PLONVIT®NITRO

PLONVIT<sup>®</sup>NITRO
Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami
Zastosowanie
uprawy rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, trawniki
Techniki zastosowania
oprysk nalistny, fertygacja
Dostępne opakowania:
 •     2kg; 15kg
Instrukcje stosowania
Opryski dolistne

PLONVIT® NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw w gruncie. 


PLONVIT® NITRO skutecznie odżywia rośliny, intensyfikuje fotosyntezę, wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój organów wegetatywnych i generatywnych. Jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot – zwłaszcza w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin, a także w warunkach stresowych dla roślin. 


PLONVIT® NITRO stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. W nawozie PLONVIT® NITRO zastosowano Technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo skuteczny. 

 

 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 310 31,0
azot (N) amidowy (NH2) 310 31,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 120 12,0
Tlenek potasu (K2O) 100 10,0
Tlenek magnezu (MgO) 1,0 0,10
Trójtlenek siarki (SO3) 21 2,1
Bor (B) 0,30 0,030
Kobalt (Co) 0,01 0,001
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,30 0,030
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 1,50 0,150
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Molibden (Mo) 0,02 0,002
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Tytan (Ti) 0,01 0,001
Zastosowana w nawozie PLONVIT® NITRO technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować PLONVIT® NITRO w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  PLONVIT® NITRO stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
  Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  PLONVIT® NITRO stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku).
  Stosując PLONVIT® NITRO w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.
  Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.
  Roztwory stężone nawozów PLONVIT® NPK sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: faza 3.–4. liścia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

2–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła  2–5 kg/ha

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane)

2–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: faza 3.–4. liścia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha
◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia  2–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła  2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane) 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY) ozimy
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa 

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY) jary
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75) 2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ (BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:

◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22) Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna:

◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

2–5 kg/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 2–5 kg/ha
◇ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 2–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia 

2–5 kg/ha
 koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków  2–5 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39)

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 2–5 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◇/◆ faza 4.–6. liścia 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego

2–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni  

2–5 kg/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny („na opadający płatek”) w przypadku słabej kondycji roślin lub niewystarczającej dostępności azotu do wytworzenia maksymalnego plonu.
2–5 kg/ha

RZEPAK jary
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego 2–5 kg/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni   2–5 kg/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny („na opadający płatek”) w przypadku słabej kondycji roślin lub niewystarczającej dostępności azotu do wytworzenia maksymalnego plonu.
2–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35)

2–5 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

2–5 kg/ha

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

2–5 kg/ha
◇ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 2–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

2–5 kg/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 2–5 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

2–5 kg/ha

◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

2–5 kg/ha
◇ rozwój bulw (BBCH 40–45) 2–5 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: do 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇/◆ rozwój liści i początek rozwoju pędów bocznych
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH poniżej 6,5 lub przy ograniczonym brodawkowaniu.

2–5 kg/ha

◇ rozwój pąków (pąkowanie)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju strąków i nasion 2–5 kg/ha

JABŁOŃ – sad owocujący bez fertygacji  
Liczba zabiegów: 5–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk

2–5 kg/ha

◆ różowy pąk

2–5 kg/ha

◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców

2–5 kg/ha
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości 2–5 kg/ha
◇ po zbiorze owoców 2–5 kg/ha
GRUSZA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59) 2–5 kg/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–5 kg/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – początek opadania owoców „czerwcowe opadanie” (BBCH 69–73) 2–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79) 2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–5 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony – biały pąk (BBCH 55–59)

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61)

2–5 kg/ha

◇ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73)

2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–5 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – biały pąk (BBCH 55–59) 2–5 kg/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–5 kg/ha
◇ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–5 kg/ha

BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59)

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61)

2–5 kg/ha

◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73)

2–5 kg/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 73–79)

2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–5 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59) 2–5 kg/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–5 kg/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79) 2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–5 kg/ha
ŚLIWA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony – różowy/biały pąk (BBCH 55–59) 2–5 kg/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 2–5 kg/ha
◆ koniec fazy kwitnienia – opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 69–73) 2–5 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79) 2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców, zakończenie wzrostu pędów, rozwinięte pąki szczytowe, ulistnienie ciągle żywo zielone (BBCH 91) 2–5 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1–2 zabiegi co 7–14 dni

2–5 kg/ha
◇ po zbiorze owoców 2–5 kg/ha

MALINA   plantacje bez fertygacji  – malina letnia – odmiany owocujące na pędach jednorocznych 
Liczba zabiegów: 2–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości

2–5 kg/ha

◇ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości

2–5 kg/ha

◆ pierwsze pędy osiągają docelową długość

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 2–5 kg/ha

MALINA   plantacje bez fertygacji – malina jesienna  odmiany owocujące na pędach dwuletnich 
Liczba zabiegów: 4–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów: 2 zabiegi co 10–14 dni

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju owoców

2–5 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny 2–5 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 3–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39)

2–5 kg/ha

◆ zamknięte pąki kwiatowe – końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51–54)

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71)

2–5 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny 2–5 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacja niefertygowana  plantacje owocujące
Liczba zabiegów: 4–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój pąków

2–5 kg/ha

◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

2–5 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 2–5 kg/ha

◇ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców

2–5 kg/ha
◆ po zbiorach, 1–2 zabiegi co 14–21 dni 2–5 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść (BBCH 16–18)

2–5 kg/ha

◆ poczatek rozwoju kwiatostanów - do fazy pogrubiania się kwiatostanów (BBCH 53–55)

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju owoców (BBCH 71–73)

2–5 kg/ha
◇  jagody wielkości grochu (BBCH 75) 2–5 kg/ha
TRUSKAWKA plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią
Liczba zabiegów: 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści i koron 2–5 kg/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 2–5 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące 
Liczba zabiegów: 4–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

2–5 kg/ha

◆ biały pąk 

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia 

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

2–5 kg/ha
◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni
W przypadku koszenia liści, zabieg wykonać w fazie 2–3 rozwiniętych, nowych liści.
2–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 4–6.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: rozwój liści 2–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 2–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 2–5 kg/ha
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek 2–5 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 5.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–18)

2–5 kg/ha

◆ widoczny 1.–3. kwiatostan (BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

◆ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

2–5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 2–5 kg/ha

PAPRYKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięte 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19)

2–5 kg/ha

◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy (BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia (BBCH 59–61)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców, 1.–2. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71–72) 2–5 kg/ha

OGÓREK
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

2–5 kg/ha

◆ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19)

2–5 kg/ha

◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29)

2–5 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–5 kg/ha
DYNIA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15) 2–5 kg/ha
◆ rozwinięte 6–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 16–19) 2–5 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 2–5 kg/ha
◇ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 2–5 kg/ha

WARZYWA CEBULOWE
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

2–5 kg/ha

◆ rozwój liści (BBCH 16–19)

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43)

2–5 kg/ha
◇ rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha

BROKUŁ
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–5 kg/ha

◆ faza 7. liścia – widoczny 2. pęd boczny (BBCH 17–22)

2–5 kg/ha

◆ widoczne 3–8 pędy boczne (BBCH 23–28)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju róży (BBCH 41) 2–5 kg/ha

KALAFIOR
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/ uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–5 kg/ha

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

2–5 kg/ha

◆ faza 9 i więcej liści (BBCH 19)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju róży (BBCH 41) 2–5 kg/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16)

2–5 kg/ha

◆ faza 7–9 i więcej liści (BBCH 17–19)

2–5 kg/ha

◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41)

2–5 kg/ha

◆ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43)

2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 2–5 kg/ha
◆ faza 7–9 i więcej liści (BBCH 17–19) 2–5 kg/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 2–5 kg/ha
◆ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha
KAPUSTA WŁOSKA
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 2–5 kg/ha
◆ faza 7–9 i więcej liści (BBCH 17–19) 2–5 kg/ha
◆ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41) 2–5 kg/ha
◆ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha

KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–5. liścia (BBCH 13–15)

2–5 kg/ha

◆ faza 6–9 i więcej liści (BBCH 16–19)

2–5 kg/ha

◇ zaczyna tworzyć się główka (BBCH 41)

2–5 kg/ha
◇ główka osiągnęła 20–30% typowej wielkości (BBCH 42–43) 2–5 kg/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

2–5 kg/ha

◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37)

2–5 kg/ha

◆ początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43)

2–5 kg/ha
◇ 40–50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 44–45) 2–5 kg/ha

KALAREPA
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, à terminy uzupełniające):

◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 2–5 kg/ha
RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, à terminy uzupełniające):
◇ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 2–5 kg/ha

JARMUŻ
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

2–5 kg/ha

◆ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

2–5 kg/ha
◇ osiągnięte 30–50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43–45) 2–5 kg/ha

MARCHEW
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)

2–5 kg/ha

◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42)

2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
PIETRUSZKA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
PASTERNAK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) 2–5 kg/ha
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) 2–5 kg/ha
SELER
Liczba zabiegów: rozsada – 1. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Liczba zabiegów: uprawa w gruncie - 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 400–600 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Rozsada

◇ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1% 
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

Uprawa w gruncie

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)
◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy
(BBCH 19/41–42)
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)

2–5 kg/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) 2–5 kg/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) 2–5 kg/ha
początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43) 2–5 kg/ha
TRAWNIKI
Liczba zabiegów: 5–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacj roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie wiosenno-letnim 4–5 zabiegów po kolejnych koszeniach trawnika (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) roztwór 0,25–0,3%

ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 1–2. Stężenie roztworu 0,05–0,3%
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ liścienie całkowicie rozwinięte – faza 2. liścia (BBCH 10–12)

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

◇ 7–10 dni po pierwszym zabiegu podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
SZKÓŁKI ROŚLIN SADOWNICZYCH
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ w okresie wiosenno-letnim 2–4 zabiegi co 7–14 dni (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w początkowych fazach rozwoju 1–2 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

ROŚLINY OZDOBNE
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ w okresie wiosennym (do końca) lata 2–4 zabiegi co 7–14 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%

UPRAWY MAŁOOBSZAROWE
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rośliny wieloletnie – po ruszeniu wegetacji wiosennej, rośliny jednoroczne – od fazy rozwoju liści, 2–3 zabiegi co 7–28 dni

podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w późniejszym okresie wegetacji – w przypadku słabej kondycji roślin (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
UPRAWY HOBBYSTYCZNE
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rośliny wieloletnie – po ruszeniu wegetacji wiosennej, rośliny jednoroczne – od fazy rozwoju liści, 2–3 zabiegi co 7–28 dni podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
◇ w późniejszym okresie wegetacji – w przypadku słabej kondycji roślin (ostatni zabieg wykonać najpóźniej do końca lata) podlewanie
roztwór 0,05–0,1%
opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%