SULVIT

SULVIT<sup>™<sup>
Płynny wysoko skoncentrowany nawóz zawierający łatwo przyswajalną przez rośliny siarkę 760 g SO3 w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
 •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

SULVIT™ to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz siarkowy (760 g SO3 w 1 litrze) przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin lub do stosowania doglebowo łącznie z płynnymi nawozami azotowymi (np. RSM). Jest szczególnie polecany w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do siarki, a także w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot.

SULVIT™ stosowany doglebowo jako dodatek do płynnych nawozów azotowych (np. RSM), zapobiega stratom azotu (inhibitor przemian azotu).

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 200 15,0
azot (N) amonowy (NH4) 140 10,5
azot (N) amidowy (NH2) 60 4,5
Trójtlenek siarki (SO3) 760 57,5
Siarka (S) 304 23,0


SULVIT stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem siarki w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot (siarka jest niezbędna roślinom do wykorzystania azotu z gleby i nawozów) oraz w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do siarki (np. rzepak, kapusta, kalafior, gorczyca, rzodkiewka, cebula, czosnek, rośliny motylkowe), a także w uprawach roślin o dużych wymaganiach w stosunku do azotu (np. zboża). Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność siarki dla roślin (niska temperatura i wilgotność gleby, gleby lekkie, wysoka zawartość wapnia w glebie). SULVIT™  stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza siarkę łatwo przyswajalną przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek.

 

Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru siarki na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość siarki (ukryte niedobory).

Siarka (S) dostarczana w nawozie SULVIT™ korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:

 • zwiększenie efektywności nawożenia azotowego, lepsze pobieranie azotu z gleby
 • wzmocnienie energii wiązania wolnego azotu przez bakterie glebowe (np. Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum)
 • intensyfikację procesu fotosyntezy - zwiększa biomasę roślin
 • prawidłowy przebieg syntezy białek i tłuszczów
 • zwiększenie zawartości białka - aminokwasów egzogennych w plonie (np. poprawa wartości wypiekowej mąki)
 • poprawę zawiązywania ziarniaków i nasion
 • zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki
 • zwiększenie odporności na stres suszy
 • wzrost mrozoodporności.
 1. ZABIEGI DOLISTNE 
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować SULVIT™ w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
  Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
   
 2. STOSOWANIE ŁĄCZNIE z RSM (lub z innymi płynnymi nawozami azotowymi)
  SULVIT™ można stosować łącznie z roztworem saletrzano–mocznikowym RSM w celu zwiększenia efektywności wykorzystania azotu (siarka zawarta w SULVICIE jest inhibitorem ureazy i nitrogenazy).
  Dawkowanie: 2–4 l nawozu SULVIT™ na 100 l RSM.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: faza 3.–4. liścia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇/◆  Wiosna: krzewienie

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę. 

 Zabiegi dolistne:

5 l/ha

 Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇/◆  wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę. 

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 

(z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

PSZENICA JARA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆  rozwój liści – krzewienie 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇/◆  wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

 Zabiegi dolistne:

5 l/ha

 Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków

(z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

 Zabiegi dolistne:

5 l/ha

▪Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

PSZENŻYTO OZIME
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ Jesień: faza 3.–4. liścia 

 Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

 Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

 Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

PSZENŻYTO JARE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści – krzewienie

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ wzrost źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

 

◇/◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę, a także w przypadku stosowania RSM.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆  rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę, a także w przypadku stosowania RSM.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:

5 l/ha

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:

◇ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

5 l/ha

Wiosna:

◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

5 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na stanowiskach z niską zawartością azotu mineralnego.

5 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

5 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na stanowiskach z niską zawartością azotu mineralnego.

5 l/ha

ŻYTO OZIME
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

5 l/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny: 5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  5 l/ha
ŻYTO JARE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny: 5 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

5 l/ha

OWIES
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści – krzewienie

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

5 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 5 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 5 l/ha

RZEPAK ozimy
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Późne lato: przed siewem – do fazy 4. liścia
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku stosowania RSM.

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ Jesień: faza 4.–8. liścia 
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabieg dolistny:
5 l/ha

◇/◆  Wiosna: początek wzrostu pędu głównego

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM
lub
Zabieg dolistny:
5 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku plantacji, gdzie zastosowano wysokie nawożenie azotowe.

Zabieg dolistny:
5 l/ha

◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku plantacji, gdzie zastosowano wysokie nawożenie azotowe.

Zabieg dolistny:
5 l/ha

RZEPAK jary
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

/◆ przed siewem – do fazy 4. liścia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku stosowania RSM.

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

/◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny:

5 l/ha

/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku plantacji, gdzie zastosowano wysokie nawożenie azotowe.

Zabieg dolistny:

5 l/ha

/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku plantacji, gdzie zastosowano wysokie nawożenie azotowe.

Zabieg dolistny:

5 l/ha

SŁONECZNIK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

4–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 4–6 l/ha

LEN
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

4–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30–39) 4–6 l/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 4–6 l/ha

KUKURYDZA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ przed siewem

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku stosowania RSM.

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

Zabieg dolistny:

5 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

Zabieg dolistny:

5 l/ha

BURAK CUKROWY
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ przed siewem – do fazy 6. liścia (doglebowo łącznie z RSM)

lub

◆ faza 4–6 liści (zabieg dolistny)

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny:

5 l/ha

◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny:

5 l/ha
◇ liście zakrywają 20–40% powierzchni gleby (BBCH 32–34)

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny:

5 l/ha

ZIEMNIAK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ przed sadzeniem

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku stosowania RSM.

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny:

5 l/ha

◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny:

5 l/ha

◆ rozwój bulw (BBCH 40–45)

Zabieg dolistny:
5 l/ha

◇ bulwy osiągają 60–70% typowej masy (BBCH 46–47)

Zabieg dolistny:
5 l/ha

SOJA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początek rozwoju pędów bocznych

5 l/ha
◆ rozwój pąków (pąkowanie) 5 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 5 l/ha
MAK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16) 5 l/ha
◆ wzrost pędu  – widoczny pąk kwiatowy (BBCH 30–52) 5 l/ha
◇ początek kształtowania makówek (BBCH 71–73) 5 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji  – młody, nieowocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 3–5 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–5 l/ha
◇ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–5 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji – owocujący sad 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ od pełni kwitnienia do opadu czerwcowego: 2 zabiegi co 14–28 dni
Uwaga! Nawóz zastosowany na początku opadania płatków kwiatowych, w dawce 15 l/ha – powoduje przerzedzenie zawiązków

3–5 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane – owocujący sad 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ od pełni kwitnienia do opadu czerwcowego: 2 zabiegi co 14–28 dni
Uwaga! Nawóz zastosowany na początku opadania płatków kwiatowych, w dawce 15 l/ha – powoduje przerzedzenie zawiązków.
3–5 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek – szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 3–5 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–5 l/ha
◇ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–5 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek – szkółka drzewek szczepionych zrazami
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 3–5 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–5 l/ha
◇ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–5 l/ha

GRUSZA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój owoców (BBCH 71–75) dwa zabiegi co 14–28 dni

Uwaga! Nawóz zastosowany w fazie początku opadania płatków kwiatowych,w dawce 15 l/ha – powoduje przerzedzenie zawiązków.

3–5 l/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pąków kwiatowych

3–5 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–5 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–5 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–5 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pąków kwiatowych 2–3 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 2–3 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 2–3 l/ha
◇ po zbiorach owoców 2–3 l/ha

BRZOSKWINIA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59)

2–3 l/ha
◇ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 73–75) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–3 l/ha
MORELA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59) 2–3 l/ha
◇ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 73–75) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–3 l/ha
ŚLIWA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59) 2–3 l/ha
◇ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–3 l/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–3 l/ha
◆ rozwój owoców (BBCH 73–75) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–3 l/ha

AGREST
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni

2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

2–3 l/ha
◇ pierwsze pędy osiągają docelową długość 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 2–3 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia  odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój liści i pędów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju kwiatostanów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 2–3 l/ha

PORZECZKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

2–3 l/ha
◇ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–55) 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71–73) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny 2–3 l/ha

WINOROŚL
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju liści i nowych pędów 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 2–3 l/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna – rozwój liści i koron 2–3 l/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–3 l/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów  2–3 l/ha
◇ początek kwitnienia   2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców  2–3 l/ha
◇ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni 2–3 l/ha

POMIDOR
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18)

2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◇ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 2–3 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–3 l/ha
PAPRYKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18) 2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◇ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 2–3 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–3 l/ha

OGÓREK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–9. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–19)

2–3 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 2–3 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
◇ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71) 2–3 l/ha

DYNIA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–3 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–3 l/ha
CUKINIA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 2–3 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–3 l/ha
KABACZEK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 2–3 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–3 l/ha

WARZYWA CEBULOWE
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

5 l/ha
◆ wyraźnie widoczne 6–9 lub więcej liści  (BBCH 16–19) 5 l/ha
◆ podstawa liści grubieje lub rozszerza się – cebula osiąga 50% typowej średnicy (BBCH 41–45) 5 l/ha

BROKUŁ
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

5 l/ha
◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22) 5 l/ha
◇ widoczne 3–8 pędy boczne (BBCH 23–28) 5 l/ha

KALAFIOR
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/ uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

5 l/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 5 l/ha
◇ faza 9 lub więcej liści (BBCH 19) 5 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

5 l/ha
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 5 l/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka - główka osiągnęła 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 5 l/ha
◇ główka osiągnęła 40–70% typowej wielkości (BBCH 44–47) 5 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 5 l/ha
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 5 l/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka - główka osiągnęła 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 5 l/ha
◇ główka osiągnęła 40–70% typowej wielkości (BBCH 44–47) 5 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 5 l/ha
◆ faza 7–9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 5 l/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka - główka osiągnęła 30% typowej wielkości (BBCH 41–43) 5 l/ha
◇ główka osiągnęła 40–70% typowej wielkości (BBCH 44–47) 5 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–5. liścia (BBCH 13–15)

5 l/ha
◆ faza 6–9 lub więcej liści (BBCH 16–19) 5 l/ha
◇ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 5 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

5 l/ha
◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37) 5 l/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43) 5 l/ha

KALAREPA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5–9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

5 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 5 l/ha
RZODKIEWKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5–9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 5 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 5 l/ha

JARMUŻ
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

5 l/ha
◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 5 l/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 5 l/ha

MARCHEW
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha
PIETRUSZKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha
PIETRUSZKA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha
PASTERNAK
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha
BURAK ĆWIKŁOWY
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha

SELER
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady w pole 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha

GROCH
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 8. liść  – faza 5. międzywęźla (BBCH 18–35)

3–5 l/ha
◇ widoczny zaczątek pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści, nadal zamknięte (BBCH 51–55) 3–5 l/ha

FASOLA
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29)

3–5 l/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 3–5 l/ha

ROZSADA WARZYW (kapustne, cebulowe)
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające): 

◆ liścienie całkowicie rozwinięte – faza 2. liścia (BBCH 10–12)

opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ 7–10 dni po pierwszym zabiegu

opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%