MIKROKOMPLEX®

MIKROKOMPLEX<sup>®</sup>
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     5kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROKOMPLEX® to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom magnez i siarkę oraz mikroelementy. MIKROKOMPLEX® może być także stosowany doglebowo w trakcie nawadniania (fertygacja).

 

Składniki g/kg % (m/m)
Tlenek magnezu (MgO) 160 16,0
Trójtlenek siarki (SO3) 320 32,0
Bor (B) 0,5 0,05
Miedź (Cu) 3 0,3
Mangan (Mn) 3,5 0,35
Molibden (Mo) 0,1 0,01
Cynk (Zn) 2 0,2
 

MIKROKOMPLEX® stosowany profilaktycznie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na magnez i siarkę oraz w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do magnezu i siarki (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny okopowe (ziemniaki, buraki), rośliny paszowe, rośliny sadownicze i warzywnicze) – jest efektywnym źródłem magnezu (Mg) i siarki (S). Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność magnezu i siarki dla roślin (m.in. wysoka zasobność gleby w potas i wapń, gleby bardzo lekkie i lekkie/niska pojemność kompleksu sorpcyjnego, wymywanie w głąb gleby na skutek długotrwałych i obfitych opadów deszczu).

Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza magnez i siarkę w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na te pierwiastki. Zawarte w nawozie MIKROKOMPLEX® mikroelementy: miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B), mangan (Mn), molibden (Mo), dodatkowo korzystnie wpływają na rozwój i wzrost roślin oraz jakość plonu.

.


Dokarmianie interwencyjne jest zalecane w przypadku słabej kondycji roślin, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru magnezu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują zbyt niską zawartość magnezu (ukryte niedobory).


Magnez dostarczany w nawozie MIKROKOMPLEX® korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

 • zwiększenie zawartości chlorofilu
 • zwiększenie intensywności fotosyntezy - korzystnie wpływa na przyrost biomasy oraz wzrost roślin
 • stabilizację struktury ścian komórkowych, przez co wzmacnia rośliny i poprawia ich tolerancję na niesprzyjające warunki środowiska
 • wspomaganie transportu asymilatów i materiałów zapasowych oraz regulację gospodarki wodnej, zwiększając odporność roślin na stres suszy 
 • optymalne pobieranie wody i składników pokarmowych przez rośliny
 • prawidłowe przygotowanie roślin do stanu spoczynku zimowego - zwiększa odporność na niską temperaturę powietrza
 • poprawę jakości konsumpcyjnej, paszowej i przetwórczej plonu- zwiększa zawartość cukrów w organach spichrzowych roślin


Siarka (S) dostarczana w nawozie MIKROKOMPLEX® korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

 • zwiększenie efektywności nawożenia azotowego, lepsze pobieranie azotu z gleby
 • wzmocnienie energii wiązania wolnego azotu przez bakterie glebowe (np. Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum)
 • intensyfikację procesu fotosyntezy - zwiększa biomasę roślin
 • prawidłowy przebieg syntezy białek i tłuszczów
 • zwiększenie zawartości białka - aminokwasów egzogennych w plonie (np. poprawa wartości wypiekowej mąki)
 • poprawę zawiązywania ziarniaków i nasion
 • zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki
 • zwiększenie odporności na stres suszy
 • wzrost mrozoodporności.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować  MIKROKOMPLEX® w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  Interwencyjnie – stosować MIKROKOMPLEX® w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru magnezu i/lub siarki na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tych składników w roślinach.
  Zabiegi wykonywać co 3–5 dni do ustąpienia niedoborów. Stosować MIKROKOMPLEX® w dawce:
  - uprawy rolnicze, truskawka, warzywa: 3–5 kg/ha
  - drzewa i krzewy owocowe, winorośl: 3–7 kg/ha.  


  Profilaktycznie – stosować MIKROKOMPLEX® w terminach i dawkach przedstawionych poniżej.
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem)
  Fertygacja upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  MIKROKOMPLEX® stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,01–0,1% (0,1–1 kg nawozu w 1000 litrach roztworu).
  Stosując MIKROKOMPLEX®  w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.Roztwory stężone nawozu MIKROKOMPLEX® sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

3–5 kg/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła

3–5 kg/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie 

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–5 kg/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

3–5 kg/ha

PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia  3–5 kg/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia 3–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła  3–5 kg/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie 

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–5 kg/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 3–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia 

3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła  3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  3–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

3–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  3–5 kg/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie

3–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 3–5 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

3–5 kg/ha
Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego
3–5 kg/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 3–5 kg/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin lub w przypadku wystąpienia objawów niedoboru magnezu.
3–5 kg/ha

RZEPAK JARY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego 

3–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

3–5 kg/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin lub w przypadku wystąpienia objawów niedoboru magnezu.
3–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–5 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

3–5 kg/ha
◆ faza 7.–8. liścia 3–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy 3–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści

3–5 kg/ha
◆ początek zakrywania międzyrzędzi 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju korzenia spichrzowego 3–5 kg/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm)

3–5 kg/ha
◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm) 3–5 kg/ha
◆ początek wzrostu bulw 3–5 kg/ha
◇/◆ bulwy osiągają ok. 50% finalnej masy
Zabiegi traktować jako optymalny w przypadku wystąpienia objawów niedoboru magnezu lub w warunkach utrudnionego pobierania Mg z gleby (niedostatek wody).
3–5 kg/ha
◇ bulwy osiągają 70–80% finalnej masy 3–5 kg/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

3–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędów 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 kg/ha

◆ początek rozwoju strąków i nasion

3–5 kg/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 3–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędów 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 kg/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 3–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędów 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 kg/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 3–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędów 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 kg/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, opcjonalne):
◇ rozwój pierwszych liści właściwych 3–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędów 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 kg/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, opcjonalne):
◇ tworzenie rozety 3–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędów 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 kg/ha

MAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści  (3. liść rozwinięty) – początek wzrostu pędu (BBCH 13–33) 3–5 kg/ha
◇ początek kształtowania makówek (BBCH 71–73) 3–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj młody, nieowocujący sad  
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 3–7 kg/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–7 kg/ha
◆ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–7 kg/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji  owocujący sad 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ zielony pąk

3–7 kg/ha

◇ różowy pąk

3–7 kg/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

3–7 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców

3–7 kg/ha

◇/◆ wzrost i rozwój owoców: 1–2 zabiegi co 14–28 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach zasobnych w wapń.

3–7 kg/ha

◇/◆  po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.

3–7 kg/ha

JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad  
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ zielony pąk 3–7 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców 3–7 kg/ha
◇ wzrost i rozwój owoców 3–7 kg/ha

◇/◆po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.

3–7 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści 3–7 kg/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 3–7 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 3–7 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–7 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek – szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści 3–7 kg/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 3–7 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 3–7 kg/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–7 kg/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ zielony pąk

3–7 kg/ha
◇ biały pąk 3–7 kg/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 3–7 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców 3–7 kg/ha
◇ wzrost i rozwój owoców: 1–2 zabiegi co 14–28 dni 3–7 kg/ha
◇ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
3–7 kg/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych

3–7 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–7 kg/ha
◆ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◇ początek dojrzewania owoców 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 3–7 kg/ha
CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 3–7 kg/ha
WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pąków kwiatowych 3–7 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–7 kg/ha
◆ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◇ początek dojrzewania owoców 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni 3–7 kg/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych

3–7 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–7 kg/ha
◆ wzrost owoców: 2–3 zabiegów co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pąków kwiatowych 3–7 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–7 kg/ha
◆ wzrost owoców: 2–3 zabiegów co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ pękanie i rozwój pąków kwiatowych 3–7 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–7 kg/ha
◆ wzrost owoców: 2–3 zabiegów co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pąków kwiatowych 3–7 kg/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–7 kg/ha
◆ wzrost owoców: 2–3 zabiegów co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha

AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 2–3 zabiegi co 7–14 dni

3–7 kg/ha
◆ po zbiorze owoców 3–7 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

3–7 kg/ha
◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 3–7 kg/ha
◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 3–7 kg/ha
◆ pierwsze pędy osiągają docelową długość 3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia 3–7 kg/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 3–7 kg/ha
◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 3–7 kg/ha

◇ Jesień: przed przebarwieniem się liści

3–7 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia   odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów, 2 zabiegi co 10–14 dni

3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia  3–7 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców 3–7 kg/ha
◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 3–7 kg/ha

PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–35) 2 zabiegi co 14–21 dni

3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 3–7 kg/ha
◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89), 1–2 zabiegi co 5–14 dni 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni 3–7 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści i kwiatostanów

3–7 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 3–7 kg/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 3–7 kg/ha
◇ początek przebarwiania się liści  3–7 kg/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek rozwoju liści i kwiatostanów 3–7 kg/ha
◇ początek przebarwiania się liści  3–7 kg/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów

5–7 kg/ha

◆ rozwój kwiatostanów

5–7 kg/ha

◇ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu

5–7 kg/ha

◇ jagody zaczynają stykać się ze sobą 5–7 kg/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna – rozwój liści i koron 5–7 kg/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 5–7 kg/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

3–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

3–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia 

3–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

3–5 kg/ha

◇ początek dojrzewania pierwszych owoców 

3–5 kg/ha

◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni

3–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju kwiatostanów

3–5 kg/ha

◇ początek kwitnienia

3–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane– Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

 
◇ rozwój liści i kwiatostanów 3–5 kg/ha
◇ początek kwitnienia 3–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści 3–5 kg/ha
◇ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 3–5 kg/ha
◇ początek kwitnienia 3–5 kg/ha
◇ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 14–21 dni 3–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie: roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie:

roztwór 0,25–0,3%

◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia (jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu) 3–5 kg/ha

POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym  (BBCH 15–17)

3–5 kg/ha
◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 3–5 kg/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1–3 kwiatostanie (BBCH 61–63) 3–5 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 3–5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 2.–3. gronie (BBCH 72–73) 3–5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 4.–5. gronie osiągnął (BBCH 74–76) 3–5 kg/ha

PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

3–5 kg/ha
◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści 3–5 kg/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców, 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 3–5 kg/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców 1–2 zabiegi co 7–14 dni (BBCH 74–81) 3–5 kg/ha

OGÓREK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

3–5 kg/ha

◇ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29) 1–2 zabiegi co 5–10 dni

3–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 3–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–5 kg/ha

DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

3–5 kg/ha

◇ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29), 1–2 zabiegi co 5–10 dni

3–5 kg/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

3–5 kg/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 71–77)

3–5 kg/ha

CUKINIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 3–5 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29), 1–2 zabiegi co 5–10 dni 3–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 3–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–5 kg/ha
KABACZEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 3–5 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29), 1–2 zabiegi co 5–10 dni 3–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 3–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–5 kg/ha

CEBULA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść

3–5 kg/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 3–5 kg/ha
◆ początek formowania się główki cebuli 3–5 kg/ha
◆ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości 3–5 kg/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 3–5 kg/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 3–5 kg/ha
◆ początek formowania się główki czosnku 3–5 kg/ha
◆ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości 3–5 kg/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 3–5 kg/ha
◇ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 3–5 kg/ha
◆ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru 3–5 kg/ha
◆ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości 3–5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

3–5 kg/ha
◆ wzrost liści 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju róży 3–5 kg/ha

KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

3–5 kg/ha
◆ wzrost liści 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju róży  3–5 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

3–5 kg/ha
◆ wzrost liści 3–5 kg/ha
◆ początek formowania się główki 3–5 kg/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–5 kg/ha
◇ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–5 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ wzrost liści 3–5 kg/ha
◆ początek formowania się główki 3–5 kg/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–5 kg/ha
◇ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–5 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ wzrost liści 3–5 kg/ha
◆ początek formowania się główki 3–5 kg/ha
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–5 kg/ha
◇ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni 3–5 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 3–5 kg/ha

◆ wzrost liści

3–5 kg/ha
◆ początek formowania się główki 3–5 kg/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 3–5 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

3–5 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 3–5 kg/ha
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych) 3–5 kg/ha

KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

3–5 kg/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 3–5 kg/ha
RZODKIEWKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin – rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia 3–5 kg/ha

JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

3–5 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 3–5 kg/ha
◆ utworzone ok. 50% masy liściowej 3–5 kg/ha
◇ utworzone ok. 70–80% masy liściowej 3–5 kg/ha

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści podlewanie roztwór
0,05–0,1%
opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)

3–5 kg/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–5 kg/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 3–5 kg/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–5 kg/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 3–5 kg/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–5 kg/ha

SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady

3–5 kg/ha
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14)

3–5 kg/ha
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 3–5 kg/ha

SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu   korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie roztwór
0,05–0,1%
opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

◆ w okresie wiosenno-letnim 3–4 zabiegi co 7–21 dni podlewanie roztwór
0,05–0,1%
opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy 1–2 zabiegi co 7–14 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie roztwór
0,05–0,1%
opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

TRAWNIKI, POLA GOLFOWE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ w okresie wiosenno-letnim zalecane 5–7 zabiegów (co 2–3 koszenie)

roztwór 0,25–0,3%

◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości)

roztwór 0,25–0,3%