLONVIT ZBOŻA zastosowany w fazie 4–8 liści dostarcza roślinom niezbędnej ilości magnezu oraz azotu potrzebnego do budowy silnej, ale nie nadmiernie rozrośniętej części nadziemnej roślin.

 

W tym czasie również mikroelementy ogrywają ważną rolę związaną przede wszystkim z przemianami hormonalno-enzymatycznymi. Młode rośliny zbóż potrzebują dobrego zaopatrzenia w mangan (MIKROVIT MANGAN lub MIKROCHELAT Mn-13) oraz molibden (MIKROVIT MOLIBDEN).

 

 

Czytaj także:

Pierwszy zabieg agrotechniczny - nawozy donasienne

Czy warto nawozić nasiona?

 


Można komentować ten artykuł.