NITROMAG®

NITROMAG<sup>®</sup>
Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
  •     5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

NITROMAG® to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu (370 g N w 1 litrze), wzbogacony w magnez i mikroelementy. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom azot i inne składniki pokarmowe.

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 370 27,5
azot (N) azotanowy (NO3) 68 5,0
azot (N) amonowy (NH4) 42 3,2
azot (N) amidowy (NH2) 260 19,3
Tlenek magnezu (MgO) 40 3,0
Trójtlenek siarki (SO3) 9,5 0,7
Bor (B) 0,35 0,025
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 3,00 0,220
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 0,40 0,030
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 11,0 0,800
Molibden (Mo) 0,05 0,004
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,27 0,020


NITROMAG® stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem azotu w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niska wilgotność, niska temperatura, gleby bardzo lekkie i lekkie, na stanowiskach gdzie pozostawiono resztki pożniwne). 
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. Dostarcza azot, magnez i mikroelementy w formach łatwo przyswajalnych dla roślin w fazach największego zapotrzebowania na te składniki.

Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku słabego wzrostu roślin, występowania wizualnych objawów niedoboru azotu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość azotu (ukryte niedobory).


Azot jest podstawowym pierwiastkiem plonotwórczym. Dostarczany w nawozie NITROMAG® korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:

  • intensyfikację przyrostu biomasy nadziemnej i systemu korzeniowego 
  • zwiększenie zawartości chlorofilu i intensyfikację fotosyntezy
  • prawidłowy wzrost i rozwój roślin
  • intensyfikację krzewienia zbóż
  • intensyfikację wzrostu organów stanowiących plon (ziarniaki, nasiona, owoce, bulwy itd.)
  • regenerację uszkodzeń po wystąpieniu czynników stresowych
  • wzrost zawartości białka, cukrów, karotenoidów oraz witamin B1 i B2.

W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować NITROMAG w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. 
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.


NITROMAG® stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.


Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ Jesień: faza 3.–4. liścia 
Termin zabiegu  traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

4–6 l/ha

◆ wzrost źdźbła 

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

4–6 l/ha
PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – krzewienie  4–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła  4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 4–6 l/ha
PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ Jesień: faza 3.–4. liścia 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia  4–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła  4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 4–6 l/ha
PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – krzewienie 

4–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła  4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
◆ Wiosna : początek wzrostu źdźbła 4–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 4–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

4–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 4–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 4–6 l/ha

JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha

◇/◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 4–6 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

4–6 l/ha
ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 4–6 l/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  4–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  4–6 l/ha
ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła 

4–6 l/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

4–6 l/ha
 koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  4–6 l/ha
OWIES 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści – krzewienie 4–6 l/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego  4–6 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  4–6 l/ha
RZEPAK ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień
◇/◆ faza 4.–6. liścia 
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

4–6 l/ha
Wiosna 
◆ początek wzrostu pędu głównego
4–6 l/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni   4–6 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny („na opadający płatek”) w przypadku słabej kondycji roślin lub niewystarczającej dostępności azotu do wytworzenia maksymalnego plonu.
4–6 l/ha

RZEPAK jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

4–6 l/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

4–6 l/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny („na opadający płatek”) w przypadku słabej kondycji roślin lub niewystarczającej dostępności azotu do wytworzenia maksymalnego plonu.
4–6 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16) 4–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 4–6 l/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14) 4–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 4–6 l/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 4–6 l/ha
KUKURYDZA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 2.–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście) 4–6 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia  4–6 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy 4–6 l/ha
BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek rozwoju liści 4–6 l/ha
◆ początek zakrywania międzyrzędzi 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia spichrzowego 4–6 l/ha
ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm) 4–6 l/ha
◆ wzrost pędów i liści (wysokość roślin ˃15 cm) 4–6 l/ha
◇ bulwy osiągają ok. 50% finalnej masy 4–6 l/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ rozwój pierwszych liści trójlistkowych
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH <6,5 lub przy spodziewanym słabym brodawkowaniu

2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha

◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku ograniczonej, przez niekorzystne warunki pogodowe, fotosyntezy lub przy słabym brodawkowaniu.

2–3 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ rozwój pierwszych liści właściwych
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH <6,5 lub przy spodziewanym słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku ograniczonej, przez niekorzystne warunki pogodowe, fotosyntezy lub przy słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ rozwój pierwszych liści właściwych
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH <6,5 lub przy spodziewanym słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku ograniczonej, przez niekorzystne warunki pogodowe, fotosyntezy lub przy słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ rozwój pierwszych liści właściwych
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH <6,5 lub przy spodziewanym słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku ograniczonej, przez niekorzystne warunki pogodowe, fotosyntezy lub przy słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ rozwój pierwszych liści właściwych
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH <6,5 lub przy spodziewanym słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku ograniczonej, przez niekorzystne warunki pogodowe, fotosyntezy lub przy słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇/◆ tworzenie rozety
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH <6,5 lub przy spodziewanym słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◇/◆ początek rozwoju strąków i nasion
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku ograniczonej, przez niekorzystne warunki pogodowe, fotosyntezy lub przy słabym brodawkowaniu.
2–3 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji  młody, nieowocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–3 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–3 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacj owocujący sad  
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ zielony pąk

2–3 l/ha
◆ różowy pąk 2–3 l/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców 2–3 l/ha
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane  owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ zielony pąk 2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści 2–3 l/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 2–3 l/ha
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści 2–3 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–3 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek  szkółka drzewek szczepionych zrazami
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści 2–3 l/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 2–3 l/ha
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści 2–3 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 2–3 l/ha
GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ zielony pąk 2–3 l/ha
◆ biały pąk 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 2–3 l/ha
◇/◆ po zbiorze owoców
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.
2–3 l/ha
CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha
CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po zbiorach owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha
BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 7–10 dni 2–3 l/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 7–10 dni 2–3 l/ha
MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆pękanie i rozwój pąków kwiatowych
Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.

2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 7–10 dni 2–3 l/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◇ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 7–10 dni 2–3 l/ha
AGREST
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni 2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha
MALINA   plantacje bez fertygacji  –  malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 2–3 l/ha
◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 2–3 l/ha
◆ pierwsze pędy osiągają docelową długość 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 2–3 l/ha
MALINA   plantacje bez fertygacji    malina letnia – odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści i pędów: 2 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 2–3 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny 2–3 l/ha
PORZECZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39) 2–3 l/ha
◆ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54) 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny  2–3 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacja niefertygowana  plantacje owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwój pąków  2–3 l/ha
◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów 2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 2–3 l/ha
◇ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców  2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni 2–3 l/ha

WINOROŚL
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek rozwoju liści i nowych pędów 2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów 2–3 l/ha
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu: 1–2 zabiegi co 10–14 dni 2–3 l/ha
TRUSKAWKA  plantacje bez ferygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści i koron 2–3 l/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–3 l/ha
TRUSKAWKA  plantacje bez ferygacji  – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści 2–3 l/ha
◆ biały pąk  2–3 l/ha

◆ początek kwitnienia  

2–3 l/ha

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

2–3 l/ha
◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni
W przypadku koszenia liści, zabieg wykonać w fazie 2–3 rozwiniętych, nowych liści.
2–3 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–3 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–3 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–3 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–3 l/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 2–3 l/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–3 l/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–3 l/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–3 l/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–3 l/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–3 l/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–3 l/ha
POMIDOR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18) 2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 2–3 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–3 l/ha
PAPRYKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięte 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 59–61) 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców, 1.–2. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–72) 2–3 l/ha
OGÓREK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 2–3 l/ha
◆ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19) 2–3 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 2–3 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
DYNIA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 2–3 l/ha
◆ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19) 2–3 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 2–3 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
CEBULA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 4–6 l/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 4–6 l/ha
◆ początek formowania się główki cebuli 4–6 l/ha
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości 4–6 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 4–6 l/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 4–6 l/ha
◆ początek formowania się główki czosnku 4–6 l/ha
◇ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości 4–6 l/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 4–6 l/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 4–6 l/ha
◆ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru 4–6 l/ha
◇ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości 4–6 l/ha

Warzywa cebulowe - produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–10 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek rozwoju róży: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 4–6 l/ha
KALAFIOR 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek rozwoju róży: 1–2 zabiegi co 7–14 dni 4–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek formowania się główki: 2 zabiegi co 14–21 dni 4–6 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 4–6 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek formowania się główki: 2 zabiegi co 14–21 dni 4–6 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 4–6 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◆ początek formowania się główki: 2 zabiegi co 14–21 dni 4–6 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 4–6 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost liści 4–6 l/ha
◇ początek formowania się główki: 2 zabiegi co 14–21 dni 4–6 l/ha
KAPUSTA BRUKSELSKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 4–6 l/ha
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych) 4–6 l/ha
◇ ok. 50% główek uformowanych 4–6 l/ha
KALAREPA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 2–3 l/ha
RZODKIEWKA 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ po wschodach roślin – rozwój liści 2–3 l/ha
JARMUŻ 
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 4–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 4–6 l/ha
◇ utworzone ok. 50% masy liściowej 4–6 l/ha

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój pierwszych liści właściwych: 1–2 zabiegi co 7–10 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%  opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
MARCHEW
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 4–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszezrać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 4–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
PIETRUSZKA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 4–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszezrać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 4–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
PASTERNAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 4–6 l/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszezrać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 4–6 l/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 4–6 l/ha
SELER
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Rozsada

◇ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%  opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy
(BBCH 19/41–42)
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)

4–6 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 4–6 l/ha
faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 4–6 l/ha
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 4–6 l/ha
TRAWNIKI
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po ruszeniu wegetacji roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie wiosenno-letnim 4–5 zabiegów po kolejnych koszeniach trawnika (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ w początkowych fazach rozwoju 1–2 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ w okresie wiosennym (do końca lata) 2–4 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%