Nawożenie ziemniaka na zbiór wczesny


14.03.2019

Odmiany wczesne ziemniaka powinny charakteryzować się smakowitością oraz jakością bulw, które powinny być pozbawione wszelkich uszkodzeń zewnętrznych. Dodatkowym warunkiem jest łatwość obierania oraz zbita, zwarta konsystencja, zapobiegająca rozpadowi ziemniaka w trakcie gotowania. W sprzedaży jest wiele odmian, które można wykorzystać do uprawy na „młode ziemniaki”.

Uprawa ziemniaków wymagania klimatyczne

Termin sadzenia ziemniaka zależy przede wszystkim od temperatury gleby na głębokości 10 cm – kiełkowanie bulw rozpoczyna się w temp. 8–10ºC. Jeśli bulwy przed sadzeniem są podkiełkowane to podczas sadzenia gleba może mieć temperaturę 5–6ºC. Ogrzanie gleby można przyspieszyć przez okrycie jej włókniną, co wpłynie na przyspieszenie i wyrównanie wschodów. Ciepły okres od posadzenia ogranicza porażenie bulw przez patogenicznego grzyba Rhizoctonia solani – sprawcy ryzoktoniozy, choroby powodującej gnicie kiełków młodych roślin. Termin sadzenia powinno jednak dostosowywać się do rodzaju gleb w gospodarstwie.

 

Ziemniak w czasie wegetacji lubi ciepłą pogodę z niezbyt wysokimi, ale równomiernymi opadami. Okres krytyczny na brak wody to faza zawiązywania bulw i ich wzrostu.

Bardzo niekorzystne dla ziemniaka są okresy na przemian dużych opadów oraz suszy, połączonych z wysokimi temperaturami. Taki układ pogody powoduje deformacje bulw i pogorszenie jakości miąższu. Część nadziemna roślin wytrzymuje przymrozki do -1,5ºC.

 

uprawa ziemniaków

Biostymulacja i nawożenie ziemniaka

Przez cały okres uprawy rośliny narażone są na różne stresy abiotyczne. Ziemniak należy do gatunków wrażliwych na przymrozki. Spadek temperatury poniżej -1,5ºC może powodować w okresie po wschodach roślin zniszczenie części nadziemnej. Zastosowanie biostymulatora AMINOPRIM zawierającego w swoim składzie aminokwasy, przyspieszy regeneracje rośln.

W okresie uprawy ziemniaka wskazane jest stosowanie stymulatorów wzrostu OPTYSIL (zwiększa naturalną odporność roslin na stresy) i TYTANIT (poprawia parametry jakościowe i ilościowe plonu).

 

Potrzeby pokarmowe wczesnego ziemniaka są dość wysokie – z plonem 1 t bulw przeciętnie pobierają: 5–6 kg azotu (N), 2–2,5 kg fosforu (P2O5), 8 kg potasu (K2O), 0,8–1 kg wapnia (CaO), 0,8-1 kg magnezu (MgO), 0,4–0,8 kg siarki (SO3).

 

Tradycyjne nawożenie doglebowe nie gwarantuje pełnej dostępności makro i mikroelementów dla roślin. Uzasadnione jest w takim przypadku uzupełnianie zawartości składników pokarmowych poprzez nawożenie dolistne.

 

Więcej informacji na temat nawożenia ziemniaka makro- i mikroelementami w artykule "Wpływ nawożenia na jakość bulw ziemniaka".

 

Zobacz także: Przykładowy program nawożenia ziemniaka wczesnego.

 


Można komentować ten artykuł.