Jak ograniczyć skutki przymrozków w uprawach jabłoni (i nie tylko)?


12.04.2019

Jabłoń - od jakich czynników zależą uszkodzenia roślin 

Temperatura krytyczna (uszkadzająca rośliny) może być zmienna i zależeć od innych czynników takich jak gatunek rośliny, odmiana, stadium rozwoju, warunki glebowe, siła wiatru, wigor roślin, itp. Przykładem może być jabłoń w okresie kwitnienia, gdzie temperatura -2 ̊C trwająca około 4 godzin w warunkach bezwietrznych powoduje tylko niewielkie uszkodzenia. Ta sama temperatura utrzymująca się przez 7–9  godzin, przy silnym wietrze może być dla kwiatów zabójcza.

Największą tolerancję na niskie temperatury rośliny osiągają, gdy są w stanie spoczynku zimowego. Wraz z nadejściem przedwiośnia ich tolerancja maleje w związku z intensywniejszym krążeniem soków i ich większym uwodnieniem. Częściami najbardziej narażonymi na uszkodzenia są pąki kwiatowe, kwiaty i zawiązki owoców. Największym ryzykiem uszkodzenia charakteryzują się rośliny wcześnie rozpoczynające wegetację i kwitnienie i należą do nich np. morele i czereśnie. Bardziej tolerancyjne są jabłonie i grusze, które zakwitają później. 

 

paki kwiatowe, kwiaty i liście jabłoni uszkodzone przez przymrozki

Zdj. Pąki kwiatowe, kwiaty i liście jabłoni uszkodzone przez przymrozki

Metody zapobiegania uszkodzeniom przymrozkowym

Metody zapobiegania uszkodzeniom przymrozkowym można podzielić na pasywne i aktywne. Do pierwszej grupy zaliczane są te, które stosuje się długo przed wystąpieniem niskiej temperatury. Przykładami działania pasywnego może być wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę, unikanie sadzenia roślin wrażliwych na przymrozki w zagłębieniach terenu, czy dobór właściwych odmian. Aktywne metody zapobiegania przymrozkom stosuje się bezpośrednio przed lub w trakcie wystąpienia temperatury zagrażającej uprawie; należą do nich m. in. ogrzewanie zagrożonego obszaru, okrywanie upraw oraz stosowanie odpowiednich preparatów podwyższających tolerancję roślin na niskie temperatury. Od kilku sezonów dostępny jest preparat FROSTEX, który skutecznie ogranicza destrukcyjny wpływ niskiej temperatury na kwitnące jabłonie. Badania skuteczności prowadzone były w warunkach kontrolowanego przebiegu temperatury w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

 

kwiaty jabłoni uszkodzone przez przymrozki

Zdj. Kwiaty jabłoni uszkodzone przez przymrozki

 

Czytaj także:

Regeneracja i nawożenie drzew owocowych po przymrozkach

Nawożenie jabłoni po wznowieniu wegetacji

Jabłoń - nawożenie jabłoni


Można komentować ten artykuł.