FOSTAR®

FOSTAR<sup>®</sup>
Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne
Techniki zastosowania
Oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
 •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

FOSTAR® to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom fosfor.

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 70 5,0
azot (N) mocznikowy (NH2) 70 5,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 500 35,0


FOSTAR® stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem fosforu w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na fosfor. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie lub wysokie pH, niska wilgotność i temperatura gleby tj.‹12°C, niska zawartość próchnicy).
FOSTAR® stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza fosfor łatwo przyswajalny przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek.


Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru fosforu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość fosforu (ukryte niedobory).


Fosfor (P) dostarczany w nawozie FOSTAR® korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez: 

 • wczesne rozpoczęcie wegetacji i szybki wzrost roślin w okresie wiosennym
 • intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego - lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby
 • zwiększenie odporności roślin na stresy, w tym suszę, choroby, wyleganie i niską temperaturę (poprawa zimotrwałości
  i mrozoodporności upraw ozimych oraz korzystny wpływ na regenerację uszkodzeń pozimowych i innych)
 • poprawę intensywności kwitnienia
 • prawidłowy wzrost roślin oraz ich rozwój generatywny (np. lepsze zaziarnienie kłosów, zwiększenie ilości nasion w łuszczynach)
 • poprawę jakości materiału siewnego (siła kiełkowania nasion) oraz surowca w przemyśle piwowarskim
 • przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania owoców (np. poprawa jędrności, wielkości i wybarwienia owoców)
 • zwiększenie wartości biologicznej plonu: wyższa zawartość białka, aminokwasów egzogennych, witamin, karotenu i cukrowców

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować FOSTAR® w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

 

FOSTAR® stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.


Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

2–6 l/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

2–6 l/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 2–6 l/ha

PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):


◆ rozwój liści – krzewienie 

2–6 l/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

2–6 l/ha

PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia  2–6 l/ha

◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia 

2–6 l/ha

◇/◆ wzrost źdźbła 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 2–6 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–6 l/ha

◇/◆ wzrost źdźbła  

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 2–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–6 l/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków

2–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–6 l/ha
 koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–6 l/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

2–6 l/ha
 koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

2–6 l/ha
 faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa  2–6 l/ha
 koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–6 l/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

2–6 l/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–6 l/ha

◇/◆  faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–6 l/ha

◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 

2–6 l/ha

ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–6 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także w celu zwiększenia skuteczności zawiązywania ziarniaków.

2–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–6 l/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ rozwój liści – krzewienie 
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0).

2–6 l/ha

◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego

2–6 l/ha

koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 

2–6 l/ha

RZEPAK OZIMY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

2–6 l/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

2–6 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

2–6 l/ha
◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–6 l/ha

RZEPAK JARY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

2–6 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

2–6 l/ha

◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn 2–6 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–6 l/ha
◇ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 2–6 l/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 2–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–6 l/ha

KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

2–6 l/ha

◆ faza 7.–8. liścia 

2–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy

2–6 l/ha

BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści

2–6 l/ha

◇/◆ początek zakrywania międzyrzędzi
Zabieg traktować jako optymalny w warunkach utrudnionego pobierania fosforu (np. niska zasobność gleby w fosfor, niska temperatura, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,5 lub powyżej 7,0).

2–6 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia spichrzowego 2–6 l/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm)

4–6 l/ha
◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm) 4–6 l/ha

◇/◆ początek zawiązywania bulw: 1–2 zabiegi co 5–7 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian słabo zawiązujących bulwy.

4–6 l/ha
◇ początek wzrostu bulw 4–6 l/ha
◇ wzrost bulw: 1–3 zabiegi co 14–21 dni 4–6 l/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ po wschodach roślin

2–6 l/ha

◆  rozwój pierwszych liści trójlistkowych

2–6 l/ha

◆ początek rozwoju pąków kwiatowych

2–6 l/ha

◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–6 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–6 l/ha
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 2–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–6 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–6 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–6 l/ha
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 2–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–6 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–6 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–6 l/ha
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 2–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–6 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–6 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–6 l/ha
◆ rozwój pierwszych liści właściwych 2–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–6 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–6 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin 2–6 l/ha
◆ tworzenie rozety 2–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–6 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku trudnych warunków uprawy (niewłaściwe pH, słabe brodawkowanie).
2–6 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: rozwój liści 3–6 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji  owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk

3–6 l/ha

◆ różowy pąk

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców

3–6 l/ha
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni 3–6 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
3–6 l/ha

JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk 3–6 l/ha
◇/◆ różowy pąk
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej temperatury gleby wczesną wiosną (<12°C).
3–6 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 3–6 l/ha
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni 3–6 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
3–6 l/ha

JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści 3–6 l/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha

JABŁOŃ – szkółki drzewek szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści 3–6 l/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 3–6 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–6 l/ha

GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ zielony pąk 

3–6 l/ha

◆ biały pąk 

3–6 l/ha
 koniec kwitnienia: większość płatków opadła 3–6 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 3–6 l/ha

◇/◆ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku odmian o czerwonym zabarwieniu skórki

3–6 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
3–6 l/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści

3–6 l/ha

◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości

3–6 l/ha
◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnoczerwonym zabarwieniu owoców.
3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha
CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku występowania warunków nie sprzyjających pobieraniu fosforu z gleby.

3–6 l/ha

◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnoczerwonym zabarwieniu owoców.

3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–6 l/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści

3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ pękanie i rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych 3–6 l/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści 3–6 l/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 3–6 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–6 l/ha
◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnym zabarwieniu owoców.
3–6 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ koniec kwitnienia

3–6 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 3–6 l/ha

MALINA plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

3–6 l/ha
◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 3–6 l/ha

◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości

3–6 l/ha

◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów

3–6 l/ha

◆ początek kwitnienia

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju pierwszych owoców

3–6 l/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach owoców 3–6 l/ha

MALINA plantacje bez fertygacji – malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 7–21 dni

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów 

3–6 l/ha

◆ początek kwitnienia  

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 3–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni po kolejnych zbiorach

3–6 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach 3–6 l/ha

PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 10–39) 1-2 zabiegi co 7–21 dni

3–6 l/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 51–54) 3–6 l/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 

3–6 l/ha

◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89) 1–2 zabiegi co 5–14 dni

3–6 l/ha

◇/◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0), a także dla poprawy kondycji roślin w okresie budowania potencjału plonowania na przyszły sezon i zwiększenia zimotrwałości roślin

3–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacja bez fertygacji  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków

3–6 l/ha
◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów 3–6 l/ha

◇ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia

3–6 l/ha

◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

3–6 l/ha

◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2 zabiegi co 10–14 dni

3–6 l/ha

◇ po zbiorach owoców

3–6 l/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje fertygowane – plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści i kwiatostanów 3–6 l/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów

3–6 l/ha

◆ rozwój kwiatostanów

3–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia 3–6 l/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 3–6 l/ha
TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzenia: przed spoczynkiem zimowym 
3–6 l/ha
◆ Wiosna: rozwój liści i koron 3–6 l/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

3–6 l/ha

◆ biały pak 

3–6 l/ha

◇ początek kwitnienia 

3–6 l/ha

◆ początek rozwoju owoców 

3–6 l/ha
◆ początek dojrzewania owoców  3–6 l/ha
◆ po zbiorach owoców 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆ Wiosna: rozwój liści 3–6 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–6 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 3–6 l/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–6 l/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie: roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie: roztwór 0,25–0,3%

◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści 3–6 l/ha
◆ Wiosna: rozwój liści 3–6 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–6 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–6 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 3–6 l/ha

POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17) 2–6 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–6 l/ha

◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

2–6 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71–72) 2–6 l/ha

◇/◆ rozwój i dojrzewanie owoców 1–2 zabiegi co 7–21 dni

Zabiegi traktować jako optymalne w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu oraz w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–6 l/ha

PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

2–6 l/ha

◇/◆ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści 1–2 zabiegi co 5–7 dni
Zabiegi traktować jako optymalne w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0)

2–6 l/ha

◇ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53)

2–6 l/ha
 widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 2–6 l/ha

◆ rozwój owoców, 4.–6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74–76)

2–6 l/ha

OGÓREK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 2–6 l/ha

◇ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–6 l/ha

◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

2–6 l/ha

◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

2–6 l/ha
◇ po pierwszym zbiorze ogórków 2–6 l/ha

CEBULA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść

2–6 l/ha

◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady)

2–6 l/ha
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości 2–6 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 2–6 l/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 2–6 l/ha
◇ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości 2–6 l/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 2–6 l/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 2–6 l/ha
◇ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości 2–6 l/ha

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–10 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–6 l/ha

◇ wzrost liści

2–6 l/ha
◇ początek rozwoju róży 2–6 l/ha

KALAFIOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–6 l/ha

◇ wzrost liści

2–6 l/ha
◇ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–6 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–6 l/ha
◇ wzrost liści 2–6 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–6 l/ha
◇ wzrost liści 2–6 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–6 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–6 l/ha
◇ wzrost liści 2–6 l/ha
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47) 2–6 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–6 l/ha
◇ wzrost liści 2–6 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 2–6 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–6 l/ha

◇ wzrost pędu głównego i liści

2–6 l/ha
◇ ok. 50% główek uformowanych 2–6 l/ha

KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek tworzenia zgrubienia 2–6 l/ha
RZODKIEWKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ początek tworzenia zgrubienia 2–6 l/ha

JARMUŻ
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

2–6 l/ha
◇ utworzone ok. 50% masy liściowej 2–6 l/ha

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pierwszych liści właściwych: 1–2 zabiegi co 7–10 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

2–6 l/ha

◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43)

2–6 l/ha

◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)

2–6 l/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–6 l/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 2–6 l/ha
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44) 2–6 l/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–6 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 2–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43) 2–6 l/ha
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44) 2–6 l/ha
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45) 2–6 l/ha

SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Rozsada:
◆ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 3. liścia właściwego (BBCH 11–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

 Uprawa w gruncie:

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy
(BBCH 19/41–43)
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45)

2–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 2–6 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 2–6 l/ha
początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 2–6 l/ha
TRAWNIKI
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po ruszeniu wegetacji wiosennej 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla regeneracji systemu korzeniowego po zimie i szybszego rozwoju roślin) roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości) roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ w okresach chłodów wiosennych

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
pryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ w okresie przygotowania roślin do zimy

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w okresach chłodów wiosennych podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ od okresu ukorzeniania sadzonek/rozsady 1–3 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ w okresie ukorzeniania i w początkowych fazach rozwoju roślin 1–3 zabiegi co 7–14 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◆ przed kwitnieniem i/lub na początku kwitnienia 1–2 zabiegi co 7–14

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%