MIKROKOMPLEX

MIKROKOMPLEX
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     5kg; 25kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

MIKROKOMPLEX to krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie o dużej koncentracji magnezu i siarki (160 g MgO i 320 g SO3 w 1 kg), wzbogacony w mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom magnez i siarkę oraz mikroelementy. MIKROKOMPLEX może być także stosowany doglebowo w trakcie nawadniania (fertygacja).
 

Składniki g/kg % (m/m)
Tlenek magnezu (MgO) 160 16,0
Trójtlenek siarki (SO3) 320 32,0
Bor (B) 0,5 0,05
Miedź (Cu) 3 0,3
Mangan (Mn) 3,5 0,35
Molibden (Mo) 0,1 0,01
Cynk (Zn) 2 0,2
 

MIKROKOMPLEX stosowany profilaktycznie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na magnez i siarkę oraz w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do magnezu i siarki (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny okopowe (ziemniaki, buraki), rośliny paszowe, rośliny sadownicze i warzywnicze) – jest efektywnym źródłem magnezu (Mg) i siarki (S). Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność magnezu i siarki dla roślin (m.in. wysoka zasobność gleby w potas i wapń, gleby bardzo lekkie i lekkie/niska pojemność kompleksu sorpcyjnego, wymywanie w głąb gleby na skutek długotrwałych i obfitych opadów deszczu).

Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza magnez i siarkę w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na te pierwiastki. Zawarte w nawozie MIKROKOMPLEX mikroelementy: miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B), mangan (Mn), molibden (Mo), dodatkowo korzystnie wpływają na rozwój i wzrost roślin oraz jakość plonu.

.


Dokarmianie interwencyjne jest zalecane w przypadku słabej kondycji roślin, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru magnezu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują zbyt niską zawartość magnezu (ukryte niedobory).


Magnez dostarczany w nawozie MIKROKOMPLEX korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

 • zwiększenie zawartości chlorofilu
 • zwiększenie intensywności fotosyntezy - korzystnie wpływa na przyrost biomasy oraz wzrost roślin
 • stabilizację struktury ścian komórkowych, przez co wzmacnia rośliny i poprawia ich tolerancję na niesprzyjające warunki środowiska
 • wspomaganie transportu asymilatów i materiałów zapasowych oraz regulację gospodarki wodnej, zwiększając odporność roślin na stres suszy 
 • optymalne pobieranie wody i składników pokarmowych przez rośliny
 • prawidłowe przygotowanie roślin do stanu spoczynku zimowego - zwiększa odporność na niską temperaturę powietrza
 • poprawę jakości konsumpcyjnej, paszowej i przetwórczej plonu- zwiększa zawartość cukrów w organach spichrzowych roślin


Siarka (S) dostarczana w nawozie MIKROKOMPLEX korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

 • zwiększenie efektywności nawożenia azotowego, lepsze pobieranie azotu z gleby
 • wzmocnienie energii wiązania wolnego azotu przez bakterie glebowe (np. Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum)
 • intensyfikację procesu fotosyntezy - zwiększa biomasę roślin
 • prawidłowy przebieg syntezy białek i tłuszczów
 • zwiększenie zawartości białka - aminokwasów egzogennych w plonie (np. poprawa wartości wypiekowej mąki)
 • poprawę zawiązywania ziarniaków i nasion
 • zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki
 • zwiększenie odporności na stres suszy
 • wzrost mrozoodporności.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować  MIKROKOMPLEX w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  Interwencyjnie – stosować MIKROKOMPLEX w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru magnezu i/lub siarki na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tych składników w roślinach.
  Zabiegi wykonywać co 3–5 dni do ustąpienia niedoborów. Stosować MIKROKOMPLEX w dawce:
  - uprawy rolnicze, truskawka, warzywa: 3–5 kg/ha
  - drzewa i krzewy owocowe, winorośl: 3–7 kg/ha.  


  Profilaktycznie – stosować MIKROKOMPLEX w terminach i dawkach przedstawionych poniżej.

   
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem)
  Fertygacja upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  MIKROKOMPLEX stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,01–0,1% (0,1–1 kg nawozu w 1000 litrach roztworu).
  Stosując MIKROKOMPLEX  w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.Roztwory stężone nawozu MIKROKOMPLEX sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

3–5 kg/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła

3–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej  (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 3–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–5 kg/ha

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

3–5 kg/ha

PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia  3–5 kg/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia 3–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła  3–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 3–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 3–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

3–5 kg/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75) 3–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75) 3–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

3–5 kg/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51) 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

3–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–5 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

3–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–5 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 3–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

3–5 kg/ha
Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego
3–5 kg/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 3–5 kg/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin lub w przypadku wystąpienia objawów niedoboru magnezu.
3–5 kg/ha

RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego 

3–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

3–5 kg/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin lub w przypadku wystąpienia objawów niedoboru magnezu.
3–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–5 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

3–5 kg/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 3–5 kg/ha
◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 3–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

3–5 kg/ha
◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 3–5 kg/ha
◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 3–5 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

3–5 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39) 3–5 kg/ha
◆ początek zawiązywania bulw (tuberyzacja, haczykowanie) – bulwy osiągają 10% typowej masy (BBCH 40–41) 3–5 kg/ha
◆ bulwy osiągają 20- 50% typowej masy (BBCH 42–45) 3–5 kg/ha
◇ bulwy osiągają 60% typowej masy – bulwy całkowicie pokryte skórką (BBCH 46–49) 3–5 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pędów bocznych 3–5 kg/ha
◆ rozwój pąków (pąkowanie) 3–5 kg/ha

◆ początek rozwoju strąków i nasion

3–5 kg/ha

MAK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści  (3. liść rozwinięty) – początek wzrostu pędu (BBCH 13–33) 3–5 kg/ha
◇ początek kształtowania makówek (BBCH 71–73) 3–5 kg/ha

JABŁOŃ – sad owocujący bez fertygacji 
Liczba zabiegów: 3–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk

3–7 kg/ha

◇ różowy pąk

3–7 kg/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

3–7 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców

3–7 kg/ha

◇/◆ wzrost i rozwój owoców: 1–2 zabiegi co 14–28 dni

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach zasobnych w wapń.

3–7 kg/ha

◇/◆  po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku słabej kondycji drzew po

3–7 kg/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 3–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

3–7 kg/ha
◇ biały pąk – początek kwitnienia (BBCH 57–63) 3–7 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67) 3–7 kg/ha
◆ powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71) 3–7 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79), 1–2 zabiegi co 14–28 dni 3–7 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 4–7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

3–7 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 50–90% typowej wielkości (BBCH 75–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 3–7 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 50–90% typowej wielkości (BBCH 75–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha

BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59)

3–7 kg/ha
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 3–7 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych – owoc osiąga ok. 50% typowej wielkości (BBCH 73–75) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 60–90% typowej wielkości (BBCH 76–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni  3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–7 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 3–7 kg/ha
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 3–7 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych – owoc osiąga ok. 50% typowej wielkości (BBCH 73–75) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 60–90% typowej wielkości (BBCH 76–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni  3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–7 kg/ha
ŚLIWA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 3–7 kg/ha
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 3–7 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych – owoc osiąga ok. 50% typowej wielkości (BBCH 73–75) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 60–90% typowej wielkości (BBCH 76–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni  3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–7 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 2–3 zabiegi co 7–14 dni

3–7 kg/ha
◆ po zbiorze owoców 3–7 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 4–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

3–7 kg/ha
◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 3–7 kg/ha
◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 3–7 kg/ha
◆ pierwsze pędy osiągają docelową długość 3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia 3–7 kg/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 3–7 kg/ha
◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 3–7 kg/ha

◇ Jesień: przed przebarwieniem się liści

3–7 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia   odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 4–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów, 2 zabiegi co 10–14 dni

3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia  3–7 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców 3–7 kg/ha
◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 3–7 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–35) 2 zabiegi co 14–21 dni

3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 3–7 kg/ha
◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89), 1–2 zabiegi co 5–14 dni 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni 3–7 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące  
Liczba zabiegów: 3–6.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

3–7 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 3–7 kg/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców, 1–2 zabiegi co 10–14 dni  3–7 kg/ha
◆ po zbiorach  3–7 kg/ha
◇ początek przebarwiania się liści  3–7 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść (BBCH 16–18)

5–7 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów - do fazy pogrubiania się kwiatostanów (BBCH 53–55)

5–7 kg/ha

◇ rozwój owoców - do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 71–75) 2 zabiegi co 10–14 dni

5–7 kg/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Liczba zabiegów: 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna – rozwój liści i koron 5–7 kg/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 5–7 kg/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.  
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

3–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

3–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia 

3–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

3–5 kg/ha

◇ początek dojrzewania pierwszych owoców 

3–5 kg/ha

◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni

3–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: do 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju kwiatostanów

3–5 kg/ha

◇ początek kwitnienia

3–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane– Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 
◇ rozwój liści i kwiatostanów 3–5 kg/ha
◇ początek kwitnienia 3–5 kg/ha

TRUSKAWKAplantacje fertygowane Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Liczba zabiegów: do 7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające)

◇ rozwój liści 3–5 kg/ha
◇ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 3–5 kg/ha
◇ początek kwitnienia 3–5 kg/ha
◇ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 14–21 dni 3–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 3–5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie: roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie:

roztwór 0,25–0,3%

◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia (jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu) 3–5 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym  (BBCH 15–17)

3–5 kg/ha
◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 3–5 kg/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1–3 kwiatostanie (BBCH 61–63) 3–5 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 3–5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 2.–3. gronie (BBCH 72–73) 3–5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 4.–5. gronie osiągnął (BBCH 74–76) 3–5 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

3–5 kg/ha
◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści 3–5 kg/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców, 1.–3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–73) 3–5 kg/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców 1–2 zabiegi co 7–14 dni (BBCH 74–81) 3–5 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

3–5 kg/ha

◇ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29) 1–2 zabiegi co 5–10 dni

3–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 3–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–5 kg/ha

DYNIA
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

3–5 kg/ha

◇ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29), 1–2 zabiegi co 5–10 dni

3–5 kg/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

3–5 kg/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 71–77)

3–5 kg/ha

CUKINIA
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 3–5 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29), 1–2 zabiegi co 5–10 dni 3–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 3–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–5 kg/ha
KABACZEK
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 3–5 kg/ha
◇ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29), 1–2 zabiegi co 5–10 dni 3–5 kg/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57) 3–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 3–5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

3–5 kg/ha
◇ wyraźnie widoczne 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41) 3–5 kg/ha
◆ cebula osiąga 30–50% typowej średnicy (BBCH 43–45) 3–5 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

3–5 kg/ha
◆ faza 7. liścia – widoczne 2  pędy boczne (BBCH 17–22) 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 3–5 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

3–5 kg/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 3–5 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 6-9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

3–5 kg/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 3–5 kg/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 3–5 kg/ha
◇ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48), 2 zabiegi co 7–14 dni 3–5 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 6-9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 3–5 kg/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 3–5 kg/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 3–5 kg/ha
◇ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48), 2 zabiegi co 7–14 dni 3–5 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 6-9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 3–5 kg/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 3–5 kg/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 3–5 kg/ha
◇ główka osiąga 60–80% typowej wielkości (BBCH 46–48), 2 zabiegi co 7–14 dni 3–5 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19)

3–5 kg/ha
◆ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) 3–5 kg/ha
◇ główka osiąga 20–70% typowej wielkości (BBCH 42–47) 3–5 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 7. liścia – główny pęd osiąga 30% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 17–33)

3–5 kg/ha
◇ główny pęd osiąga 40–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 34–37)  3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 3–5 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3–9 lub więcej liści (BBCH 13–19)

3–5 kg/ha
◆ zgrubienie osiąga 30–40% typowej wielkości (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3–9 lub więcej liści (BBCH 13–19) 3–5 kg/ha
◆ zgrubienie osiąga 30–40% typowej wielkości (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

3–5 kg/ha
◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 3–5 kg/ha
◆ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 3–5 kg/ha
◇ osiągnięte 60–80% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 46–48) 3–5 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)

3–5 kg/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–5 kg/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 3–5 kg/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–5 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 3–5 kg/ha
◇ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) 3–5 kg/ha
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–5 kg/ha

SELER
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady

3–5 kg/ha
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) 3–5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14)

3–5 kg/ha
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 3–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) 3–5 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3–5 liścia właściwego (BBCH 13–15)

3–5 kg/ha
◆ wzrost pędu, rozwinięte 1–5 międzywęźla (BBCH 31–35) 3–5 kg/ha
◇ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – początek rozwoju strąków, 10% strąków osiąga typową długość (BBCH 51–71) nie wykonywać zabiegów w czasie kwitnienia 3–5 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 3–5 liść właściwy (BBCH 13–15)

3–5 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29) 3–5 kg/ha
◇ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – początek rozwoju strąków, 10% strąków osiąga typową długość (BBCH 51–71) nie wykonywać zabiegów w czasie kwitnienia 3–5 kg/ha
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 6–9. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim zalecane 5–7 zabiegów (co 2.–3. koszenie) roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości) roztwór 0,25–0,3%

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: do 1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 rozwinięty 2. liść właściwy – faza 3. liścia (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Liczba zabiegów: 5–8. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie wiosenno-letnim 3–4 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy 1–2 zabiegi co 7–14 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 5–8. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie wiosenno-letnim 3–4 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy 1–2 zabiegi co 7–14 dni dla zwiększenia zimotrwałości podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ od okresu ukorzeniania sadzonek/rozsady 1–3 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 4–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wiosenno-letnim zalecane 3–5 zabiegi co 7–21 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wiosenno-letnim zalecane 2–4 zabiegi co 7–21 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim zalecane 2–4 zabiegi co 7–21 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%