Jak dokarmiać rozsadę kapusty


30.01.2019

Warunkiem powodzenia w produkcji rozsady warzyw kapustnych jest zapewnienie roślinom dobrej jakości podłoża, a ponadto w czasie całego cyklu produkcji: optymalnej temperatury, wilgotności i dostępu światła, dokarmiania i ochrony przed patogenami porażającymi warzywa kapustne. Prawidłowe nawożenie młodych roślin jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości rozsady. Pozytywnie skutkuje ono także po wysadzeniu rozsady do gruntu, w okresie jej korzenienia się w polu.

 

Liczba zabiegów dokarmiania dolistnego oraz ilość stosowanego roztworu nawozowego zależy od wielkości doniczki – im mniejsza objętość podłoża przypada na roślinę, tym częściej rośliny należy dokarmiać. W dużych doniczkach dokarmia się rozsadę 2–3 razy, a w najmniejszych, co 2–3 dni.

 

Rezygnacja z dokarmiania powoduje zagłodzenie rozsady” (szczególnie w paletach o małych doniczkach) objawiające się zahamowaniem wzrostu, żółknięciem lub purpurowieniem liści i drewnieniem łodyg, a w efekcie przedwczesnym starzeniem się korzeni i całych roślin. Taka rozsada trudniej przyjmuje się w gruncie i później zaczyna plonować.

 

Nawet chwilowy niedobór składników pokarmowych ujemnie wpływa na kondycję roślin i może prowadzić do zahamowania wzrostu rozsady.

Interwencyjne dokarmianie roślin wykonywane dopiero wtedy, kiedy widoczne są już objawy niedoboru składników (jaśniejsza barwa liści, żółkniecie liści) zmniejszy, ale nie usunie całkowicie negatywnych skutków okresowego zagłodzenia rozsady.

 

U rozsady warzyw kapustnych niedożywienie (zwłaszcza azotem) może być przyczyną pośpiechowatości (wcześniejsze wejście roślin w fazę generatywną), co skutkuje wykształceniem niewyrośniętych części jadalnych, a tym samym obniżonym plonem. Wskutek niedoboru, azot przemieszcza się z najstarszych części roślin (z liścieni) do młodych liści właściwych, co powoduje żółkniecie i opadanie liścieni.

 

rozsady warzyw kapustnych

 

niedoboru azotu (N) 


Zdj. Przykłady niedoboru azotu (N) 

 

Do dokarmiania rozsady najlepiej jest stosować nawozy dolistne wieloskładnikowe o korzystnych proporcjach składników pokarmowych: na początku wegetacji nawóz azotowy PLONVIT NITRO (31/12/10+micro), a następnie zrównoważony PLONVIT OPTY (20/20/20+micro)  .

 

W produkcji rozsady bardzo ważny jest intensywny rozwój systemu korzeniowego, czemu służy dwukrotne dokarmianie aktywatorem rozwoju korzeni ROOTSTAR oraz wspomaganie uprawy aktywatorem GROWON. Poprawę kondycji roślin uzyskuje się dzięki zastosowaniu stymulatora TYTANIT, który intensyfikuje pobieranie składników pokarmowych i zwiększa odporność roślin na stresy wywołane niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Rozsada roślin kapustnych dodatkowo wymaga dobrego odżywienia borem – BORMAX lub BORMAX TURBO i molibdenem – MIKROVIT MOLIBDEN.

 

W upawie rozsady warzyw kapustnych mozna zastosowac także biopreparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy. Wiecej informacji w artykule: " Rozsada  pierwszy krok w uprawie kapusty".

 

Czytaj także: "Podstawowe zasady produkcji rozsady".

 

 

 

 

 


Można komentować ten artykuł.