SULVIT

SULVIT<sup>™<sup>
Płynny wysoko skoncentrowany nawóz zawierający łatwo przyswajalną przez rośliny siarkę 760 g SO3 w 1 litrze
Zastosowanie
uprawy rolnicze, drzewa i krzewy owocowe, warzywa
Techniki zastosowania
oprysk nalistny
Dostępne opakowania:
 •     1l; 5l; 20l; 500l; 1000l
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

SULVIT™ to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz siarkowy (760 g SO3 w 1 litrze) przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin lub do stosowania doglebowo łącznie z płynnymi nawozami azotowymi (np. RSM). Jest szczególnie polecany w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do siarki, a także w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot.

SULVIT™ stosowany doglebowo jako dodatek do płynnych nawozów azotowych (np. RSM), zapobiega stratom azotu (inhibitor przemian azotu).

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 200 15,0
azot (N) amonowy (NH4) 140 10,5
azot (N) amidowy (NH2) 60 4,5
Trójtlenek siarki (SO3) 760 57,5
Siarka (S) 304 23,0


SULVIT stosowany profilaktycznie jest efektywnym źródłem siarki w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot (siarka jest niezbędna roślinom do wykorzystania azotu z gleby i nawozów) oraz w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do siarki (np. rzepak, kapusta, kalafior, gorczyca, rzodkiewka, cebula, czosnek, rośliny motylkowe), a także w uprawach roślin o dużych wymaganiach w stosunku do azotu (np. zboża). Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność siarki dla roślin (niska temperatura i wilgotność gleby, gleby lekkie, wysoka zawartość wapnia w glebie). SULVIT™  stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza siarkę łatwo przyswajalną przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek.

 

Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru siarki na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość siarki (ukryte niedobory).

Siarka (S) dostarczana w nawozie SULVIT™ korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:

 • zwiększenie efektywności nawożenia azotowego, lepsze pobieranie azotu z gleby
 • wzmocnienie energii wiązania wolnego azotu przez bakterie glebowe (np. Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum)
 • intensyfikację procesu fotosyntezy - zwiększa biomasę roślin
 • prawidłowy przebieg syntezy białek i tłuszczów
 • zwiększenie zawartości białka - aminokwasów egzogennych w plonie (np. poprawa wartości wypiekowej mąki)
 • poprawę zawiązywania ziarniaków i nasion
 • zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki
 • zwiększenie odporności na stres suszy
 • wzrost mrozoodporności.
 1. ZABIEGI DOLISTNE 
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować SULVIT™ w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
  Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.
   
 2. STOSOWANIE ŁĄCZNIE z RSM (lub z innymi płynnymi nawozami azotowymi)
  SULVIT™ można stosować łącznie z roztworem saletrzano–mocznikowym RSM w celu zwiększenia efektywności wykorzystania azotu (siarka zawarta w SULVICIE jest inhibitorem ureazy i nitrogenazy).
  Dawkowanie: 2–4 l nawozu SULVIT™ na 100 l RSM.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne - Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆  Wiosna: krzewienie

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę. 

 Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆  wzrost źdźbła

Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę. 

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

PSZENICA JARA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆  rozwój liści – krzewienie 
termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆  wzrost źdźbła
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

 Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

PSZENŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ Jesień: faza 3.–6. liścia 

 Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ wzrost źdźbła
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

 Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

PSZENŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ rozwój liści – krzewienie
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ wzrost źdźbła
Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

JĘCZMIEŃ PASZOWY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę, a także w przypadku stosowania RSM.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

JĘCZMIEŃ PASZOWY jary ​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆  rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę, a także w przypadku stosowania RSM.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabiegi dolistne:
5 l/ha
Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

JĘCZMIEŃ BROWARNY ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

Jesień:

◇ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

5 l/ha

Wiosna:

◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

5 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na stanowiskach z niską zawartością azotu mineralnego.

5 l/ha
JĘCZMIEŃ BROWARNY jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

5 l/ha

◇/◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na stanowiskach z niską zawartością azotu mineralnego.

5 l/ha

ŻYTO OZIME
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

5 l/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu źdźbła 

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny: 5 l/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia  5 l/ha
ŻYTO JARE
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny: 5 l/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

5 l/ha

OWIES
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści – krzewienie

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

5 l/ha
◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego 5 l/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków 5 l/ha

RZEPAK ozimy
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇/◆ Późne lato: przed siewem – do fazy 4. liścia
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku stosowania RSM.

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ Jesień: faza 4.–8. liścia 
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Zabieg dolistny:
5 l/ha

◇/◆  Wiosna: początek wzrostu pędu głównego

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM
lub
Zabieg dolistny:
5 l/ha

◇/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku plantacji, gdzie zastosowano wysokie nawożenie azotowe.

Zabieg dolistny:
5 l/ha

◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku plantacji, gdzie zastosowano wysokie nawożenie azotowe.

Zabieg dolistny:
5 l/ha

RZEPAK jary
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

/◆ przed siewem – do fazy 4. liścia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku stosowania RSM.

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

/◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku wysokiego nawożenia azotowego, zwłaszcza nawozami płynnymi (RSM), a także w przypadku niskiej zasobności gleby w siarkę.

Stosowanie łączne z RSM:

2–4 l na 100 l RSM

lub

Zabieg dolistny:

5 l/ha

/◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku plantacji, gdzie zastosowano wysokie nawożenie azotowe.

Zabieg dolistny:

5 l/ha

/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku plantacji, gdzie zastosowano wysokie nawożenie azotowe.

Zabieg dolistny:

5 l/ha

SŁONECZNIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

4–6 l/ha
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33) 4–6 l/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 4–6 l/ha

LEN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

4–6 l/ha
◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30–39) 4–6 l/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 4–6 l/ha

KUKURYDZA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ przed siewem (oprysk gleby)

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◆ faza 2.–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście)

Zabieg dolistny: 5 l/ha

◆ faza 7.–8. liścia

Zabieg dolistny: 5 l/ha

BURAK CUKROWY
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ przed siewem – doglebowo łącznie z RSM

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◇/◆ początek rozwoju liści
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku gdy nie zastosowano SULVIT wraz z RSM doglebowo przed siewem.

Zabieg dolistny:
5 l/ha

◆ początek zakrywania międzyrzędzi

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM
lub
Zabieg dolistny:
5 l/ha

◇ początek rozwoju korzenia spichrzowego

Zabieg dolistny:
5 l/ha

ZIEMNIAK zbierany w fazie pełnej dojrzałości
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ przed sadzeniem (oprysk gleby)

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM

◆ początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm)

Stosowanie łączne z RSM:
2–4 l na 100 l RSM
lub
Zabieg dolistny:
5 l/ha

◆ początek wzrostu bulw

Zabieg dolistny:
5 l/ha

◆ bulwy osiągają ok. 50% finalnej masy

Zabieg dolistny:
5 l/ha

SOJA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ początek wzrostu pędów

5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 5 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 5 l/ha
GROCH
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek wzrostu pędów 3–5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 l/ha
FASOLA
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek wzrostu pędów 3–5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 l/ha
BÓB
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek wzrostu pędów 3–5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 l/ha
BOBIK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek wzrostu pędów 3–5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 l/ha
ŁUBIN
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ początek wzrostu pędów 3–5 l/ha
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 3–5 l/ha
MAK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16) 5 l/ha
◆ wzrost pędu  – widoczny pąk kwiatowy (BBCH 30–52) 5 l/ha
◇ początek kształtowania makówek (BBCH 71–73) 5 l/ha
JABŁOŃ – sady bez fertygacji  – młody, nieowocujący sad
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna: rozwój liści 3–5 l/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–5 l/ha
◇ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–5 l/ha

JABŁOŃ – sady bez fertygacji – owocujący sad 
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ od pełni kwitnienia do opadu czerwcowego: 2 zabiegi co 14–28 dni
Uwaga! Nawóz zastosowany na początku opadania płatków kwiatowych, w dawce 15 l/ha – powoduje przerzedzenie zawiązków

3–5 l/ha
JABŁOŃ – sady fertygowane – owocujący sad 
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ od pełni kwitnienia do opadu czerwcowego: 2 zabiegi co 14–28 dni
Uwaga! Nawóz zastosowany na początku opadania płatków kwiatowych, w dawce 15 l/ha – powoduje przerzedzenie zawiązków.
3–5 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek – szkółka drzewek szczepionych przez okulizację
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści 3–5 l/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato:wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–5 l/ha
◇ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–5 l/ha
JABŁOŃ – szkółki drzewek – szkółka drzewek szczepionych zrazami
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści 3–5 l/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych 3–5 l/ha
◇ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego 3–5 l/ha

GRUSZA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój owoców (BBCH 71–75) dwa zabiegi co 14–28 dni

Uwaga! Nawóz zastosowany w fazie początku opadania płatków kwiatowych,w dawce 15 l/ha – powoduje przerzedzenie zawiązków.

3–5 l/ha

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych

3–5 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–5 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–5 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–5 l/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–5 l/ha
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości 3–5 l/ha
◇ po zbiorach owoców 3–5 l/ha

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych

3–5 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–5 l/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 3–5 l/ha
NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ rozwój pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–5 l/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 3–5 l/ha

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ pękanie i rozwój pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–5 l/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 3–5 l/ha

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój pąków kwiatowych 3–5 l/ha
◆ rozwój zawiązków owoców 3–5 l/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości 3–5 l/ha

AGREST
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni

2–3 l/ha
◇ po zbiorze owoców 2–3 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

2–3 l/ha
◇ pierwsze pędy osiągają docelową długość 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 2–3 l/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia  odmiany owocujące na pędach dwuletnich​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ rozwój liści i pędów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju kwiatostanów 2–3 l/ha
◇ początek rozwoju owoców 2–3 l/ha

PORZECZKA​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

2–3 l/ha
◇ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–55) 2–3 l/ha
◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71–73) 2–3 l/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny 2–3 l/ha

WINOROŚL
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ początek rozwoju liści i nowych pędów 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu 2–3 l/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ Wiosna – rozwój liści i koron 2–3 l/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–3 l/ha

TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

2–3 l/ha
◆ rozwój kwiatostanów  2–3 l/ha
◇ początek kwitnienia   2–3 l/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców  2–3 l/ha
◇ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni 2–3 l/ha

POMIDOR
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18)

2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◇ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 2–3 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–3 l/ha
PAPRYKA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18) 2–3 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53) 2–3 l/ha
◇ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 2–3 l/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–3 l/ha

OGÓREK​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 3.–9. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–19)

2–3 l/ha
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 2–3 l/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
◇ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71) 2–3 l/ha

DYNIA​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18)

2–3 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–3 l/ha
CUKINIA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 2–3 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–3 l/ha
KABACZEK
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ rozwinięty 6.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–18) 2–3 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–3 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–77) 2–3 l/ha

CEBULA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść

5 l/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady) 5 l/ha
◆ początek formowania się główki cebuli 5 l/ha
CZOSNEK
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 5 l/ha
◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach) 5 l/ha
◆ początek formowania się główki czosnku 5 l/ha
POR
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść 5 l/ha

◆ wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach / po posadzeniu rozsady)

5 l/ha
◆ początek formowania się części przeznaczonej do zbioru 5 l/ha

BROKUŁ​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

5 l/ha
◆ wzrost liści 5 l/ha
◇ początek rozwoju róży 5 l/ha

KALAFIOR​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

5 l/ha
◆ wzrost liści 5 l/ha
◇ początek rozwoju róży 5 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

5 l/ha
◆ wzrost liści 5 l/ha
◆ początek formowania się główki 5 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 5 l/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 5 l/ha
◆ wzrost liści 5 l/ha
◆ początek formowania się główki 5 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 5 l/ha
KAPUSTA WŁOSKA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści 5 l/ha
◆ wzrost liści 5 l/ha
◆ początek formowania się główki 5 l/ha
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości 5 l/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

5 l/ha
◆ wzrost liści 5 l/ha
◇ początek formowania się główki 5 l/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

5 l/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 5 l/ha
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych) 5 l/ha

KALAREPA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ wzrost liści

5 l/ha
◇ początek tworzenia zgrubienia 5 l/ha
RZODKIEWKA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ wzrost liści 5 l/ha
◇ początek tworzenia zgrubienia 5 l/ha

JARMUŻ​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści

5 l/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści 5 l/ha
◇ utworzone ok. 50% masy liściowej 5 l/ha

MARCHEW
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha
PIETRUSZKA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha
PIETRUSZKA
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha
PASTERNAK
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha
BURAK ĆWIKŁOWY
​​​​​​​Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):
◇ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14) 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha

SELER​​​​​​​
Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):

◇ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady w pole 3–5 l/ha
◇ początek rozwoju korzenia (BBCH 41–43) 3–5 l/ha