PLONVIT®PHOSPHO

PLONVIT<sup>®</sup>PHOSPHO
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     2kg; 15kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PLONVIT® PHOSPHO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw w gruncie. 


PLONVIT® PHOSPHO skutecznie odżywia rośliny, wspomaga prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz jego regenerację, wpływa korzystnie na kwitnienie i rozwój organów generatywnych. 
Jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na fosfor – w czasie przygotowania roślin do spoczynku zimowego, podczas okresów występowania niskiej temperatury, a także na glebach kwaśnych i zasadowych. 


PLONVIT® PHOSPHO stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. 

W nawozie PLONVIT® PHOSPHO zastosowano Technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo skuteczny. 

 

 

Składniki g/kg  % (m/m)
Azot (N) całkowity 110 11,0
azot (N) amonowy (NH4) 92 9,2
azot (N) amidowy (NH2) 18 1,8
Pięciotlenek fosfofu (P2O5) 530 53,0
Tlenek potasu (K2O) 50 5,0
Tlenek magnezu (MgO) 1,0 0,10
Trójtlenek siarki (SO3) 8 0,8
 Bor (B) 0,30 0,030
Kobalt (Co) 0,01 0,001
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,30 0,030
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 1,50 0,150
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Molibden (Mo) 0,02 0,002
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Tytan (Ti) 0,01 0,001
Zastosowana w nawozie PLONVIT® PHOSPHO technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować PLONVIT® PHOSPHO w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  PLONVIT® PHOSPHO stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
  Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.
   
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  PLONVIT® PHOSPHO stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku).
  Stosując PLONVIT® PHOSPHO w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.
  Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.
  Roztwory stężone nawozów PLONVIT® NPK sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

2–5 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 2–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane

2–5 kg/ha

PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Jesień
◆ faza 3.–6. liścia
2–5 kg/ha
Wiosna
◆ kontynuacja krzewienia 
2–5 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
 koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–5 kg/ha
 koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia 

2–5 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła 

2–5 kg/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

2–5 kg/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/ ◆ rozwój liści – krzewienie 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0).

2–5 kg/ha

◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

2–5 kg/ha

Wiosna:
◆  początek wzrostu pędu głównego

2–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

2–5 kg/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–5 kg/ha

RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

2–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

2–5 kg/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha
◇ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 2–5 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

2–5 kg/ha

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

2–5 kg/ha

◇/◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem

Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, niska temperatura, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0).

2–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◇/◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania fosforu (np. niska zasobność gleby w fosfor, niska temperatura, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–5 kg/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 2–5 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

2–5 kg/ha

◇ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

2–5 kg/ha

◆ początek zawiązywania bulw (tuberyzacja, haczykowanie) – bulwy osiągają 10% typowej masy (BBCH 40–41)

2–5 kg/ha

◇/◆ bulwy osiągają 20% typowej masy – bulwy całkowicie pokryte skórką (BBCH 42–49) 1–4 zabiegi co 14–21 dni

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–5 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ po wschodach – liścienie całkowicie rozwinięte

2–5 kg/ha

◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

2–5 kg/ha
◆ rozwój pąków (pąkowanie) 2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 2–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj młody, nieowocujący sad
Liczba zabiegów: 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad 
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk 

2–5 kg/ha

◆ różowy pąk 

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców

2–5 kg/ha
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni 2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Liczba zabiegów: 2–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony pąk 2–5 kg/ha
◇/◆ różowy pąk

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej temperatury gleby wczesną wiosną (<12°C).

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców 2–5 kg/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni 2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści 2–5 kg/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych zrazami
Liczba zabiegów: 4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 2–5 kg/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–5 kg/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Liczba zabiegów: 3–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony pąk 

2–5 kg/ha

◆ biały pąk 

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców 2–5 kg/ha
◇/◆ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o czerwonym zabarwieniu skórki.
2–5 kg/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–5 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ biały pąk (BBCH 57–59)

2–5 kg/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71–72)

2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79) 2–5 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ biały pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71–72) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 70–90% typowej wielkości (BBCH 77–79) 2–5 kg/ha

BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ biały/różowy pąk (BBCH 57–59)

2–5 kg/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71)

2–5 kg/ha

◆ rozrastanie zalążni (BBCH 72)

2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71) 2–5 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha
ŚLIWA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 2–5 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71) 2–5 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 50–60% typowej wielkości (BBCH 75–76) 2–5 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ koniec kwitnienia

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców 2–5 kg/ha

MALINA plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 5–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

2–5 kg/ha

◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

2–5 kg/ha

◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

2–5 kg/ha
◆ początek kwitnienia 2–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców 2–5 kg/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach owoców 2–5 kg/ha

MALINA plantacje bez fertygacji – malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 5–8.      
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów 

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia 

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców

2–5 kg/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach

2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach 2–5 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 4–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 10–39) 1–2 zabiegi co 7–21 dni

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 51–54)

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 

2–5 kg/ha

◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89) 1–2 zabiegi co 5–14 dni

2–5 kg/ha

◇/◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także dla poprawy kondycji roślin w okresie budowania potencjału plonowania na przyszły sezon i zwiększenia zimotrwałości roślin

2–5 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 3–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pąków

2–5 kg/ha

◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

2–5 kg/ha

◇ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

2–5 kg/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców

2–5 kg/ha

◇ po zbiorach 

2–5 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów

2–5 kg/ha

◆ rozwój kwiatostanów

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia 2–5 kg/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 2–5 kg/ha
TRUSKAWKA plantacja bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Jesień w roku sadzenia: przed spoczynkiem zimowym  2–5 kg/ha
◆ Wiosna: rozwój liści i koron 2–5 kg/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacja bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Liczba zabiegów: 4–6.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

2–5 kg/ha

◆ biały pąk 

2–5 kg/ha

◇ początek kwitnienia 

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców 

2–5 kg/ha

◆ początek dojrzewania owoców 

2–5 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 5–7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające)

◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie: roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie: roztwór 0,25–0,3%

◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17)

2–5 kg/ha

◆ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

2–5 kg/ha

◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72)

2–5 kg/ha

◇/◆ rozwój i dojrzewanie owoców 1–2 zabiegi co 7–21 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–5 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

2–5 kg/ha

◇/◆ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści 1–2 zabiegi co 5–7 dni

Zabiegi traktować jako optymalne w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–5 kg/ha

◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61)

2–5 kg/ha

◆ rozwój owoców, 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76)

2–5 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

2–5 kg/ha

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–5 kg/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

2–5 kg/ha
◇ po pierwszym zbiorze ogórków 2–5 kg/ha

DYNIA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha

◇ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

2–5 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

2–5 kg/ha

◇ rozwój liści– początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 16–41)

2–5 kg/ha
◇ rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 43–45) 2–5 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–5 kg/ha

◇ faza 7. liścia – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 17–29)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–5 kg/ha

◇ rozwój liścipoczątek rozwoju róży (›1cm) (BBCH 17–41)

2–5 kg/ha
◇ róża osiąga 20–50% typowej wielkości (BBCH 42–45) 2–5 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–5 kg/ha

◇ rozwój liścipoczątek rozwoju główki (BBCH 17–41)

2–5 kg/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 2–5 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 2–5 kg/ha
◇ rozwój liścipoczątek rozwoju główki (BBCH 17–41) 2–5 kg/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 2–5 kg/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 2–5 kg/ha
◇ rozwój liścipoczątek rozwoju główki (BBCH 17–41) 2–5 kg/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 2–5 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 2–5 kg/ha
◇ rozwój liścipoczątek rozwoju główki (BBCH 17–41) 2–5 kg/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 2–5 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–5 kg/ha

◇ wzrost (wydłużanie) pędu – początek rozwoju pąków bocznych (BBCH 33–41)

2–5 kg/ha
◇ pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte – 70% rozgałęzień mocno zamkniętych(BBCH 43–47) 2–5 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: do 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zaczyna się tworzyć zgrubienie – zgrubienie osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: do 1. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zaczyna się tworzyć zgrubienie – zgrubienie osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

2–5 kg/ha
◇ rozwój pędu i liści (BBCH 33–45) 2–5 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

2–5 kg/ha

◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać - korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43)

2–5 kg/ha

◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)

2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–5 kg/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać - korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–5 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać - korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–5 kg/ha

SELER
Liczba zabiegów: rozsada – 1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Liczba zabiegów: uprawa w gruncie - 3–5. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada

◆ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 3. liścia właściwego (BBCH 11–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy
(BBCH 19/41–43)
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45)

2–5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 2–5 kg/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha

GROCH
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędu (BBCH 15–39)

2–5 kg/ha

◆ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju strąków, 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73) 2–5 kg/ha

FASOLA
Liczba zabiegów: 1–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15–29)

2–5 kg/ha

◆ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju strąków, 10–30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71–73) 2–5 kg/ha
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji wiosennej 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla regeneracji systemu korzeniowego po zimie i szybszego rozwoju roślin roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości) roztwór 0,25–0,3%

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 1–2. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ liścienie całkowicie rozwinięte – faza 2. liścia (BBCH 10–12)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ 3–5 dni przed wysadzeniem na miejsce stałe (BBCH 13–14) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu   korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ przed wystąpieniem chłodów wiosennych

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3% 
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu   korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3% 
◇ przed wystąpieniem chłodów wiosennych podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3% 
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3% 

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ od okresu ukorzeniania sadzonek/rozsady 1–3 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 2–7. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie ukorzeniania i w początkowych fazach rozwoju roślin 1–3 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ przed kwitnieniem i/lub na początku kwitnienia 1–2 zabiegi co 7–14

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
​​​​​opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE 
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych 2–4 zabiegi co 10–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
​​​​​​opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ jesienią 1–2 zabiegi co 10–14 dni w celu poprawy zimotrwałości roślin podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
​​​​​​opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych 2–4 zabiegi co 10–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
​​​​​​opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ jesienią 1–2 zabiegi co 10–14 dni w celu poprawy zimotrwałości roślin podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
​​​​​​opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%