NITROMAG®

NITROMAG<sup>®</sup>
Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

NITROMAG® to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom azot i inne składniki pokarmowe.

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 370 27,5
azot (N) azotanowy (NO3) 68 5,0
azot (N) amonowy (NH4) 42 3,2
azot (N) amidowy (NH2) 260 19,3
Tlenek magnezu (MgO) 40 3,0
Trójtlenek siarki (SO3) 9,5 0,7
Bor (B) 0,35 0,025
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 3,00 0,220
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 0,40 0,030
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 11,0 0,800
Molibden (Mo) 0,05 0,004
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,27 0,020


NITROMAG® stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem azotu w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niska wilgotność, niska temperatura, gleby bardzo lekkie i lekkie, na stanowiskach gdzie pozostawiono resztki pożniwne). 
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. Dostarcza azot, magnez i mikroelementy w formach łatwo przyswajalnych dla roślin w fazach największego zapotrzebowania na te składniki.

Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku słabego wzrostu roślin, występowania wizualnych objawów niedoboru azotu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość azotu (ukryte niedobory).


Azot jest podstawowym pierwiastkiem plonotwórczym. Dostarczany w nawozie NITROMAG® korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:

  • intensyfikację przyrostu biomasy nadziemnej i systemu korzeniowego 
  • zwiększenie zawartości chlorofilu i intensyfikację fotosyntezy
  • prawidłowy wzrost i rozwój roślin
  • intensyfikację krzewienia zbóż
  • intensyfikację wzrostu organów stanowiących plon (ziarniaki, nasiona, owoce, bulwy itd.)
  • regenerację uszkodzeń po wystąpieniu czynników stresowych
  • wzrost zawartości białka, cukrów, karotenoidów oraz witamin B1 i B2.

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować NITROMAG w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.


NITROMAG® stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.


Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: faza 3.–4. liścia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

4–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

4–6 l/ha
PSZENICA JARA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści – krzewienie  4–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła  4–6 l/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 4–6 l/ha
PSZENŻYTO OZIME
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: faza 3.–4. liścia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia  4–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła  4–6 l/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 4–6 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

4–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła  4–6 l/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków ( z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
◆ Wiosna : początek wzrostu źdźbła 4–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 4–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

4–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 4–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha

◇/◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

4–6 l/ha
ŻYTO OZIME
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalneuzupełniające):

◇/◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 4–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  4–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  4–6 l/ha
ŻYTO JARE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalneuzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

4–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

4–6 l/ha
 koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  4–6 l/ha
OWIES 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści – krzewienie 4–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego  4–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  4–6 l/ha
RZEPAK ozimy
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇/◆ faza 4.–6. liścia 
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
Wiosna 
◆ początek wzrostu pędu głównego
4–6 l/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni   4–6 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny („na opadający płatek”) w przypadku słabej kondycji roślin lub niewystarczającej dostępności azotu do wytworzenia maksymalnego plonu.
4–6 l/ha

RZEPAK jary
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

4–6 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

4–6 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny („na opadający płatek”) w przypadku słabej kondycji roślin lub niewystarczającej dostępności azotu do wytworzenia maksymalnego plonu.
4–6 l/ha

SŁONECZNIK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 4–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 4–6 l/ha

LEN
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 4–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 4–6 l/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 4–6 l/ha
KUKURYDZA 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście 4–6 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 4–6 l/ha
◇ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 4–6 l/ha
BURAK CUKROWY
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16) 4–6 l/ha
◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 4–6 l/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 4–6 l/ha
ZIEMNIAK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16) 4–6 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39) 4–6 l/ha
◇ rozwój bulw (BBCH 40–45)  4–6 l/ha

SOJA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści i początek rozwoju pędów bocznych
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH poniżej 6,5 lub przy ograniczonym brodawkowaniu.

2–3 l/ha
◇ rozwój pąków (pąkowanie) 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 2–3 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–3 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–3 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad  
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk

2–3 l/ha
◆ różowy pąk 2–3 l/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 2–3 l/ha
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk 2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści 2–3 l/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 2–3 l/ha
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 2–3 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–3 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych zrazami
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści 2–3 l/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 2–3 l/ha
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 2–3 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–3 l/ha
GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk 2–3 l/ha
◆ biały pąk 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 2–3 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–3 l/ha
CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha
BRZOSKWINIA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59 ) 2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–3 l/ha
MORELA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59 ) 2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–3 l/ha
ŚLIWA 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59 ) 2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–3 l/ha
AGREST
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha
MALINA   plantacje bez fertygacji  –  malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 2–3 l/ha
◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 2–3 l/ha
◆ pierwsze pędy osiągają docelową długość 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 2–3 l/ha
MALINA   plantacje bez fertygacji    malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów: 2 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 2–3 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny 2–3 l/ha
PORZECZKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39) 2–3 l/ha
◆ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54) 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny  2–3 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacja niefertygowana  plantacje owocujące
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pąków  2–3 l/ha
◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów 2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 2–3 l/ha
◇ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców  2–3 l/ha
◆ po zbiorach, 1–2 zabiegi co 14–21 dni 2–3 l/ha

WINOROŚL
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów 2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów 2–3 l/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha
TRUSKAWKA  plantacje bez ferygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści i koron 2–3 l/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–3 l/ha
TRUSKAWKA  plantacje bez ferygacji  – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści 2–3 l/ha
◆ biały pąk  2–3 l/ha

◆ początek kwitnienia  

2–3 l/ha

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni
W przypadku koszenia liści, zabieg wykonać w fazie 2–3 rozwiniętych, nowych liści.
2–3 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–3 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–3 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–3 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–3 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 2–3 l/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–3 l/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–3 l/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–3 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–3 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–3 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–3 l/ha
POMIDOR
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18) 2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 2–3 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–3 l/ha
PAPRYKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięte 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 59–61) 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców, 1.–2. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–72) 2–3 l/ha
OGÓREK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 2–3 l/ha
◆ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19) 2–3 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 2–3 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
DYNIA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 2–3 l/ha
◆ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19) 2–3 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 2–3 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
WARZYWA CEBULOWE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)  4–6 l/ha
◆ rozwój liści (BBCH 16–19)  4–6 l/ha
◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
◇ rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 44–45) 4–6 l/ha
BROKUŁ 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 4–6 l/ha
◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22) 4–6 l/ha
◆ widoczne 3–8 pędy boczne (BBCH 23–28) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju róży (BBCH 41) 4–6 l/ha
KALAFIOR 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 4–6 l/ha
◆ faza 7.– 8. liścia (BBCH 17–18) 4–6 l/ha
◆ faza 9 i więcej liści (BBCH 19) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju róży (BBCH 41) 4–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 4–6 l/ha
◆ faza 7–9 i więcej liści (BBCH 17–19) 4–6 l/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 4–6 l/ha
◆ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 4–6 l/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 4–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 4–6 l/ha
◆ faza 7–9 i więcej liści (BBCH 17–19) 4–6 l/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 4–6 l/ha
◆ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 4–6 l/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 4–6 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 4–6 l/ha
◆ faza 7–9 i więcej liści (BBCH 17–19) 4–6 l/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 4–6 l/ha
◆ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 4–6 l/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 4–6 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–5. liścia (BBCH 13–15) 2–3 l/ha
◆ faza 6–9 i więcej liści (BBCH 16–19) 2–3 l/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 2–3 l/ha
◇ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–3 l/ha
KAPUSTA BRUKSELSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 4–6 l/ha
◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37)  4–6 l/ha
◆ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
◇ 40–50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 44–45) 4–6 l/ha
KALAREPA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 2–3 l/ha
RZODKIEWKA 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 2–3 l/ha
JARMUŻ 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 4–6 l/ha
◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 4–6 l/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 4–6 l/ha
MARCHEW
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 4–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszezrać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 4–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
PIETRUSZKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 4–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszezrać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 4–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
PASTERNAK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 4–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszezrać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 4–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
SELER
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada

◇ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%  opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%%

Uprawa w gruncie

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy
(BBCH 19/41–42)
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)

4–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 4–6 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 4–6 l/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
TRAWNIKI
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie wiosenno-letnim 4–5 zabiegów po kolejnych koszeniach trawnika (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) roztwór 0,25–0,3%
ROZSADA WARZYW 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające): 
◆ liścienie całkowicie rozwinięte – faza 2. liścia (BBCH 10–12)

podlewanie 
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ 7–10 dni po  pierwszym zabiegu podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w początkowych fazach rozwoju 1–2 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wiosennym (do końca lata) 2–4 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY MAŁOOBSZAROWE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rośliny wieloletnie – po ruszeniu wegetacji wiosennej, rośliny jednoroczne – od fazy rozwoju liści, 2–3 zabiegi co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w późniejszym okresie wegetacji – w przypadku słabej kondycji roślin (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rośliny wieloletnie – po ruszeniu wegetacji wiosennej, rośliny jednoroczne – od fazy rozwoju liści, 2–3 zabiegi co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w późniejszym okresie wegetacji – w przypadku słabej kondycji roślin (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%