Nawożenie pszenicy ozimej po wznowieniu wegetacji


19.02.2019

Wiosna, to okres wzmożonego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, zwłaszcza azot i fosfor. To ciężki moment dla ozimin przede wszystkim ze względu na niską temperaturę gleby mocno hamującą aktywność fizjologiczną korzeni, a zatem również pobieranie składników  odżywczych oraz wody z gleby.

 

Większość składników pokarmowych jest pobierana gdy temperatura gleby przekroczy 8–10°C, a w przypadku fosforu w temperaturze powyżej 12°C. Dopiero gdy temperatura gleby osiągnie 10–12°C, uaktywni się życie biologiczne gleby i pozwoli korzeniom roślin na pełną aktywność fizjologiczną. Pszenica ozima wegetacje wznawia gdy średnia temperatura dobowa 5°C.

 

Nawożenie pszenicy ozimej fosforem

Należy pamiętać, że ruchy gleby powodowane zamarzaniem i rozmarzaniem uszkadzają część systemu korzeniowego, który nie będzie w stanie efektywnie zapewniać pobierania składników pokarmowych do części nadziemnej. Dlatego też wskazane jest wykonanie zabiegu preparatem ROOTSTAR, który przyspiesza regenerację korzeni włośnikowych, w głównej mierze odpowiedzialnych z pobieranie składników z roztworu glebowego. Zwiększa on tolerancję roślin na stres związany z niską temperaturą gleby i niedoborami wody.

Kondycja roślin po zimie oraz ich zdolność do dynamicznego wzrostu i prawidłowego rozwoju we wczesnych fazach wegetacji zdecydowanie uzależniona jest od sprawności systemu korzeniowego.  Kluczowym zatem składnikiem dla roślin w tym okresie jest fosfor. Nietypowe warunki pogodowe i uprawowe wymagają wyjątkowych  rozwiązań – szybkiego i skutecznego zaopatrzenia roślin w ten składnik. Pamiętajmy, iż niedobór fosforu powoduje zatrzymanie wzrostu rośliny, co jest zjawiskiem niepożądanym i przy przedłużającym się chłodnym okresie skutkuje obniżeniem plonu. W okresie wczesnowiosennym wskazane jest zastosowanie preparatu GROWON przyspiesza znacząco asymilację fosforu (źródła energii) przez rośliny, dzięki czemu intensyfikuje regenerację oraz rozwój roślin.


Zdj. Pszenica w fazie krzewienia.

Nawożenie pszenicy ozimej azotem

Podstawowy składnikiem pokarmowym, niezbędny do życia roślin jest azot. Bezpośrednio wpływa na wielkość i jakość plonu. Wiosną stymuluje on roślinę do wytwarzania pędów, decydując o liczbie kłosów na jednostce powierzchni. Nawozy dolistne szybko dostarczające azot to: NITROMAG, PLONVIT NITRO

 

Na prawidłowe wykorzystanie zastosowanego doglebowo azotu oraz dostępność składników pokarmowych warunkujących jego pobieranie i przetwarzanie we­wnątrz rośliny mają wpływ m.in. magnez i siarka (MIKROKOMPLEX) oraz mikroelementy. Kompleksowym źródłem mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin jest PLONVIT ZBOŻA – nawóz rolniczy polecany do wszystkich gatunków zbóż (ozimych i jarych).


Zdj. Pole pszenicy ozimej w okresie wiosennym

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu: „Akademia Nawożenia INTERMAG – Pszenica ozima w okresie krzewienia”

Więcej informacji o uprawie:  ZALECENIA UPRAWOWE - PSZENICA OZIMA


Można komentować ten artykuł.