PLONVIT®PHOSPHO

PLONVIT<sup>®</sup>PHOSPHO
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     2kg; 15kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PLONVIT® PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw w gruncie. 


PLONVIT® PHOSPHO skutecznie odżywia rośliny, wspomaga prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz jego regenerację, wpływa korzystnie na kwitnienie i rozwój organów generatywnych. 
Jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na fosfor – w czasie przygotowania roślin do spoczynku zimowego, podczas okresów występowania niskiej temperatury, a także na glebach kwaśnych i zasadowych. 


PLONVIT® PHOSPHO stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. 

W nawozie PLONVIT® PHOSPHO zastosowano Technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo skuteczny. 

 

 

Składniki g/kg  % (m/m)
Azot (N) całkowity 110 11,0
azot (N) amonowy (NH4) 92 9,2
azot (N) amidowy (NH2) 18 1,8
Pięciotlenek fosfofu (P2O5) 530 53,0
Tlenek potasu (K2O) 50 5,0
Tlenek magnezu (MgO) 1,0 0,10
Trójtlenek siarki (SO3) 8 0,8
 Bor (B) 0,30 0,030
Kobalt (Co) 0,01 0,001
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,30 0,030
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 1,50 0,150
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Molibden (Mo) 0,02 0,002
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Tytan (Ti) 0,01 0,001
Zastosowana w nawozie PLONVIT® PHOSPHO technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować PLONVIT® PHOSPHO w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  PLONVIT® PHOSPHO stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
  Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.
   
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  PLONVIT® PHOSPHO stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku).
  Stosując PLONVIT® PHOSPHO w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.
  Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.
  Roztwory stężone nawozów PLONVIT® NPK sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

2–5 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 2–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

2–5 kg/ha

PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia  2–5 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
 koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
 koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia 

2–5 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła 

2–5 kg/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

2–5 kg/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/ ◆ rozwój liści – krzewienie 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0).

2–5 kg/ha

◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

2–5 kg/ha

Wiosna:
◆  początek wzrostu pędu głównego

2–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

2–5 kg/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–5 kg/ha

RZEPAK JARY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

2–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

2–5 kg/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha
◇ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 2–5 kg/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

2–5 kg/ha

◆ faza 7.–8. liścia 

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy

2–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści

2–5 kg/ha

◇/◆ początek zakrywania międzyrzędzi
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania fosforu (np. niska zasobność gleby w fosfor, niska temperatura, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0).

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju korzenia spichrzowego 2–5 kg/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm)

2–5 kg/ha

◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm)

2–5 kg/ha

◇/◆ początek zawiązywania bulw: 1–2 zabiegi co 5–7 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian słabo zawiązujących bulwy.

2–5 kg/ha
◇ początek wzrostu bulw 2–5 kg/ha
◇ wzrost bulw: 1–3 zabiegi co 14–21 dni 2–5 kg/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po wschodach roślin

2–5 kg/ha

◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–5 kg/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–5 kg/ha
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–5 kg/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–5 kg/ha
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–5 kg/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–5 kg/ha
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–5 kg/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–5 kg/ha
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–5 kg/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–5 kg/ha
◆ tworzenie rozety 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj młody, nieowocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk 

2–5 kg/ha

◆ różowy pąk 

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców

2–5 kg/ha
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni 2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ zielony pąk 2–5 kg/ha
◇/◆ różowy pąk

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej temperatury gleby wczesną wiosną (<12°C).

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców 2–5 kg/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni 2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści 2–5 kg/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk 

2–5 kg/ha

◆ biały pąk 

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców 2–5 kg/ha
◇/◆ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o czerwonym zabarwieniu skórki.
2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści

2–5 kg/ha

◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości

2–5 kg/ha
◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnoczerwonym zabarwieniu owoców.
2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–5 kg/ha

CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (¨ optymalne, à opcjonalne):

◇/◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku występowania warunków nie sprzyjających pobieraniu fosforu z gleby.

2–5 kg/ha

◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnoczerwonym zabarwieniu owoców.

2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–5 kg/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–5 kg/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści

2–5 kg/ha

◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości

2–5 kg/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości  

◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości

2–5 kg/ha

◇ po zbiorach owoców

2–5 kg/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ pękanie i rozwój pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych 2–5 kg/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnym zabarwieniu owoców.
2–5 kg/ha
◇ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha

AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ koniec kwitnienia

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców 2–5 kg/ha

MALINA plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

2–5 kg/ha

◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

2–5 kg/ha

◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

2–5 kg/ha
◆ początek kwitnienia 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców 2–5 kg/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach owoców 2–5 kg/ha

MALINA plantacje bez fertygacji – malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów 

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia 

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców

2–5 kg/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach

2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach 2–5 kg/ha

PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 10–39) 1–2 zabiegi co 7–21 dni

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 51–54)

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 

2–5 kg/ha

◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89) 1–2 zabiegi co 5–14 dni

2–5 kg/ha

◇/◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także dla poprawy kondycji roślin w okresie budowania potencjału plonowania na przyszły sezon i zwiększenia zimotrwałości roślin

2–5 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji – plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków

2–5 kg/ha

◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

2–5 kg/ha

◇ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

2–5 kg/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2 zabiegi co 10–14 dni

2–5 kg/ha

◇ po zbiorach owoców

2–5 kg/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane – plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek rozwoju liści i kwiatostanów 2–5 kg/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów

2–5 kg/ha

◆ rozwój kwiatostanów

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia 2–5 kg/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 2–5 kg/ha
TRUSKAWKA plantacja bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzenia: przed spoczynkiem zimowym  2–5 kg/ha
◆ Wiosna: rozwój liści i koron 2–5 kg/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacja bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

2–5 kg/ha

◆ biały pąk 

2–5 kg/ha

◇ początek kwitnienia 

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców 

2–5 kg/ha

◆ początek dojrzewania owoców 

2–5 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie: roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie: roztwór 0,25–0,3%

◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha

POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17)

2–5 kg/ha

◆ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

2–5 kg/ha

◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72)

2–5 kg/ha

◇/◆ rozwój i dojrzewanie owoców 1–2 zabiegi co 7–21 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–5 kg/ha

PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

2–5 kg/ha

◇/◆ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści 1–2 zabiegi co 5–7 dni

Zabiegi traktować jako optymalne w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–5 kg/ha

◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61)

2–5 kg/ha

◆ rozwój owoców, 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76)

2–5 kg/ha

OGÓREK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

2–5 kg/ha

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–5 kg/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

2–5 kg/ha
◇ po pierwszym zbiorze ogórków 2–5 kg/ha

DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha

◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

2–5 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–5 kg/ha

CEBULA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść

2–5 kg/ha

◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady)

2–5 kg/ha
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 2–5 kg/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 2–5 kg/ha
◇ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 2–5 kg/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 2–5 kg/ha
◇ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości 2–5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–10 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–5 kg/ha

◇ wzrost liści

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju róży 2–5 kg/ha

KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–5 kg/ha

◇ wzrost liści

2–5 kg/ha
◇ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–5 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–5 kg/ha

◇ wzrost liści

2–5 kg/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–5 kg/ha
◇ wzrost liści 2–5 kg/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–5 kg/ha
◇ wzrost liści 2–5 kg/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–5 kg/ha
◇ wzrost liści 2–5 kg/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–5 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–5 kg/ha

◇ wzrost pędu głównego i liści

2–5 kg/ha
◇ ok. 50% główek uformowanych 2–5 kg/ha

KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek tworzenia zgrubienia 2–5 kg/ha
RZODKIEWKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ początek tworzenia zgrubienia 2–5 kg/ha

JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–5 kg/ha
◇ utworzone ok. 50% masy liściowej 2–5 kg/ha
WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pierwszych liści właściwych: 1–2 zabiegi co 7–10 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

2–5 kg/ha

◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać - korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43)

2–5 kg/ha

◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)

2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–5 kg/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać - korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–5 kg/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać - korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–5 kg/ha

SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Rozsada

◆ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 3. liścia właściwego (BBCH 11–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy
(BBCH 19/41–43)
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45)

2–5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 2–5 kg/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha
TRAWNIKI
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po ruszeniu wegetacji wiosennej 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla regeneracji systemu korzeniowego po zimie i szybszego rozwoju roślin roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości) roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu   korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ przed wystąpieniem chłodów wiosennych

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3% 
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu   korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3% 
◇ przed wystąpieniem chłodów wiosennych podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3% 
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3% 

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ od okresu ukorzeniania sadzonek/rozsady 1–3 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ w okresie ukorzeniania i w początkowych fazach rozwoju roślin 1–3 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ przed kwitnieniem i/lub na początku kwitnienia 1–2 zabiegi co 7–14

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
​​​​​opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%