Produkcja rozsady selera


01.02.2019

Siew nasion

Podłoże do wysiewu nasion powinno być łatwo przepuszczalne.

Nasiona selera są bardzo drobne (1 g to 2500–3000 sztuk). Można je wysiewać na dwa sposoby:

  • rzutowo w ilości 0,5–1 g na skrzynkę o wymiarach 50 x 30 cm
  • siew pojedynczych nasion do wielodoniczek (multiplatów) zawierających 150–250 doniczek w tacy.

Zdj. Multiplaty z rozsadą selera

 

Najlepsze wschody (na poziomie 80-90 %) uzyskuje się przy wysiewie bezpośrednim do multiplatów. Ta metoda stwarza korzystniejsze warunki do wzrostu młodych roślin. Rozsada jest wyrównana i ma dobrze wykształconą bryłę korzeniową.  Termin wysiewu nasion dostosowuje się do przeznaczenia plonu i planowanego terminu zbioru:

  • w uprawie na sprzedaż pęczkową – nasiona wysiewa się od początku stycznia (dla upraw pod osłonami – zbiór od końca maja) do początku kwietnia (zbiór od pierwszej połowy sierpnia)
  • w uprawie na zbiór korzeni w plonie głównym – nasiona wysiewa się w połowie marca.

Wymagania termiczne i świetlne

W okresie od siewu do kiełkowania (przez ok. 11 dni), temperatura w obiekcie powinna wynosić 20–24°C. Po tym czasie, od momentu ukazania się pierwszych kiełków aż do wysadzania rozsady, wskazane jest utrzymywanie temperatury na poziomie 18–20°C w dzień, a 16–18°C w nocy, aby zapobiec wybieganiu siewek. Jeżeli siewki są pikowane, to w czasie tego procesu i przez kilka pierwszych dni po przepikowaniu należy podnieść temperaturę do 22–24°C i siewki lekko zacieniować. Później, aż do sadzenia, temperatura powinna być utrzymywana na standardowym poziomie 18–20°C w dzień i 16–18°C w nocy.

 

Rozsada selera wymaga systematycznego, ale umiarkowanego nawadniania wodą o tem­peraturze 20–25°C.

 

W końcowym okresie produkcji rozsady selera jest hartowanie roślin w celu uodpornienia roślin na mniej komfortowe warunki w polu (chłody, wiatr, niedostatek wody, silne nasłonecznienie). Na ok. 7-10 dni przed sadzeniem stopniowo obniża się temperaturę, pomiesz­czenie jest intensywnie wietrzone i w sposób umiarkowany ograniczane jest podlewanie (nie można dopuścić do więdnięcia roślin).

 

W okresie produkcji rozsady seler ma bardzo wysokie wymagania świetlne, dlatego może zaistnieć potrzeba doświetlania uprawy.

 

Zdj. Silnie rozwinięty system korzeniowy rozsady

 

Nawożenie i biostymulacja

Prawidłowe żywienie i biostymulacja młodych roślin jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości rozsady. Termin rozpoczęcia dokarmiania, liczba zabiegów oraz ilość stosowanego roztworu nawozo­wego zależą od wielkości doniczek. Im mniejsza objętość podłoża, w którym rozwija się roślina, tym wcześniej należy rozpocząć dokarmianie i częściej je wykonywać.

W produkcji rozsady bardzo ważny jest intensywny rozwój systemu korzeniowego, czemu służą dokarmianie dolistne z zastosowaniem aktywatora rozwoju korzeni (ROOTSTAR) oraz aktywatora energii (GROWON), który przyspiesza pobieranie i wykorzystanie przez rośliny fosforu. Zastosowanie stymulatorów wzrostu TYTANIT (intensyfikuje pobieranie składników pokarmowych i fotosyntezę) i OPTYSIL (zwiększa odporność roślin na stresy) oraz bioaktywator BACTIM RECEPTOR (ogranicza zagrożenie uszkodzeń powodowanych przez nicienie) umożliwia produkcję rozsady dobrej jakości, odpornej na stres związany z transportem i przesadzeniem do gruntu.

 

W produkcji rozsady warzyw oprócz podstawowych składników pokarmowych NPK (PLONVIT OPTY), bardzo ważne jest dostarczenie mikroelementów takich jak bor (BORMAX TURBO) i molibden (MIKROVIT MOLIBDEN). Istotne znaczenie ma także wapń (WAPNOVIT TURBO), który zapobiega zgorzeli liści sercowych.

 

Czytaj także: "Podstawowe zasady produkcji rozsady".

 


Można komentować ten artykuł.